Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce dersleri Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre, ‘C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler’ çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir, çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir. 

 
Sınav  Anadolu ve Fen Liselerindeki yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlayarak, direkt olarak bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin C1 düzeyine erişerek mezun olmaları amacıyla Sınav  Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce ders içerikleri dört dil becerisini geliştiren, uluslararası sınavlara ( FCE, IELTS sınavlarına vb.) hazırlayıcı ve öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış otantik kültür ve dile özgün materyallerden oluşmaktadır.
 

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri ve pratik kazanmaları amacıyla İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere eğitim amaçlı gezilere ve yaz okullarına katılım olanakları mevcuttur. Bunların yanı sıra öğrencilerin Model Birleşmiş Milletler (MUNTR), Future Problem Solving (FPSPI) gibi yurt dışı etkinliklere ve yarışmalara katılmaları, kulüp ve sosyal faaliyetlerle teşvik edilmektedirler.
 
Geleneksel kur sisteminin yol açtığı "öğrenilmiş çaresizliğe" alternatif olarak sunulan yoğun ve 'Farklılaştırılmış Eğitim Sistemimiz', en başarılı öğrenciden en zorlanan öğrenciye kendisini geliştirme fırsatı sunmaktadır.  Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde hedefimiz; Sınav Liseleri öğrencilerini ulusal ve uluslararası yabancı dil konuşulan platformlarda özgüvenli, İngilizce olarak kendini ifade edebilen, çoğu konuşmaların ana fikrini anlayabilen ve anadili İngilizce olan kişilerle oldukça rahat bir şekilde iletişim kurabilen düzeye getirip, mezun etmektir.
 
ULUSLARARASI DİL SINAVLARI
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrencilerimiz  FCE, IELTS sınavlarına etkin bir şekilde hazırlanırlar. Kullanılan materyaller  öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış kültür ve dile özgün materyallerden oluşmaktadır.
 
 
ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

SINAVMUNTR

Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrenciler Türkiye'de ve Avrupa'da Model Birleşmiş Milletler (MUNTR) etkinliğine, yabancı dil etkinliklerine ve yarışmalara düzenli bir şekilde katılırlar. Öğrencilerimiz kulüp ve sosyal faaliyetlerle teşvik edilirler.
 
SINAVMUN (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİMÜLASYONU)

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler’in öğrenciler seviyesindeki simülasyonu olarak tanınan MUN organizasyonu, SınavMUN olarak Sınav Kolejlerinde düzenlenir. Tamamı İngilizce gerçekleşen tartışmalarda, öğrenciler münazara ve diplomasi taktiklerini kullanırlar ve  Birleşmiş Milletler çatısı altında önergeler ile yasa tasarıları hazırlarlar.
 
MUN - Model United Nations, Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarıdır.  Birleşmiş Milletler toplantılarının şekil ve içerik bakımından bir kopyası niteliğinde olan MUN - Model United Nations dünyanın çeşitli yerlerinde ve Sınav Kolejlerinde düzenlenir. 
 
MUN konferanslarında öğrenciler Birleşmiş Milletler çalışmalarını canlandırırlar. İngilizce olarak gerçekleşen MUN Konferansında Sınav Koleji ve Sınav Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alırlar.  Birleşmiş Milletler Organizasyonuna benzer bir parlamento oluşturarak belirledikleri çerçevede hazırlıklarını yaparlar. Öğrenciler kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederler ve bunun için ön hazırlık yaparlar. Temsil ettikleri  ülkelerin açlık,  çocuk hakları, eğitim,  kadın hakları, yoksulluk, çevre,  gibi sorunlarına  çözümler sunar ve ürettikleri çözümleri geliştirirler. 
 
MUN çalışmaları ile öğrenciler farklı ülkelerin sorunlarını ve temsil ettikleri ülke vatandaşlarının sorunlarını anlayabilir,  sorunlarına çözüm ararlar ve çözüm sürecinde diğer temsilcilerle münazara yaparlar. 
 
