Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

YKS'YE NASIL ÇALIŞILMALI?

yks-ye-nasil-calisilmali--1.jpg

YKS'YE NASIL ÇALIŞILMALI?


Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS), Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testinden (AYT) oluşan üniversiteye giriş sınavıdır. Ülkemizde her yıl üniversiteye girmek isteyen öğrenci sayısı artmaktadır. 2021 yılında yaklaşık olarak 2.5 milyon öğrenci YKS’ye katılmıştır. Üniversite sınavında başarılı olmak her yıl  zorlaşmaktadır. YKS’ye nasıl çalışılmalı? sorusunun cevaplarını madde madde inceleyeceğiz.
 

YKS’ye Nasıl Çalışılmalı?

 

Motivasyonunuz Güçlü Olsun!

 
Motivasyon belirli bir amaç doğrultusunda bireyi harekete geçiren güçtür. Motivasyon aynı zamanda çalışmanın harekete geçmesiyle beraber devam ettirilmesini ve yoğunluğunu da belirlemektedir. YKS hazırlıkta en önemli nokta öğrencinin güçlü bir motivasyona sahip olmasıdır. Güçlü bir motivasyon kişide bir şeyler yapma arzusunu doğurur ve kişiyi harekete geçirir. Bilinçli ve amaçlı işler yapılmasına önayak olarak hareketin sürekliliğini sağlar. Öğrencinin rehberlik ederek, gayret göstermesine ve  engeller karşısında dirençli olmasına yardım eder. Öğrenciyi hedefe yönelten güdülerdir. Paul J. Meyer’in ‘Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir’ sözü başarıda motivasyonun önemini vurgulamaktadır.
 

Hedefiniz Olsun!

 
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına çalışmak diğer sınavlara göre biraz daha yoğun bir çalışma temposunu da beraberinde getirir. Güçlü bir motivasyon ile yoğun çalışma temposu istikrarlı bir şekilde devam ettirilebilir. Hedeflerin belirlenme aşamasında öğrencinin seçici ve dikkatli olması, hedeflerinin açık kesin ve net olması gerekmektedir. Öğrencinin hedefleri ulaşamayacağı kadar zor ya da çok kolay erişebileceği şekilde olmamalıdır. Bu her iki durumda da öğrencinin motivasyon düşebilmektedir. 
 

Planlı Olun!

 
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlık süreci ciddi bir planlama gerektirir. Lise eğitiminde öğrenilmesi gereken dersler ve konular bulunmaktadır. Tüm bu konular bir anda öğrenilemez ve bir sürece bağlıdır. İyi bir planlama yaparak üniversiteye giden yolda aşama aşama ilerlemek mümkün olmaktadır. Plan hazırlama konusunda ise okullardaki rehber öğretmenlerden yardım alınabilmektedir. YKS’de başarılı olmak için örnek planlardan bir çalışma sistemi hazırlanıp buna uymak gerekmektedir. Descartes'in “Plansız çalışan kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer.” sözü hedefe yönelik ve planlı bir çalışmanın önemini göstermektedir. 
 

Olumsuz Düşünceleri Aklınızdan Uzaklaştırın!

 
Öğrencilerin derslerle ve konularla ilgili olarak endişe ve kaygı duyması, sınav başarılarını etkilemektedir. Öğrencinin aklına gelen ‘sınav yaklaşıyor, eksiklerimi gideremeyeceğim, konuları yetiştiremeyeceğim, herkes çok çalışıyor ama ben yeterince çalışmıyorum, deneme sınav sonuçlarım kötü, çalıştığım halde yapamıyorum, anlamıyorum, başarısız olup, aileme, öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve çevreme mahcup olacağım’ tarzında sorularla zihnini meşgul etmemesi önemlidir.  Bu sorular öğrencide başarısızlık hissine, strese, umutsuzluğa ve kaygıya  sebep olmakta ve motivasyonunu düşürmektedir. Dolayısıyla verimli çalışma gerçekleşememektedir. Bu aşamada öğrencinin güçlü yönlerine odaklanması, planlamasını gerekiyorsa yeniden gözden geçirmesi ve okulundaki rehber öğretmeninden yardım alması önemlidir. 
 

Ders Programı Yapın!

 
YKS’ye nasıl çalışılmalı? YKS’de başarılı olmanın sırrı elbette düzenli ve sistemli çalışmaktır.  Öğrencinin okulundaki bir rehber öğretmen ile beraber kendine uygun bir ders programı hazırlaması gerekir. Ders programını hazırlarken çok katı ya da çok esnek davranılmamalıdır. Ders programları aylık, haftalık yada günlük olarak hazırlanabilir. Aylık ders programında o ay çalışılması planlanan ders ve konular ana hatları ile belirtilmelidir. Haftalık ders programında, aylık ders programında belirlenen konular başlıklara ayrılmalı, günlük ders programında ise haftalık ders programında başlıklara ayrılan konular teker teker çalışılmalı ve hedeflenen ders programına uyulmalıdır.
 

Çalışma Tekniklerini Araştırın!

 
Doğru teknikle çalışmak öğrencinin başarıyı yakalamasında etkilidir. Pomodoro Tekniği gibi çalışma tekniklerini araştırarak ve uygulayarak zamanı verimli kullanmak ve başarıya daha kolay ulaşmak mümkün olmaktadır. Çalışma süresinin ve mola süresinin belirli dakikalara ayrıldığı Pomodoro Tekniği ile hedefe odaklanılır ve ders çalışma konusunda disiplin yakalanır.
 

Kaynak Kitap Seçimini Doğru Yapın!

