Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji Anaokulu eğitim programımızda Tam Öğrenme Modeli Eğitim Yaklaşımı uygulanmaktadır. Eğitim programımız, tüm dünyada kabul gören Montessori, STEAM, High Scope, Gems ve Reggio Emilia Eğitim yaklaşımlarından ilham almaktadır. Sınav Koleji Anaokulu eğitim programında farklı disiplinler ve disiplinlerarası etkileşim ile desteklenen kapsamlı okul öncesi eğitim programı ile farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
Anaokulumuzda bilişsel gelişime destek olacak etkinlikler planlanır ve çocuklarımızın akademik becerilere hazır olmaları sağlanır. Bu anlamda anaokulu öğretim programnda zihinsel, sosyal, bedensel ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiş olup, analitik ilişkiler kurabilme, problem çözme, yaratıcılık, planlama, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, parça-bütün ilişkisi sağlama, örüntü oluşturabilme çalışmalarına yer verilir.
 
Sınav Koleji Anaokulunda okul öncesi çocuklarımızın gelişim düzeyleri, yetenekleri, ilgileri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede okul öncesi ve  anaokulu eğitim modelimiz ile erken dönemde çocuklarımızın öncelikle; kendilerini güvende hissetmeleri, öğrenmeyi sevmeleri, özgür düşünebilmeleri ve kendini rahatlıkla ifade edebilmeleri, özgüvenli ve bağımsız bireyler olmaları, kendi kültürünü ve değerlerini bilerek yetişmeleri, akranları ile paylaşıma açık ve işbirliği içinde olmaları, algısı açık, çevresindeki olayların farkında olmaları sağlanmaktadır.
 
Sınav Koleji Anaokulunda okul öncesi yaş grubundaki çocuklarımızın Gelişim Alanları 5 temel etkin öğrenme ile desteklenerek oluşturulmaktadır. Gelişim alanları Duygusal, Bilişsel, Psikomotor, Sosyal ve Dil olarak ayrılır. Erken çocukluk döneminde bulunan çocuklar, beyin gelişimleri itibariyle güçlü bağlantıların kurulduğu en alıcı ve en esnek dönemde bulunmaktadırlar. Bu döneminde kazanılan bilgi, beceri, alışkanlıklar, tutum, tecrübe ve olanaklar yaşam boyu etkisini devam ettirmektedir.  
 
İnsan beyni yedi farklı beceri alanını aynı anda gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Bu yetenekler Dilsel, Mantıksal, Matematiksel, Alansal, Müziksel, Sosyal ve Kişiye Dönük Zeka olarak adlandırılır. Yaşamdaki her bir sosyal rol, bu zeka sistemlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu bakımdan Sınav Koleji Anaokulunda; çocuklarımızın bireysel gelişimi desteklenir ve bireysel farklılıkları öne çıkarılır, erken dönemde çocukların neyi düşünmesi değil nasıl düşünmesi gerektiği kazandırılır ve çocuklarımızın yaratıcılıkları desteklenir ve çok yönlü olarak gelişmeleri sağlanır.
 
Sınav Koleji Anaokulunda;
  • Tam Öğrenme Modeli uygulanmaktadır.
  • Yaparak - yaşayarak öğrenme çerçevesinde eğitim şekillendirilir.
  • Oyun temelli yaklaşım ile öğrenme süreçleri takip edilir.
  • Erken okuryazarlık uygulamaları verilir.
  • Hızlı ve analitik düşünme becerileri geliştirilir.
  • Neden-nasıl ilişkisi içinde sorgulama yapabilme yetisi kazandırılır.
  • Okul öncesinde çocuklarımız sezgisel oyun etkinlikleriyle pratik düşünme kabiliyetine sahip olarak yetiştirilirler.

TAM ÖĞRENME MODELİ

Sınav Koleji Anaokulunda  Tam Öğrenme Modeli Eğitim Programı uygulanmaktadır. Anaokulumuzda, öğrenciye verilen yaşına uygun öğrenme yöntemi ve öğrenme imkȃnı ile her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli içinde var olan kurallara uyulması halinde  çocuklarımızın öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmektedir.
 
Sınav Kolejinin müfredatı anaokulu seviyesinden başlayarak Tam Öğrenme Metodu ile şekillenmektedir. Parçadan bütüne doğru, özgün ve özel olarak hazırlanan materyallerle, okul öncesi çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve başarı düzeyleri artırılmaktadır. Her öğrencin ‘özeldir ve tektir’ anlayışının hakim olduğu anaokulumuzda, her öğrenci ile tek tek ilgilenilir ve bireysel özelliklerinin artması için çaba gösterilir. Sınav Koleji Anaokullarında Çoklu Zeka Kuramı ve Montessori  yöntemlerinin çocuklar için en etkili görüldüğü kısımlarından özenle seçim yapılır ve  program sürecine dahil edilir.
 