MUN’de öğrenciler sadece temsil ettikleri ülkeler hakkında değil aynı zamanda  hazırlığını yaptıkları komitelerinde dünya meselelerini de tartışırlar ve çözüm bulmaya çalışırlar. Küresel konuları tartışırlar ve münazara yaptıkları konular üzerinde uzlaşma çalışmaları yürütürler sonuç ve raporlarını hazırlarlar. 
 
MUN Nedir? (Model United Nations  Nedir?)
 
MUN kısaltması, İngilizce “Model United Nations” sözcüklerinin baş harflerinden gelir. Model United Nations kavramı Türkçe’de “Model Birleşmiş Milletler” anlamına gelmektedir.
 
MUN; Birleşmiş Milletler’in öğrenciler seviyesindeki simülasyonudur. Okullardan öğrenci delegeler seçilir ve bu öğrenciler belli ülkeler ile bu ülkelerin BM kurumlarını temsil ederler. MUN, başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ile Harvard gibi saygın üniversiteler tarafından kabul görmekte ve desteklenmektedir.
 
SINAVMUN  
 
MUN - Model United Nations, Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarıdır.  Birleşmiş Milletler toplantılarının şekil ve içerik bakımından bir kopyası niteliğinde olan MUN - Model United Nations dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenir. MUN konferanslarında öğrenciler Birleşmiş Milletler çalışmalarını canlandırırlar. MUN’da Sınav Koleji ve Sınav Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alırlar.  Birleşmiş Milletler Organizasyonuna benzer bir parlamento oluştururlar ve belirledikleri çerçevede hazırlıklarını yaparlar. Öğrenciler kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederler ve bunun için ön hazırlık yaparlar. Temsil ettikleri  ülkelerin açlık, eğitim,  yoksulluk, çevre, kadın hakları, çocuk hakları, gibi sorunlarına  çözümler sunar ve ürettikleri çözümleri geliştirirler. 
 
SINAVMUN çalışmaları ile öğrenciler farklı ülkelerin sorunlarını ve temsil ettikleri ülke vatandaşlarının sorunlarını anlayabilir,  sorunlarına çözüm ararlar ve çözüm sürecinde diğer temsilcilerle münazara yaparlar. 
 
SINAVMUN çalışmalarında öğrenciler sadece temsil ettikleri ülkeler hakkında değil aynı zamanda  hazırlığını yaptıkları komitelerinde dünya meselelerini de tartışırlar ve çözüm bulmaya çalışırlar. Küresel konuları tartışırlar ve münazara yaptıkları konular üzerinde uzlaşma çalışmaları yürütürler sonuç ve raporlarını hazırlarlar. 
 
 
MUN - Model United Nations’ a Nasıl Katılım Sağlanır?
 
Sınav Koleji Ortaokulunda JMUN  ve Sınav Koleji Anadolu ve Fen Liselerinde MUN Kulüp çalışmaları bulunur. MUN çalışmalarına bireysel olarak da katılım sağlanabilmektedir ancak Sınav Koleji Ortaokulunda JMUN  ve Sınav Koleji Anadolu ve Fen Liselerinde MUN Kulüp öğretmenleri JMUN ve MUN toplantılarının duyurusunu yaparlar. Kulüp öğretmenleri ve kulüp başkanı ile yapılan toplantılarda hangi okulun MUN’a katılacağından haberdar olunur. 
 
JMUN ve MUN öncesinde öğrenciler temsil edecekleri ülkelerin sorunlarına ve küresel sorunlara hakim olmalıdırlar. Bu yüzden yapılan kulüp çalışmalarında ingilizce olarak alıştırmalar yapılır, sorulara, sorunlara, çözümlere ve uzlaşma çalışmalarına hazırlık çalışmaları yapılır.
 
SINAVMUN Nasıl İşler?
 
SINAVMUN’un amacı öğrencilerin küresel karşı bakış açılarını geliştirmek ve uygulama yaparak demokrasi ilkesini pekiştirmektir. Tamamı İngilizce olarak devam eden SınavMUN sürecinde öğrenciler; MUN konferanslarında dünya gündeminde bulunan küresel sorunlara çözüm ararlar.
 