 
YKS’ye hazırlık dönemi, YKS kaynak kitap seçimi konusunda oldukça hassas olunması bir dönem. Öğrencinin seviyesi üzerindeki YKS kaynak kitaplardan yararlanması motivasyonunu düşürebilirken, seviyesinin altında olan bir YKS kaynak kitap öğrencinin zamanının kaybolmasına ve geçici bir özgüven oluşmasına sebep olabilir. 
 
Öğrencinin seviyesine uygun kaynağa ulaştıktan sonra güvenilir soru bankalarından ve güvenilir soru modüllerinden zorluk düzeyi kademeli olarak artırılmalıdır. Gerek sayısal gerek sözel alanda zorluk kademesinin kademeli olarak artırılması, öğrencinin özgüveninin de yükselmesini sağlar. Branş kitaplarının müfredata uygun olması, öğrencinin zaman kaybını önlerken, güncel ve yeni nesil sorularla da kendini geliştirmesine yardım eder.
 
Soru çözümü yaparken öğrencinin dikkat etmesi gereken önemli noktalardan birisi de farklı ve yeni nesil sorulara olan aşinalığıdır. Son yıllarda YKS kaynak kitaplarda bulunan ve hazırlanan soru kalıpları basmakalıp bilgilerden ziyade öğrenciyi düşünmeye ve muhakeme yapmaya teşvik edici niteliktedir. Soruların mantığını anlayarak ve bilgi ile buluşturarak  farklı kurgularda sorulara rahatlıkla cevap verilebilmektedir. 
 

Bol Bol Test ve Güvenilir Yayınevlerinden Çıkan Denemeleri Çözün!

 
Doğru kaynakları bulduktan ve MEB kitaplarından konu çalışması yaptıktan sonra  YKS nasıl çalışılmalı? sorusunun cevabına da yaklaşılmaktadır. Sınavlardan geçmenin anahtarlarından biri de bol bol deneme sınavı testi çözmektir. Her dersten ve güvenilir kaynak kitaplardan çözülen testler ve belirli aralıklarla geriye dönük yapılan çalışmalar faydalı olmaktadır. Çözülen her deneme sınavı sorusu muhtemel bir sınav sorusu niteliğindedir. Her deneme sınavı doğru soru ise sınavda netlerin artmasını sağlamaktadır.
 
Deneme sınavı çözmek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlık aşamasında önemli bir husustur. Gerek parça parça, gerek öğrencinin bölümüne göre toplu TYT ve AYT denemeleri çözmek, üniversite sınavına hazırlıkta faydalı olmaktadır. Deneme sınavı soruları ve deneme sınavı soru çözümleriyle aynı zamanda konu tekrarı yapılabilir, var olan eksiklikler görülebilir ve bu eksiklikler tamamlanabilir. Özellikle deneme sınavları öğrencinin sınav tecrübesi kazanması bakımından mühimdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise çözülen denemelerin kalitesidir. Güvenilir yayınevlerinden ve konunun uzmanı öğretmenler tarafından yazılan profesyonel denemelerle öğrencinin alacağı verim de fazla olmaktadır.
 

Kaynak Kitap Seçiminde Sınav Farkı!

 
Sınav Dergisinin birikimi ile yeni soru sistemine uygun şekilde hazırlanan ve özel ders mantığı ile kurgulanan Sınav Yayınlarının TYT Konu Anlatımlı,
 
 • TYT Soru Bankası,
 • TYT Konu Anlatımlı Soru Bankası,
 • TYT Cep Kitap, TYT Deneme,
 • AYT Konu Anlatımlı, AYT Soru Bankası,
 • AYT Konu Anlatımlı Soru Bankası, AYT Deneme Sınavı,
 • TYT-AYT Konu Anlatımlı,
 • TYT-AYT Soru Bankası,
 • TYT-AYT Konu Anlatımlı Soru Bankası,
 • 24 Adımda YKS Bitir,
 • 24 Adımda TYT Matematik Bitirme Seti,
 • 24 Adımda TYT Türkçe Bitirme Seti,
 • 24 Adımda TYT AYT  Geometri Bitirme Seti,
 • 24 Adımda TYT AYT  Biyoloji  Bitirme Seti, 
 • 24 Adımda TYT Fizik  Bitirme Seti,
 • 24 Adımda TYT Kimya Bitirme Seti,
 • Sınav Yayınları TYT AYT Geometri 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları AYT Fizik 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları AYT Edebiyat 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları AYT  Matematik 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları AYT Coğrafya 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru, 
 • Sınav Yayınları AYT Kimya 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT Kimya 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT Fizik 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT AYT Biyoloji 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT AYT Tarih 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT Coğrafya 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT Matematik 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT Türkçe 24 Adımda Konu Anlatımlı Soru,
 • Sınav Yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası, 
 • Sınav Yayınları TYT Matematik Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları TYT AYT Biyoloji Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları AYT Fizik Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları AYT Kimya Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları TYT Coğrafya Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları AYT Coğrafya Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları TYT Coğrafya Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları AYT Matematik Soru Bankası, 
 • Sınav Yayınları TYT Fizik Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları AYT Edebiyat Soru Bankası, 
 • Sınav Yayınları TYT Türkçe Soru Bankası,
 • Sınav Yayınları TYT AYT Tarih Soru Bankası, 
 • Sınav Yayınları TYT Kimya Soru Bankası yayınları ile Üniversite Sınavına garantili bir şekilde hazırlanılır. 
Sınav Yayınlarının resmi internet hesabı olan https://www.sinavyayin.com/ adresinden güvenilir kaynak kitaplara rahatlıkla ulaşılabilir.
 

06.03.2022

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12