Bu program dahilinde Sınav Koleji Anaokulları; planlama, analitik ilişkiler kurabilme, problem çözme, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, parça –bütün ilişkisi sağlama, farklı materyaller ile örüntü oluşturabilme, yaratıcılık faktörlerinin bir arada bulunduğu özgün eğitim modeli ile erken çocukluk döneminde fark sağlayan bir eğitim ve öğretim anlayışına sahiptir.
 
SINIF ORTAMI - ÇİFT ÖĞRETMEN

Sınav Koleji Anaokullarında her sınıfta bir tane sınıf öğretmeni ve bir tane ingilizce öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görev yapar. Her iki öğretmen de çocuklarımız ile birebir ilgilenir ve onları yakından takip eder. Kolejimizde öğrencilerimize dair hiçbir bilgi atlanmaz.
 
Sınav Koleji Anaokullarında etkinlik ve oyun temelli, çocuklarımıza üst düzey düzey düşünme becerisi kazandıran özgün eğitim sistemi uygulanır. Bu sistem, iki öğretmen ile beraber verimli ve etkin bir şekilde yürütülür.
 
Sınav Koleji Anaokulu Koordinatörlüğümüz tarafından aylık olarak oluşturulan ders programları ile çocuklar planlı ve programlı olmaya özendirilerek bu sistemin getirisi olan düzenli olmaya erken yaşlarda başlarlar.
 
Anaokulu çağındaki çocuklar için birinci öncelik oyun ve oyuncaklarla oynamaktır. Eğitim materyallerindeki seçicilik anaokulumuzda bir oyuncaktan öte onların aynı zamanda öğrenmesine, keşfetmesine, anlamasına ve algılamasını destekleyici bir şekilde olmaktadır. Özel olarak tasarlanan oyunlarla ve oyuncaklarla çocuklar ilköğretime hazırlık çalışması yaparlar.
 
Sınav Koleji Anaokullarında sınıflar en fazla 20 kişiden oluşur. Sınav Koleji Anaokullarında eğitim alan öğrenciler, her sınıfta iki öğretmenin yakın ilgisi ve desteği ile başarılı bir geleceğe özgün ve gelişmiş olarak hazırlanırlar. Anaokulu Koordinatörlüğü tarafından organize edilen okul içi ve sınıf öğretmenleri ile İngilizce öğretmenleri tarafından organize edilen sınıf içi projelerle yaratıcı ve işbirliği içeren çalışmalar sergilenir. 
 
Yılın belirli zamanlarında düzenlenen Bilim Günleri, Kitap Günleri, Sanat Günleri etkinlikleriyle çocuklarımıza farklı bakış açısı kazandırılması hedeflenir.
 
OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARINA HAZIRLIK

Sınav Koleji Anaokullarında hem okumanın hem de yazmanın eşgüdümlü olarak ilerlediği çalışmalarla beraber,  çocuklarımızın işitsel algılarını geliştirmek amacı ile anadilde ve İngilizcede ses çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede çocuklarımız ses birleştirmeleri ile hecelendirme algısının oluşmasını sağlayarak, kelime oluşturma algoritmasında hızlanmaktadır. 
 
Her yazının, her sayının, her sesin bir yazma şekli bulunur. Duyusal maddelerle ilişkilendirilen çizgi - yazı çalışmaları ile yer zemini – masa başı etkinlikleriyle okuma yazma alıştırmaları çizgisel anlamda ve doğal materyallerle yapılarak hazır bulunuşluk düzeyleri geliştirilir.
 
Her gün rutin olacak şekilde düzenlenen takvimimiz ve gün planlayıcımız mevcuttur. Bu sayede çocuklarımız düzenli ve sistemli bir yaşam şekline alışmaktadır.

 
STEM ÇALIŞMALARI

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünleşerek, düşünce odaklı, problem çözmeyi teşvik eden, işbirliğine ve üretmeye dayalı öğrenme deneyimi gerçekleştirilmesini sağlar. 
 
Sınav Anaokullarında STEM çalışmaları, hikayelerle örneklendirilerek ve soru haline getirilerek çocukların çözüm üretebilmesini amaçlayan iç sisteme sahiptir. Özel olarak hazırlanan bilim ve deney kitleriyle de gerçekleştirilen STEM çalışmalarında modeller incelenerek, çocukların düzeyine uygun beyin fırtınası  çalışmaları yapılır.

Karmaşık görünen teknolojik cihazların temel ve basit düzeneklerle oluşturabilme, yaratıcı düşünme, temel teknoloji mantığı ve takım çalışması gibi becerilerle beraber sorun çözme becerilerini de geliştiren çocuklarımız eğlenerek üretmenin keyfini yaşarlar.
 