Her delegenin BM üyesi 192 ülkeden seçecekleri herhangi bir ülke heyetini temsil ettikleri SınavMUN için öğrenciler, konferanslara hazırlık aşamasında yoğun bir çalışma sürecinden geçerler. Bu kapsamda uluslararası ilişkiler, küresel sorunlar ve güncel olaylarla ilgili detaylı bir araştırma içine girerler ve her konferansta temsil edecekleri farklı ülkelerin bakış açısıyla çeşitli sorunlara çözüm getirecek yasa tasarıları hazırlarlar.
 
Katıldıkları konferanslarda ise katılımcı diğer öğrencilerle birlikte sorunlara getirdikleri çözümleri tartışırlar, münazara ederler, diplomasi taktiklerini kullanırlar ve  Birleşmiş Milletler çatısı altında yönergeler geliştirirler.
 
MUN - Model United Nations’ da Süreç Nasıl İlerler?
 
MUN - Model United Nations’ da birden fazla komite bulunur. Bu komiteler NATO, UNICEF, WTO, WHO, UNESCO, Silahsızlanma Komisyonu ve Güvenlik Konseyi Komiteleri bulunur. MUN ya da JMUN organizasyonuna hangi okul katılıyorsa, hangi komite ve hangi ülke temsil edilecek ise okul ve kulüp öğretmenleri tarafından öğrencilere bilgi verilir.
 
MUN - Model United Nations’ a Nasıl Hazırlanılır? 
 
MUN - Model United Nations’ da öğrenciler komitede delege olarak yer alacakları için hazırlıklarına başlarlar. Öğrenciler temsil edecekleri ülke hakkında araştırma yaparlar, konuşmalarını hazırlarlar, notlar alırlar, sorunlarına çözüm önerileri hazırlarlar. MUN çalışmalarına öğrencileri büyük bir ciddiyet ve disiplinle hazırlanması gerekir. MUN - Model United Nations’ da amaç temsil edilen ülkenin delegesi olarak, temsil ettiği ülkeyi en iyi şekilde temsil etmektir. MUN - Model United Nations çalışmalarında temsil edilen ülkenin delegesi olacağı için öğrencilerin temsil edeceği ülkeye ait kişisel fikirlerini yansıtmaması gerekir. Öğrencilerin temsil ettikleri ülkenin siyasi ve politik çıkarlarına uygun olarak çalışmaları ve hazırlanmaları beklenmektedir. 
 
MUN - Model United Nations’ a Katılırken Ne Giyilir?
 
MUN - Model United Nations çalışmalarında öğrenciler Birleşmiş Milletler Komitesinin çalışmalarını model alarak hazırlıklarını yaparlar. MUN ciddi bir platformdur ve doğal olarak bu platforma uygun ve resmi bir kıyafet giymek gerekir. 
 
MUN - Model United Nations Kuralları ve Komitelerin İşleyişi Nasıl Olmaktadır?
 
MUN - Model United Nations çalışmaları Roll Call ile açılır. Roll Call bir yoklamadır.  Öğrencinin temsil ettiği ülkenin ismi söylendiği zaman öğrenci önünde bulunan ülke pankartını kaldırır ve ‘Present’ der. Yoklamadan sonra ülke temsilci öğrencileri yani delegeler, konferansın başında Opening Speech - açılış konuşması yaparlar. General Speakers List açılır ve isteyen delegeler isimlerini yazdırırlar. Moderated Caucus ile delegeler komitede tartışılmasını istedikleri konuyu ya da konuları yazarak talepte bulunurlar.Talepler Komite başkanı yani Chair tarafından oylamaya açılır. Oylama sonunda hangi konuya ilgi yüksekse ve seçildiyse öncelikle o konuyu seçen delege konu üzerinde konuşur. Ardından diğer delegeler söz alarak konuyu temsil ettikleri ülke çıkarlarına uygun olarak tartışırlar. Çeşitli fikirler ve konular müzakere edildikten sonra Birleşmiş Milletler Konferansına sunulmak üzere tavsiye niteliğinde Resolution Paper - Sonuç Bildirgeleri yazılması beklenir. 
 
