Ön Kayıt

LGS Tercih Programı

YKS Puan Hesaplama

Günümüz dünyasında çocuklar teknolojinin tam içerisinde dünyaya gözlerini açmakta. Sınav Eğitim Kurumlarında, okul öncesi dönemde kazandırılan alışkanlıkların hayatlarını etkileyebileceği düşüncesi ile Okul Öncesi dönemden itibaren öğrencilerimize Kodlama-Robotik eğitimleri verilir. Bu derste öğrencilerimiz  BT Okuryazarlığı, Programlama, Robotik, Oyun Tasarımı, Animasyon ve 3D tasarım programlarında kurgulama, tasarlama ve üretme becerilerini geliştirirler.
 
Hızla gelişmekte olan bilgi teknolojilerini dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiyi kullanırken eleştirebilen, üretip tüketebilen ve bu davranışları yaparken etik kurallara uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerimizle Kodlama-Robotik temelleri atılır, yetenekleri geliştirilir. Öğrencilerimizin  bilişimsel düşünme, işbirlikçi öğrenme, analitik ve pratik çözümler bulma becerileri geliştirilir.

KODLAMA
 
Teknolojinin iş ve yaşamın her alanına girdiği günümüzde ve ileriki yıllarda, sadece şu anda var olan teknolojiyi kullanmanın yeterli olmayacağını düşünmekteyiz. Yeni dünya ölçeğinde teknoloji vazgeçilmez bir parçamız olmaya devam edecek. Öğrencilerimizin sadece teknolojiyi takip eden değil aynı zamanda, teknolojiyi üreten bireyler olmalarını istemekteyiz.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Okul öncesi dönem - 3 yaştan itibaren kodlama eğitimine başlanır. Kodlama eğitiminin amacı çocuklarımızın, problem çözme, sistem tasarımı ve eleştirel düşünme becerilerini, bilişimsel ve hesaplamalı düşünme teknikleri ile harmanlayarak 21. yüzyılın becerilerini edinmelerini sağlamaktayız.
 
Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Çocuklarımızın bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı, bilişimsel araçların okur-yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.
 
ROBOTİK
 
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler nesnelerin interneti, akıllı sistemler ile insana bağlı olmayan kendi kendine iletişim kuran, kontrol eden ve karar veren nesneler sayesinde, çocukların bu gelişmelerle daha çok içli dışlı olmasına neden olmaktadır. Dijital yerliler olarak adlandırdığımız çocuklarımız günümüzde, resmi okul eğitimini tamamlamadan önce birden çok teknolojik iterasyon ve yenilik ile tanışacaklardır. 
 
Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Okul öncesi - 3 yaş itibariyle öğrencilerimiz robotik atölyelerinde eğitimlerini almaktadırlar. Öğrencilerimizin  farklı, yaratıcı ve üretmeleri yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bir birey olmalarını hedeflemekteyiz.

Ön Kayıt Başvuru Formu