LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

YARATICI ÖĞRENME ORTAMI

yaratici-ogrenme-ortami-1.png

Eğitim sistemimizin içinde yer alan ‘İyi Örnekler’, Milli Eğitim Bakanlığının farklı alanlardaki sektörler, dernekler, vakıflar, üniversitelerin destekleri ve saha çalışmaları ile günden güne gelişiyor.Öğretmenlere, eğitimcilere ve öğrencilere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
 
Yaratıcı Öğrenme Ortamı, öğrencilerin kendilerini başarılı ve yeterli hissettikleri, paylaşım ve destek dolu, öğrenciye uygun derecede zorlayıcı görevlerin olduğu, eğlenceyle iç içe, öğrenmekten keyif alınan, merkezi öğrenci olan ve  öğretmenin rehber olduğu bir uygulama.
 
Yaratıcı Öğrenme Ortamı, genç bir  Türk dili ve Edebiyatı öğretmeni tarafından projelendirilmiş. Öğrencilerin birlikte öğrenme ve birlikte ürün çıkarma sorumluluğunu aldığı, ortak fikir ve işbirliği ile öğrenme haritalarını kendileri oluşturdukları eğlenceli bir öğrenme ortamı. Bireysel, grup ve sınıf çalışmalarından oluşan Yaratıcı Öğrenme Ortamını oluşturan unsurlar; işbirliği, üretkenlik, liderlik, kendini doğru ifade edebilme, sorumluluk, bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi analiz edebilme, problem çözme, eleştirel düşünme, merak ve hayal gücü. 
 
Öğrencilerine Yaratıcı Öğrenme Ortamını projelendiren öğretmen, projeyi uygulama aşamasında işbirlikli öğrenme, farklılaştırılmış öğrenme tekniklerini, dramatizasyon, oyun ve oyunlaştırma ile beraber dersin içeriğine katarak kullanıyor. Uygulamada, yaparak ve yaşayarak öğrenme ön plana çıkıyor. Uygulamayı tasarlama, uygulama ve oyunlaştırma aşamasında konu tekrar ediliyor. 
 
Nitelikli ve kalıcı öğrenmenin oluşmasını sağlamak amacıyla uygulanan bu yöntemde öğrencilerin sosyal beceriler kazanması, liderliğin grupla paylaşılması, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, farklı bakış açılarına saygı duyma, gruptaki potansiyelleri uygun ve doğru yerde kullanma, zaman yönetimi, analiz, uygulama, yaratıcı ürün ortaya koyma, uyarlama, mantık yürütme gibi yaşadığımız çağın gereklerine uygun davranışların öğrenciler tarafından kazanılması amaçlanıyor. Sınıf düzeni grup çalışmalarına uygun olarak düzenlenen sınıfta öğrenciler düzenledikleri sınıf ortamında nasıl etkili çalışabilecekleri üzerinde duruyor. Böylelikle öğrenciler sınıf içi etkileşimli çalışmalarda kendilerini daha net olarak görebiliyorlar ve ürünlerini işbirlikli ve yaratıcı ortamlarda daha iyi ortaya çıkarabiliyorlar.
 
Sınıf içi etkinliklerde yapılandırılmamış etkinliklere de yer veren öğretmen, grup  grup ayırdığı öğrencilerine bir görev veriyor. Her gruba, diğer grupların konuyu derinleştirmesine yardımcı olacak bir oyun tasarlama görevi veren öğretmen her oyunu oynamalarını sağlıyor. Sınıf zeminindeki kareleri oyun zemini yapan öğrenciler, gruplardan bir arkadaşları da piyon olarak belirliyorlar. Öğrencil, sorulan tüm sorulara doğru cevap verme oranlarıyla piyonlar sınıfın bir ucundan diğer ucuna ilerliyor. Ya da satranç taşlarının altına cümleler yazan öğrenciler, hareket ettireceği taşın altındaki cümlenin öncelikle doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cevaplıyorlar. Soru cevap etkinliklerine sıkça yanıt verilen çalışmaların sonunda geri dönütler veriyorlar. Öğrenciler zorlandıkları ya da onlara kolay gelen bölümleri sözel olarak ifade edebiliyorlar. Bireysel ve grup olarak yapılan değerlendirmelerle süreç destekleniyor.
 
Genç öğretmen ‘Yaratıcı Öğrenme Ortamının sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de kendisini sürekli yenilemesi ile, farklı etkinlikler planlamasıyla ve yaratıcılığını geliştirmesi ile beslenen bir ortam olduğunu, işin uygulama aşamasında etkin rol öğrencide ve okurken, tartışırken, bir ürün ortaya çıkarırken, oynarken sürekli olarak bilgiyi özümsediklerini ve bunun da kalıcılığı sağladığını belirtiyor.  
 
Genç öğretmen, meslektaşlarının sınıfın ortamına, öğrencilerine ya da branşına göre etkinliklerini çeşitlendirilebileceğini, iletişimin kuvvetli olduğu, her öğrencinin aynı anda sürece dahil olabildiği, fikirlerin üretilebildiği ve bunun heyecanlandırdığı, oyunlaştırarak eğlenceli bir şekilde hedefe ulaşılan bir öğrenme ortamı oluşturmak istediğini ve süreçte hayal ettiklerinden çok daha fazlasının ortaya çıktığını belirtiyor. Yaratıcı Öğrenme Ortamının tek bir formülü olmadığını belirten genç öğretmen, öğrencilerin derslerde koşuşturmaları, mutlulukları, heyecanlarının tüm yorgunluklara değdiğinin de altını çiziyor.
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi yenilikçi düşünme teknikleri ve eğitsel materyallerle destekleyerek yetiştirmekteyiz. Alanında uzman ve yenilikçi öğretmenlerimizle çalıştığımız, size en yakın Sınav Koleji ile Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz veya https://sinav.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 

03.01.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12