Franchise Başvuru

Günümüzde çocukların bilişim teknolojileri ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşmektedir. Okul Öncesi döneminde öğrencilerimize teknolojinin arka planında yer alan kodlama-robotik dersiyle öğrencilerimize kazandırılan alışkanlıklar, bilişimsel düşünme, problem çözme, işbirlikçi öğrenme, yaratıcı düşünme gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

KODLAMA
 
Sınav Anaokullarında bilgisayarsız kodlama algoritma eğitimi verilmektedir. Problem çözme sürecinde duyusal ve psikomotor becerileri geliştirmek için bilgisayar biliminin temelindeki kavramları kullanarak, Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) ile problem çözme, sistem tasarlama gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
 
Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, teknoloji ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşen dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken yeni problem çözme yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktayız. 
 

 
ROBOTİK
 
Çağımız teknoloji ve bilim açısından hızla gelişirken, çocukları 21.yüzyıl becerileriyle donatarak onları hem çağımıza hem geleceğe hazır hale getirebilmek iyi bir eğitimle mümkün görünmektedir.
 
Robotik dersinde öğrencilerimizin, fiziksel nesneleri hareket ettirmelerine izin veren sistemler aracılığı ile bir ekran yerine fiziksel arayüzler kullanarak somut tasarımlar ortaya koyarlar. Ders esnasında kullanılan Robotik-Kitler ile robotların tasarım süreci ve akışı, döngüler, parametreler ve sensörler ile Okul Öncesi dönemde eğlenilerek öğrenilmektedir. Öğrencilerimiz robotik dersinde, bir ürün tasarlamak, inşa etmek ve programlamak için eşsiz bir öğrenme süreci gerçekleştirirler. 
Bilişimsel Düşünme Yöntemi, problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir. 

Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan bir çocuk erken dönemden itibaren;
 
 
 • Problemlerin çözümüne yardımcı olması için bilgisayar ve diğer araçları kullanmayı sağlayan problemleri formüle etme, 

 • Verileri mantıksal olarak organize etmek ve analiz etme,

 • Modeller ve simülasyonlar gibi soyutlamalar yoluyla verileri temsil etme,

 • Çözümleri algoritmik düşünce yoluyla otomatikleştirme (sıralı adımlar dizisi),

 • Aşamaların ve kaynakların en verimli ve etkili bir kombinasyonunu gerçekleştirmek amacıyla olası çözümleri belirleme, analiz etme ve uygulama,

 • Bu problem çözme sürecini genelleme ve çeşitli problemlere transfer etme,

 • Verilen problemleri analiz etme yeteneği, 

 • Bir problemi tam olarak belirleme yeteneği,

 • Verilen problem için uygun olan temel eylemleri bulma yeteneği,

 • Temel eylemleri kullanarak verilen probleme yönelik doğru bir algoritma oluşturma yeteneği,

 • Bir problemin tüm özel ve normal durumlarını düşünebilme yeteneği,

 • Bir algoritmanın verimliliğini artırma becerisi kazanır.


LEGO® Education Akademi

LEGO® Education Akademi eğitmenleri tarafından her yaş grubuna özel olarak hazırlanan videolu eğitim setleriyle öğrenciler matematik ve mühendislik konularını eğlenerek öğrenirler. Öğrenciler STEM konularını uygulayarak öğrenirler ve geleceği şimdiden inşa etmeye başlarlar.
 
Eğlenerek öğrenme imkanı sunan Bukalemun StemSet ile öğrencilerin eleştirel düşünme,  tasarlama, problem çözme  ve kodlama becerilerinin gelişir.  Öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır. Bukalemun StemSet ile öğrencilerin yaşadığımız çağın teknolojilerini daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedeflenir.


 
SINAV ANAOKULLARINDA LEGO® EDUCATION
 
LEGO® Öğrenme Sistemi, oyunla öğrenme ilkesine dayalıdır. Bugünün küçük mucitleri, geleceğin bilim insanları mottosundan hareketle hazırlanan Bukalemun StemSet videolu eğitim setleri ile çocuklar geleceğin mesleklerine erken yaşta hazırlanırlar ve zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçirerek öğrendiklerini daha iyi kavrarlar. Anaokulu döneminde özel videolu eğitim setleriyle öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil becerilerinin gelişimleri oyunla desteklenir.
 
LEGO® Education tarafından her yaş grubuna özel olarak hazırlanan videolu eğitim setleriyle öğrenciler matematik ve mühendislik konularını eğlenerek öğrenirler. Öğrenciler STEM konularını uygularlar, öğrenirler ve geleceği şimdiden inşa etmeye başlarlar.
 
Son derece ilgi çekici çözümleriyle anaokulu öğrencilerimizin robotik kodlama becerilerini artırmaları için profesyonel bir şekilde ve özenle tasarlanan LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet, anaokulu kademesinden ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanmıştır. LEGO® Öğrenme Sistemi, Bukalemun StemSet ile anaokulu öğrencilerimiz  robotik, kodlama ve STEM konularını öğrenirlerken eğlenmenin ve üretmenin keyfini yaşarlar.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12