MUN - Model United Nations ile Öğrenci Kazanımı Ne Olmaktadır?
 
MUN - Model United Nations toplantılarında ülkelerini temsil eden delegeler topluluk önünde ingilizce olarak konuşurlar. Bundan dolayı öğrencilerin özgüvenlerinde artış olur. Kişilik ve vizyon olarak gelişen öğrencilerin potansiyellerinde de artış görülür. 
 
Öğrenciler bir problemin çözümünde ya da bir fikrin savunulmasında farklı yaklaşım şekilleri ve çözüm yolları ararlar. Analitik düşünme becerilerini de geliştiren MUN toplantılarında öğrenciler muhakeme yapmayı, uzlaşmayı, empati yapabilmeyi, objektif olabilmeyi, müzakere konusunu sunan delege açısından konuya bakabilmeyi, kişilere ve fikirlere saygı duymayı ve  saygı çerçevesinde düşüncelerini söyleme konusunda pratik yaparlar. Öğrenciler dünyadaki problemlere başka ulusların bakış açısıyla bakabilmeyi öğrenirler. Farklı coğrafyalarda bulunan ülkelerin siyasi, idari, coğrafi, sosyal ve ekonomik yönleri hakkında da derinlemesine bilgi sahibi olurlar.
 
MUN çalışmaları en prestijli akademik aktivite olarak kabul edilir. Model United Nations çalışmaları Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra Harvard gibi saygıdeğer üniversiteler ve eğitim kuruluşları tarafından da desteklenmektedir. JMUN ya da MUN çalışmalarına katılan öğrencilere verilen sertifikalar ise öğrencilerin ileri yaşamlarında CV’lerine ekleyebilecekleri önemli akademik belge niteliğindedir. 
 
SınavMUN Faydaları
 
Gerçek Birleşmiş Milletler’in tam bir simülasyonu olan MUN sayesinde öğrenciler, araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma yapma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli beceriler edinirler.
 
Farklı ülke, şehir ve bölgelerden gelen delegelerin katılımı ile kültürel etkileşim sağlanır.
 
Dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırırken kişinin genel kültür seviyesini de yükseltir.
 
Delegeler sorumlu oldukları ülke vasıtasıyla kişisel ve milli düşünceler dışında uluslararası düşüncelere sahip olur.
 
MUN - Model United Nations toplantılarında analitik düşünme becerilerini de geliştiren öğrenciler muhakeme yapmayı, empati yapabilmeyi, uzlaşmayı,  objektif olabilmeyi, müzakere konusunu sunan delege bakış açısıyla konuya bakabilmeyi, kişilere ve fikirlere saygı duymayı ve yine  saygı çerçevesinde düşüncelerini söyleme konusunda pratik yaparlar. 
 
MUN - Model United Nations toplantılarında ülkelerini temsil eden Sınav Koleji delegeleri topluluk önünde ingilizce olarak konuşurlar. Öğrencilerin İngilizce dil yetenekleri gelişir. Bu anlamda kişilik ve vizyon olarak gelişen öğrencilerin özgüvenlerinde de artış görülür.

 
FUTURE PROBLEM SOLVING

Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (Future Problem Solving Program - FPSPI) öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen, bunu gerçekleştirirken analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini üzerinde odaklanan bir eğitim programıdır.
 
Future Problem Solving Program’da öğrenciler, takım olarak ya da bireysel bir şekilde küresel, bölgesel ya da yerel toplumların gelecekte karşı karşıya kalabileceği ekonomik, sosyal ve bilimsel konularındaki problemleri, 6 basamaklı problem çözme sürecini uygularlar. Süreçte öğrencilerin hayal gücü ve düşünce becerilerini kullanmaları gerekmektedir.  Problem çözme ve çalışma ile öğrenciler toplumların geleceği için olumlu katkılar sağlamasına yardımcı olacak konulardaki problemleri tahmin etmek, anlayabilmek ve çözebilmek için gerekli olan becerileri, öngörüyü ve vizyonu kazanırlar.
 
Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (Future Problem Solving Program - FPSPI) öğrencilerin NE düşüneceklerini değil, NASIL düşüneceklerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış fütüristik bir programdır. Future Problem Solving Program öğrencileri motive eden ve onlara katkı sağlayan niteliktedir.
 
Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (Future Problem Solving Program - FPSPI) ile öğrenciler önceden bilmedikleri ve karmaşık olan konularda inceleme ve araştırma yaparak bu becerilerini kullanırlar ve geliştirirler. Konu ile ilgili uygun problem çözme becerileri kullanırlar. Konunun uygulanması için karar verme tekniklerini kullanırlar ve uygularlar. Konularda yaratıcı ve üretici problem çözme becerilerinden yararlanırlar. Konuların uygulanma aşamasında sözlü ya da yazılı olarak etkili iletişim becerilerini kullanırlar. Araştırma yapmayı seven, takım içi etkileşim becerileri kuvvetli, işbirliği içinde çalışılabilen ve özverili öğrencilerle yürütülebilen bir program niteliğinde olan FPSPI ile öğrenciler hızlı bir şekilde değişen gelecek yaşam ile ilgili dayanıklılık ve uyum becerilerini geliştirirler. Kendilerinde var olan olumlu farklılıklar yaratma gücünün farkına varırlar ve öğrenirken eğlenirler.
 
Merkez Kolej Anadolu Lisemiz, 2015 yılında Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı’nın (Future Problem Solving Program - FPSPI)Türkiye finallerini kazanarak Amerika Birleşik Devletleri Iowa State Üniversitesi’nde Toplumsal Problemleri Çözme Büyükler Katregorisinde  “Dünya Birinciliği” ve 2014 ve Michegan Üniversitesi 2016 yıllarında iki kez “Dünya İkinciliği” kazanmıştır.
 
Bu etkinlikler sayesinde kurumlarımızda hem yabancı dili hem de kültürü gelişmiş dünya vatandaşları yetiştirmek hedeflenmektedir.
 


 
SIO

SIO ile Yurt Dışında Okumak Kolay
 
Üniversiteyi yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için özel olarak kurulan Sınav Uluslararası Eğitim Ofisi (SIO), gelecekleri için verecekleri bu kritik kararda onları yurt dışı eğitim danışmanlarının uzman bakış açısıyla yönlendirir.
 
SIO Nedir?
 
Sınav International Office (SIO), 2012 yılında kurulmuş ve Sınav Kolejlerinin tüm kampüslerindeki öğrencilerin yurtdışı eğitim konusundaki ihtiyaçlarını analiz ederek onlara uygun programlar üreten özel bir birimdir.
 
SIO, kurulduğu günden bugüne; Kanada Eğitim Bakanlığı ile “Ortaokul ve Lise Değişim Programları”, Amerika Devlet Bakanlığı ile “Lise Değişim Programları”, Özel Akademik ve Atletik Öğrenci Bursları gibi imkânlar sağlamıştır. Dünyadaki en iyi üniversiteler ile protokoller yapan ve yüzlerce öğrencisine yurt dışı kapılarını açan SIO, her gün günümüz ihtiyaçlarına göre yeni programları öğrencilerle buluşturur.
 
SIO Ne Fayda Sağlar?
 
Alanında uzman yurtdışı eğitim danışmanlarının görev aldığı SIO, gerekli notlar, giriş sınavları, dil sınavları, burs programları gibi konularda takvimi ve koşulları yakından takip ederek öğrencileri bilgilendirir. Böylelikle üniversite başta olmak üzere eğitim yaşamına yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler için onların hâkim olamayacakları bir odaklanmışlık ve titizlikle tüm fırsatları değerlendirir ve geliştirir.
 
Çeşitli ülkelerden çift diploma ve Amerika, Kanada ve Letonya’daki saygın üniversitelere sınavsız geçiş olanağı sunan Sınav Kolejleri, SIO aracılığıyla ayrıca yurtdışında bir akademik yılını tamamlayan öğrencilerle yurtdışında okumaya hazırlanan öğrencilerini düzenli olarak buluşturarak deneyim paylaşımını da teşvik eder.
 
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12