Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Eğitim Kurumlarında Akademik Eğitim

Sınav Eğitim Kurumlarında uygulanan Tam Öğrenme Modeli ile  öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Öğrenciye verilen yaşına uygun öğrenme yöntemi ve öğrenme imkȃnı sağlandığı takdirde her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli içinde var olan kurallara uyulması halinde öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmektedir.
 
Sınav Eğitim Kurumlarının müfredatı anaokulu seviyesinden başlayarak Tam Öğrenme Modeli ile şekillenmektedir. Parçadan bütüne doğru, özgün ve özel olarak hazırlanan materyallerle, tüm kademelerdeki öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve başarı düzeyleri artırılmaktadır. Her öğrencinin ‘Özeldir' ve 'Tektir’ anlayışının hakim olduğu kurumlarımızda, her öğrenci ile tek tek ilgilenilir ve bireysel özelliklerinin artması için çaba gösterilir.
 
Öğrencilerimizin yetenekleri ile birlikte kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan eğitim sisteminin yanında,‘THE OKUL Değerler Eğitimi’ üzerine kurulan Sınav Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin saygılı, hoşgörü sahibi, empati kurabilen,dürüst ve sorumluluklarının farkında olmaları sağlanır ve bu özelliklere sahip bireylerin yetişmesi amaçlanır.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında öğrencilerimize, eleştirel ve yaratıcı düşünme, oluşturulan düşüncenin geliştirilmesi ve farklı şekillerde kullanılması, problem çözme, problemin çözümünde farklı yollar deneme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, mantıksal çıkarımlarda bulunma, araştırma, sorgulama, sosyal ve girişimci olma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında STEM Çalışmaları

STEM çalışmaları, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünleşerek, düşünce odaklı, problem çözmeyi teşvik eden, işbirliğine ve üretmeye dayalı öğrenme deneyimi gerçekleştirilmesini sağlar. 
 
STEM çalışmaları, hikayelerle örneklendirilerek ve soru haline getirilerek çocukların çözüm üretebilmesini amaçlayan iç sisteme sahiptir. Sınav Eğitim Kurumlarında özel olarak hazırlanan bilim ve deney kitleriyle de gerçekleştirilen STEM çalışmalarında modeller incelenerek,öğrencilerin düzeyine uygun beyin fırtınası  çalışmaları yapılır. Karmaşık görünen teknolojik cihazların temel ve basit düzeneklerle oluşturabilme, yaratıcı düşünme, temel teknoloji mantığı ve takım çalışması gibi becerilerle beraber sorun çözme becerilerini de geliştiren öğrencilerimiz eğlenerek üretmenin keyfini yaşarlar.
 
Ayda bir kez yapılan bu eğlenceli ve üretim odaklı çalışmalarla çocuklar tasarladıkları materyaller ile bilimsel düşünce yapısını da kazanırlar. Özgüven gelişimine büyük katkısı olan STEM çalışmaları sayesinde, öğrenciler akıllarındaki basit bir mekanizmayı tasarlayıp gerçekleştirebilirler. STEM çalışmalarında öğrencilerimiz ekip çalışması bilinci kazanırlar ve yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. 
 
Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarında STEM çalışmaları öğrencilerimizin kademelerine uygun şekilde ve farklı düzeylerde yapılmaktadır.
 
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Fen Bilimleri ve Matematik

Sınav Eğitim Kurumlarında öğrencilerimiz kendilerinde doğal olarak bulunan merak ve keşfetme yeteneğini etkin olarak kullanırlar. Küçük yaşlardan itibaren sürekli neden-nasıl ilişkisi içinde etkin sorgulama yaparlar. Sınav Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizde ygulamalı ve özgün Fen Programı (GEMS-Great Exploration Math and Science) çerçevesinde bilimsel düşünce, buluş yapma, sorgulama, sonuç çıkarma ile yüksek düşünme sistemi oluşması sağlanır ve tutum becerisi kazandırılır.
 
Fen – Doğa etkinlikleri her hafta düzenli olarak yapılır. Özgün  temel matematik uygulamaları ile sayıların eğlenceli ve sihirli dünyasına adım atarlar. Okul öncesi dönemden başlayarak sezgisel oyun ve etkinlikler sayesinde, doğal materyallerle çalışarak keşif yaparlar.  Böylelikle sembolik olarak öğrenme yerine problem çözme, pratik düşünme, çözüme ulaşma gibi temel matematik unsurları deneyimleyerek öğrenirler. Aynı şekilde çevreyi ve doğayı gözlem ve deneyimlerle öğrenirler.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12