LGS/YKS Tam İsabet

Ön Kayıt

Franchise Başvuru

Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimizi okul derslerine ve Liselere Geçiş Sistemine en iyi şekilde hazırlayabilmek için eğitimimiz tam gün yapılır. Bir eğitim - öğretim yılımız 4 dönemden oluşur.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Ortaokul Eğitim Sistemi  5. sınıflarda In Side Out Side ve PBL (Proje Tabanlı Eğitim), 6 ve 7. sınıflarda merkezi sınavlara hazırlık gözetmeksizin Proje Tabanlı Eğitim eğitimi ve 8. sınıf  sınav gruplarına Liselere Geçiş Sistemine uygun ders programı uygulanır. Sınav Koleji Ortaokullarına başlayan her öğrenci derslerde nitelikli bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan sosyal, psikolojik gelişmeleri desteklenir. 
 
Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan Sınav Koleji Ortaokulları, öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
 
 
Sınav Koleji Ortaokulları, teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal  bir okuldur. Öğrencilerimizin sanat, spor ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmaları sağlanır. Sınav Koleji Ortaokullarında akademik programlar hiçbir şekilde geçiştirilmez ve eğitim disiplininden ödün vermeden  başarı, devam, ödev kontrolü ve sınav sonuçları gibi tüm süreçler yakından takip edilir. Tüm sonuçlar ‘’SınavNet’’ otomasyon sistemi üzerinden velilerle paylaşılır.
 
‘SINAV’ OKULU

Sınav Dergisi Dershanesi birikimiyle, okul içinde sınavlara hazırlık uygulamasını ilk defa tam anlamıyla Sınav Koleji başlattı. Hiçbir öğrencisi dershaneye gitmediği halde Liselere Geçiş Sisteminde yüksek başarı, AYT - TYT' de ise Türkiye Birinciliği aldı. Üstelik bu konsepti yıllardır başarıyla uygulamaktadır. Sınav Koleji Ortaokulları başarısı kanıtlanmış bu uygulamadan hareketle hem okul derslerine hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlanmak için tam gün eğitim vermektedir.
 

 
Sınav Koleji Ortaokullarında ders tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenciler ya da sınıflar mutlaka katılır. Etüt ve ek çalışmalar, öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir. Okulumuzda mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar “Etkinlikler” kapsamında yapılır.
 
DERS - ÖDEV - ETÜT - SINAV SİSTEMİ
DERS
Sınav Koleji Ortaokullarında ders ve sınavlara tüm öğrenciler girerken; ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenciler ya da sınıflar mutlaka katılırlar.
 
ÖDEV
Sınav Koleji Ortaokullarında yoğun eğitim programını yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara ve ödevlere önem verilmektedir. Öğrencilerin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri ek çalışma saatinde tamamlanır. 
 
Sınav Koleji Ortaokullarında ödevler 3 kategoride planlanmıştır:
 
1-Günlük Ödevler:
“Modüler Soru Bankası Setleri”nden ve diğer yayınlardan günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir. 
 
2-Haftalık Ödevler:
“Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için ayrı ayrı olmak üzere Cuma günleri verilir ve haftalık verilen ödevlerin kontrolü ilgili ilk ders olan "Ödev Kontrol Saati"de yapılır. Ödev değerlendirmeleri SINAVNET otomasyon sistemi üzerinden veli ile paylaşılır.
 

 
 
3-Dönem Ödevleri: 
Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda (karneyle birlikte) verilir ve kontrolü yeni dönemin başında yapılır.

Ortaokul İngilizce Ödev Sistemi
Weekend Worksheet (Hafta Sonu Ödevleri) : Öğrencilerimizin haftalık konu tekrarlarını yapmaları ve dönem içinde olacakları sınavlara hazırlanmaları için hazırladığımız hafta sonu çalışma kâğıtlarımız tüm sınıflarımıza Cuma günü verilir, Pazartesi günü ilk derste cevaplanarak geri bildirim sağlanır.
 
İngilizce Tatil Ödevleri : Sınav Koleji Ortaokullarında İngilizce Tatil Ödevleri; Quarter Break Pack (Ara Tatil Ödevleri), Winter Break Fun (Sömestr    Ödevi), Summer Break Pack (Yaz Tatili Ödevi) olarak üç grupta toplanmıştır.
 
ETÜT
Sınav Koleji Ortaokullarında etütler ve ek çalışmalar öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir. Mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar “Yetiştirme Kursu/Etkinlikler” kapsamında yapılır. 
 
SINAV
Sınav Koleji Ortaokullarında tüm ‘Yazılı sınavlar’, ‘Deneme sınavları’, ‘Liselere Geçiş Sistemi Sınav Uygulamaları’ SINAV GENEL MERKEZİ tarafından hazırlanır ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanır. (Ancak  “telafi sınavları” bu şekilde uygulanmamaktadır.) 
 
Yazılı Sınavları
Her dersten bir tane olmak üzere; her dönem bir tane yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavına katılamayan öğrenciler için dönem sonlarında “Telafi Sınavları” yapılır. “Yazılı sınavları” öğretmenler tarafından değerlendirilir.
 
Deneme Sınavları
Sene başında 5, 6, 7 ve 8. Sınıflara uygulanır.
5, 6, 7. Sınıflar için 5 adet,  8. Sınıflar için 9 adet “Deneme Sınavı” yapılır. 
‘’Deneme Sınavları’’Türkiye geneli olarak değerlendirilir.
Her sınıf için 4 adet  “Dönem Bitirme Sınavı” yapılır.


