Franchise Başvuru

FUTURE PROBLEM SOLVING PROGRAM INTERNATIONAL - FPSPI 

 
FPS (Future Problem Solving) Her yıl yapılmakta olan çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini destekleyen, geleceğe dair planlar oluşturmalarını sağlayan, bir konu üzerinde birden fazla çözüm önerileri bulabilmelerini amaçlar. Bu program öğrenciye neyi düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini öğretir. Katılımcılar, belirledikleri toplumsal problemlere, en iyi çözüm önerilerini getirip uygulamaya geçerler ve projelerini turnuvalarda sergilerler. 


 
 
Turnuvalarda başarılı olan takımlar Amerika'da yapılan dünya finallerine katılmaya hak kazanırlar.  Bu program dahilinde Sınav Koleji olarak Dünya 4., Dünya 2. ve Dünya 1.liğimiz bulunmaktadır.
 

FPSPI Programının Tarihçesi 

 
Yaratıcılığın öncüsü olarak tanınan Ellis Paul Torrance , Georgia Universitesi Eğitim Psikolojisi Bölüm Başkanıdır. 1976 yılında Georgia Üniversitesi desteği ile FPS’i yıllık akademik program haline getirir. O yıl ABD’de 150 okuldan 3000 öğrenci programa katılır. 1977 yılında programa senaryo yazma programı eklenir. 1983 yılında da CmPS ve 1984 yılında AbPS programa dahil edilir. Bu program çocuklara  NE düşüneceklerini değil NASIL düşüneceklerini öğrenmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
 
Tüm dünyada gençlerin yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini kullanarak olumlu bir gelecek tasarlama ve kurma  becerilerini  geliştirmek amaçlı her yıl düzenlenen Uluslararası bir organizasyondur.
 
Öğrencilerin toplumumuzdaki problemler, önemli küresel problemler, gelecek senaryosu yazma ve yaratıcı problem çözme becerilerini öğrenmelerine ve uygulamalarına yardım eder:
 

FPSPI Hedefleri

 
 • Geleceğe yönelik ilgi ve global farkındalık yaratmak.

 • Karmaşık toplumsal problemleri keşfetmek ve çözümler üretmek.

 • Araştırma becerilerini geliştirmek, ve kullanmak.

 • Problem çözme stratejilerini öğrenmek ve uygulamak.

 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve arttırmak.

 • Gerçek hayatta karşılaşılan problemler ile ilgilenmek.

 • Takım çalışması becerilerini geliştirmek.

 • Sözlü ve yazılı iletişimi geliştirmek.
 

 6 Basamaklı Problem Çözme Modeli

 
 • Gelecek senaryosundaki sorunları tespit etmek.

 • Temel Problemi belirlemek.

 • Temel problem için çözümler üretmek.

 • Çözüm önerilerini değerlendirmek için kriter geliştirmek

 • Çözüm önerilerini kriterlere göre puanlamak.

 • Aksiyon Planı geliştirmek.
 

Kimler FPSPI Programına Katılmaktadır?

 
Şu anda 41 ülke ve eyalet bu programa kayıtlıdır. FPS’in uluslararası programına her yıl, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Kanada, Hong Kong, Singapur, Malezya, Japonya, Portekiz, Birleşik Krallık, ABD gibi birçok ülkeden 250.000 kişi katılmaktadır.
Uluslararası yarışmalar her yıl ABD'de bir üniversite desteği ile değişik eyaletlerde yürütülmektedir.
 
 

FPS Program İçeriği 

 
FPS Program içeriği üç ana bölümden oluşmaktadır;
 
Toplumsal Problem Çözme (CmPS– Community Problem Solving)
 
Öğrencilerin araştırmak için kendi toplumlarındaki (okul, yerel, bölgesel, küresel)  seçtikleri bir problem durumunu, gerçek araştırma etkinliğine dönüştürmesidir. Yaratıcı problem çözme sürecini kullanarak durumu analiz edip bir plan geliştirme ve problem için en iyi çözümü uygulamadır. Dünya genelindeki öğrenciler, çevre kirliliğinin temizlenmesinden sokak hayvanlarına yuva bulmaya kadar birçok konuda kendi aksiyon planlarını uygularlar. Aksiyon temelli otantik öğrenme, öğrencilerin tüm disiplinler için eldeki bilgileri kullanma ve eğitimlerine aktif bir şekilde katılmayı desteklemektedir. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık yaratmak için birlikte çalışarak engelleri öğrenir, tanır ve üstesinden gelirler.
 
Küresel Konularda Problem Çözme (GIPS-Global Issues Problem Solving)
 
Bazı küresel konular üzerinde çalışmayla öğrencilerin küresel farkındalıkları  artmakta ve iş dünyası, ekonomi, bilim ve teknoloji, toplum ve politika gibi belli alanlardaki içerik temelli başlıkları keşfetmektedirler. Verilen bir konu üzerinde titiz bir çalışma sonrasında öğrenciler bir sayfalık gelecek sahnesi analiz ederler. Bu sahne, normal olarak gelecekteki 40 yıl içinde geniş bir konu başlığındaki özel bir konudan kaynaklanan bir durumu anlatırlar.  Daha sonra öğrenciler özel proforma kitapçıkları kullanarak 6 basamaklı analizlerini yazarlar.
 
Senaryo Yazımı (ScW– Script Writing)
 
Öğrenciler 1500 sözcüğe kadar en az gelecekteki 20 yıl içinde olacak şekilde  oluşturacakları bir senaryo yazarlar. Bu “senaryolar” kısa hikâye formatında,  araştırmaya dayalı olmaktadır.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12