Ayda bir kez yapılan bu eğlenceli ve üretim odaklı çalışmalarla çocuklar tasarladıkları materyaller ile bilimsel düşünce yapısını da kazanırlar. Özgüven gelişimine büyük katkısı olan STEM çalışmaları sayesinde çocuklar akıllarındaki basit bir mekanizmayı ekip çalışması bilinci kazanarak yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. 
 
Stem çalışmaları çocuklarımızın düzeyine uygun şekilde hem 3-4 yaş okul öncesi hem de 5-6 yaş anaokulu için farklı düzeylerde yapılmaktadır.

Sınav Anaokullarında STEM Eğitimi Neden Önemlidir? 
 
Anaokulu döneminde ve daha erken dönemde çocukların bir konuyu aşinalığı ve o konuyu anlaması çocuğun erken dönemde beynini şekillendirir. Fen ve matematik eğitiminin küçük yaşlarda başlaması gerektiği ile ilgili araştırmacıların bu konu ile ilgili uzlaşmacı tavırları bulunmaktadır. Okul öncesi çocuklar doğaları gereği meraklıdırlar ve hemen her şeyi keşfetme isteğindedirler. Okul öncesi çocuklar için Neden? Nasıl? Niçin? gibi sorular hayatı, etraflarında olup biteni anlama, öğrenme, keşfetme ve araştırma arzusu ile sorulan çok doğal sorulardır. 
 
Sınav Anaokullarında erken dönemde  STEM eğitimine maruz kalan çocuklar gelecekteki akademik kariyerlerinde daha başarılı olmaktadır. Yapılan çalışmalar anaokulu kademesinde yapılan STEM çalışmaları ile öğrencilerin ileriki dönemde karmaşık STEM kavramlarını ya da problemleri anlamaya hazır olduklarını kanıtlamaktadır.
 
STEM eğitimine maruz kalan öğrenciler, STEM Eğitimi ile daha fazla fırsat keşfetmek istemektedirler. Anaokulu çağındaki çocuklar bu özellikleri ile yaratıcılığı, problem çözebilme ve yeni çalışmalar yapabilme becerilerini doğal olarak geliştirirler. Sınav Anaokullarında STEM derslerini müfredata entegre edilmiştir. Çocukların STEM becerileri hakkında daha derin bir anlayış geliştirme, gelecekle ilgili  kendini geliştirme ve hayatını yönlendirme kapasitesi de artmaktadır.
 
STEM Eğitimi deneysel, deneyimsel ve probleme dayalı öğrenme becerileri ve stratejiler kavramına dayanmaktadır. STEM temelli erken çocukluk eğitiminde çevrede bulunan doğal nesnelerden maksimum düzeyde yararlanılmasını kapsamaktadır. Sınav Anaokullarında STEM eğitimi ve etkinlikleri, daha çok soru sorma, keşfetme, yaratma ve varsayım yapabilme üzerine dayalıdır. Anaokulu kademesinde, anaokulu öğretmenlerinin rehberliği ile yapılan çalışmalarda çocuklar STEM eğitimlerine daha çabuk ulaşabilmektedir.  Doğa bilimleri, matematik, teknoloji, mühendislik, fen bilimleri gibi konuların anaokulu dönemine entegre edilmiş olması ve okul öncesi öğretmenlerin bu kavramları, süreçleri ve yapılacak faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaları ile STEM çalışmaları çocukların günlük aktiviteleri içine dahil edilmektedir. STEM eğitimine maruz kalan çocuklar bu konuya çok daha fazla ilgili olurlar ve sonraki yıllarda akademik anlamda gözle görülür başarı ve fark ortaya çıkar.

 
 
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK
 
Sınav Koleji Anaokullarında çocuklarımız kendilerinde doğal olarak bulunan merak ve keşfetme yeteneğini etkin olarak kullanırlar. Küçük yaşlardan itibaren sürekli neden-nasıl ilişkisi içinde etkin sorgulama yaparlar. Uygulamalı ve özgün Fen Programı (GEMS-Great Exploration Math and Science) çerçevesinde bilimsel düşünce, buluş yapma, sorgulama, sonuç çıkarma ile yüksek düşünme sistemi oluşması sağlanır ve tutum becerisi kazandırılır.
 
Fen – Doğa etkinlikleri her hafta düzenli olarak yapılır. Özgün  temel matematik uygulamaları ile sayıların eğlenceli ve sihirli dünyasına adım atarlar.
 
Sezgisel oyun ve etkinlikler sayesinde, doğal materyallerle çalışarak keşif yaparlar.  Böylelikle sembolik olarak öğrenme yerine problem çözme, pratik düşünme, çözüme ulaşma gibi temel matematik unsurları, aynı şekilde çevreyi, doğayı gözlem ve deneyimlerle öğrenirler.
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12