 

Ortaokul Deneme Sınavları
 
Günümüz eğitim sisteminde bulunan sınav başarısına yönelik eğitim programları Sınav Kolejlerinde  uygulanmaktadır. Bilginin ölçümlenerek artırıldığı Sınav Kolejlerinde düzenli olarak Deneme Sınavları yapılmaktadır. Deneme Sınavları ile öğrencilerin sınav stresi ve kaygıları dengelenir. 
 
Sınav Koleji Ortaokullarında Deneme Sınavları Nerede ve Ne Zaman Yapılır?
 
Sınav Kolejlerinde 5., 6. ve 7. sınıflarda ayda bir kez LGS’ye hazırlık deneme sınavı yapılır; sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur. 
 
 • 5 ve 6. sınıf öğrencilerine LGS hazırlığı için yılda 18 deneme sınavı (9’u sözel, 9’u sayısal), 
 
 • 7. sınıf öğrencilerine yılda 24 deneme sınavı (12’si sözel, 12’si sayısal) uygulanır.
 
 • 8. sınıf öğrencileri ilk üç ayda işledikleri 8.sınıf konularını iyice özümseyip pekiştirirler. Bu dönemde öncelikle 4 deneme sınavı (2’si sözel, 2’si sayısal) yapılır.  Aralık ayı itibari ile ayda 8 deneme sınavı( 4’ü sözel, 4’ü sayısal) gerçek sınav formatında yapılmaktadır. 
 
 • 8. sınıf öğrencileri bir eğitim öğretim yılında toplam 50 deneme sınavına (25’i sözel, 25’i sayısal) girerler.
 
Mayıs ayının sonunda, yani Liselere Geçiş Sistemi’ne iki hafta kala sınavlar sıklaştırılır. Bu dönemde her gün deneme sınavı ve genel tekrar dersleri yapılmaktadır. Dönem başı itibari ile yapılan her denemenin sınav sonucu üç ayrı sıralama ile değerlendirilmektedir.
 
Öğrenciler ve veliler her hafta yapılan ve öğrencinin girdiği deneme sınavlarında yapmış olduğu sıralamaları Türkiye Geneli,  Bölge Geneli, Okul Geneli olarak görebilmektedirler.
 
Gerçek Mekan Gerçek Sınav LGS  (Sözel – Sayısal) Sınavı, 8. sınıflar için sadece Cumartesi günü yapılır.
 


 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Uygulamaları
 
Sınav Koleji Ortaokullarında Cumartesi gününün ilk 4 saati Liselere Geçiş Sistemi Sınav Uygulamaları için ayrılmıştır. 4. ve 5. saatlerde uygulanan sınavların analizi ve soru çözümleri ilgili dersin öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. (Sınav olmayan günlerde diğer etkinlik ve ek çalışmalar yapılmaktadır)
 
Grup Belirleme Sınavları
 
Sınav Koleji Ortaokullarında sınıflar belirlenirken “Grup Belirleme Sınavı” esas alınır. Sınıflar “İkiz Sınıf Modeli”ne göre homojen olarak gruplandırılır. Sınıf değişiklikleri Kasım ayının sonuna kadar (sınavlar da dikkate alınarak) gerçekleştirilmektedir.
 
Deneme Sınavları Öğrenciye Nasıl Bir Fayda Sağlar?
 
Sınav provası yapmak, ilk kez karşılaşılacak gerçek bir sınav ortamın bilinmezlerini ortadan kaldırmak, zamanı yönetmek, sınavda hata yapmamak, gerçek sınavda stresi etkin yönetebilmek için çok gereklidir. Gerçek sınavdan önce deneme sınavına giren aday öğrenci gerçek sınavda ne yapacağını bilir. bu bakımdan Sınav Kolejlerinde Deneme Sınavlarına ayrı ve büyük bir önem verilir. Deneme Sınavları öğrencilerin test pratiğini artırmak için, başarılarını ölçmek ve eksik yanlarını analiz etmek için sıklıkla uygulanır. Öğrencilerin sınav sonuçlarında eksik olduğu konular için öğrencinin analizi yapılarak gelişimleri desteklenir. 
 
Deneme Sınavlarının Faydaları
 
Deneme Sınavları;
 • Öğrencilerin gerçek sınava girmeden önce gerçek sınav provası yapmasını sağlar.
 • Öğrencinin bilgi düzeyini ölçer.
 • Öğrencinin sınav sorularını yorumlama düzeyini güçlendirir. 
 • Öğrencinin sınav stresinin üstesinden gelmesini sağlar. 
 • Öğrencinin sınav kaygısını azaltmasında destek sağlar.
 • Zamanı iyi kullanabilmesini ve  yönetebilmesine yardımcı olur.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan ÖSYM tarzı sorulara aşina olmasını sağlar.
 • Yeni nesil sorularla rekabeti artırır.
 • Deneme sınavlarına düzenli olarak katılım sağlayan bir öğrencinin başarı grafiğini daha iyi görmesine yardım eder.
 • Öğrencinin eksik olduğu konuların belirlenmesinde ve öğrenci takibinde mentör ve rehber öğretmenlere olumlu etkileri bulunur.

 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12