Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Ortaokulunda öğrencilerimizi okul derslerine ve Liselere Geçiş Sistemine en iyi şekilde hazırlayabilmek için eğitimimiz tam gün yapılır. Bir eğitim - öğretim yılımız 4 dönemden oluşur.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Ortaokul Eğitim Sistemi  5. sınıflarda İn Side Out Side ve PBL (Proje Tabanlı Eğitim), 6 ve 7. sınıflarda merkezi sınavlara hazırlık gözetmeksizin Proje Tabanlı Eğitim eğitimi ve 8. sınıf  sınav gruplarına Liselere Geçiş Sistemine uygun ders programı uygulanır. Sınav Ortaokullarına başlayan her öğrenci derslerde nitelikli bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan sosyal, psikolojik gelişmeleri desteklenir. 
 
Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan okulumuz, öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
 
Okulumuz teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal  bir okuldur. Öğrencilerimizin sanat, spor ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmaları sağlanır. Sınav Ortaokullarında akademik programlar hiçbir şekilde geçiştirilmez ve eğitim disiplininden ödün vermeden  başarı, devam, ödev kontrolü ve sınav sonuçları gibi tüm süreçler yakından takip edilir. Tüm sonuçlar ‘’SınavNet’’ otomasyon sistemi üzerinden velilerle paylaşılır.
 
‘SINAV’ OKULU

Sınav Dergisi Dershanesi birikimiyle, okul içinde sınavlara hazırlık uygulamasını ilk defa tam anlamıyla Sınav Koleji başlattı. Hiçbir öğrencisi dershaneye gitmediği halde Liselere Geçiş Sisteminde yüksek başarı, AYT - TYT' de ise Türkiye Birinciliği aldı. Üstelik bu konsepti yıllardır başarıyla uyguluyor. Sınav Ortaokulları, başarısı kanıtlanmış bu uygulamadan hareketle hem okul derslerine hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlanmak için tam gün eğitim vermektedir.
 
Sınav Ortaokullarında derslere ve sınavlara tüm öğrenciler düzenli olarak girerler. Ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenciler ya da sınıflar mutlaka katılır. Etüt ve ek çalışmalar, öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir. Okulumuzda mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar “Etkinlikler” kapsamında yapılır.
 
DERS - ÖDEV - ETÜT - SINAV SİSTEMİ
DERS
Ders ve sınavlara tüm öğrenciler girerken; ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenciler ya da sınıflar mutlaka katılırlar.
 
ÖDEV
Sınav Ortaokullarında yoğun eğitim programını yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara ve ödevlere önem verilmektedir. Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri ek çalışma saatinde tamamlanır. 
 
Sınav Ortaokulu’nda ödevler 3 kategoride planlanmıştır:
1-Günlük Ödevler:
“Modüler Soru Bankası Setleri”nden ve diğer yayınlardan günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir. 
 
2-Haftalık Ödevler:
“Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için ayrı ayrı olmak üzere Cuma günleri verilir ve haftalık verilen ödevlerin kontrolü ilgili ilk derste /Ödev Kontrol Saati’ nde yapılır. Ödev değerlendirmeleri SINAVNET otomasyon sistemi üzerinden veli ile paylaşılır.
 
3-Dönem Ödevleri: 
Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda (karneyle birlikte) verilir ve kontrolü yeni dönemin başında yapılır.
 
ORTAOKUL İNGİLİZCE ÖDEV SİSTEMİ
HAFTA SONU ÖDEVLERİ /  WEEKEND WORKSHEET :
Öğrencilerimizin haftalık konu tekrarlarını yapmaları ve dönem içinde olacakları sınavlara hazırlanmaları için hazırladığımız hafta sonu çalışma kâğıtlarımız tüm sınıflarımıza Cuma günü verilir, Pazartesi günü ilk derste cevaplanarak geri bildirim sağlanır.
 
TATİL ÖDEVLERİ :
Quarter Break Pack (Ara Tatil Ödevleri), Winter Break Fun (Sömestr Ödevi), Summer Break Pack (Yaz Tatili Ödevi) olarak üç grupta toplanmıştır.
 
ETÜT
Etütler ve ek çalışmalar öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir. Mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar “Yetiştirme Kursu/Etkinlikler” kapsamında yapılır. 
 
SINAV
Sınav Ortaokulları’nda tüm ‘Yazılı sınavlar’, ‘Deneme sınavları’, ‘Liselere Geçiş Sistemi Sınav Uygulamaları’ SINAV GENEL MERKEZİ tarafından hazırlanır ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanır. (Ancak  “telafi sınavları” bu şekilde uygulanmamaktadır.) 
 
Yazılı Sınavları
Her dersten en az birer adet olmak üzere;
1. ve 3. Dönem içinde “Klasik Sınavlar”
2. ve 4. Dönem içinde “Test Usulü Sınavlar”
2. ve 4. Dönem sonunda “Telafi Sınavları” yapılır. “Yazılı sınavları” öğretmenler tarafından değerlendirilir.
 
Deneme Sınavları
Sene başında 5, 6, 7 ve 8. Sınıflara uygulanır.
5, 6, 7. Sınıflar için 5 adet,  8. Sınıflar için 9 adet “Deneme Sınavı” yapılır. 
‘’Deneme Sınavları’’Türkiye geneli olarak değerlendirilir.
Her sınıf için 4 adet  “Dönem Bitirme Sınavı” yapılır.
 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Uygulamaları
Sınav Koleji Ortaokulunda Cumartesi gününün ilk 4 saati Liselere Geçiş Sistemi Sınav Uygulamaları için ayrılmıştır. 4. ve 5. saatlerde uygulanan sınavların analizi ve soru çözümleri ilgili dersin öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. (Sınav olmayan günlerde diğer etkinlik ve ek çalışmalar yapılmaktadır)
 
Grup Belirleme Sınavları
Sınav Koleji Ortaokulunda sınıflar belirlenirken “Grup Belirleme Sınavı” esas alınır. Sınıflar “İkiz Sınıf Modeli”ne göre homojen olarak gruplandırılır. Sınıf değişiklikleri Kasım ayının sonuna kadar (sınavlar da dikkate alınarak) gerçekleştirilmektedir.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12