Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Franchise Başvuru

SINAV KOLEJİ ORTAOKULLARINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘Yazma, Okuma, Dinleme ve Konuşma' becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları  amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21.yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.
 
Sınav Koleji Ortaokulları İngilizce programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belirli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmıştır.
 
 
Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir. 8.sınıfta İngilizce eğitimi Liselere Geçiş Sistemi olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanır. Bu süreçte Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimiz hiçbir şekilde etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymazlar. Gerekli olan eksik tamamlama çalışmaları soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etüt çalışmaları okul içinde yapılmaktadır.
 
PROGRAMLAR
 
Eğitim sistemimizin asıl hedeflerinden biri 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip dünya ile aynı dili konuşan öğrencilerimizi, bu hedefimiz doğrultusunda geleceğe hazırlamaktır. 21. yüzyıl becerilerinde 4C olarak bilinen Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication (Eleştirel düşünme, Yaratıcılık, İş birliği, iletişim) ile öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışmalarına açık olma ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirme yetilerinin arttırılması için gerekli çalışmaları derslerimizde kitaplarımız, ders içi ve dışı etkinliklerimiz, kulüplerimiz, ödevlerimiz ile destekleyerek sağlamaktayız.
 

İngilizceyi anlama ve dili kullanma düzeylerini, ‘yazma, okuma, dinleme ve konuşma’ becerileri aracılığı ile geliştirmeye devam eden öğrencilerimiz; dil bilgisi derslerini belli konu başlıkları ve alıştırmalar altında işlerler. İngilizce öğretmenleri eşliğinde, yazılı ve sözlü sunumlarla, okuma, analiz etme ve orijinal metinleri kavrama becerilerini geliştirirler. 
 
OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM
“OXFORD ULUSLARARASI MÜFREDATI”
 
Oxford Uluslararası Müfredatı; Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından geliştirilmiş, öğretme ve öğrenmeye yeni bir yaklaşım sunan uluslararası bir müfredattır. Program, Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerinin gelecekte akademik, kişisel ve kariyer başarılarını sağlayabilmeleri için gerekli olan “İyi Olma Hali -Farkındalık”,“Sosyal ve Duygusal Öğrenme”, “Küresel Beceriler” ve “Yaşam Becerileri” müfredatlarını programlarına dahil tek uluslararası programdır. Merkezine, öğrencilerin eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini yerleştirmiştir.
 

 
 
İngilizce programına dahil edilecek olan Küresel Beceriler ve İyi Olma Hali- Farkındalık programının içeriği kısaca aşağıdaki gibidir:
 
GLOBAL SKILLS- Küresel Beceriler
 
Küresel Becerilerin temel amacı, güçlendirilmiş 21. yüzyıl öğrenenlerini yetiştirmektir. Yabancı dil öğreniminde, öğrencilerin güçlü bir şekilde iletişim kurmalarını amaçlayan, birlikte eleştirel düşünerek çözüm odaklı bir yaklaşım ile günümüz gelişmelerini ele alan, iletişimleri güçlü bireylerin ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilmelerini sağlayacak bir müfredat içeriğine sahiptir.
 
Hızla değişen ve gelişen modern bir dünyada yaşadığımız gerçeğini göz önüne alarak, her öğrencinin başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği becerileri kazandırmayı, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi günümüzün önemli becerilerini her bir öğrenci için erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.
 
WELLBEING- İyi Olma Hali – Farkındalık (Fiziksel-Sosyal-Duygusal-Akademik)
 
Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sıkça bahsedilen ve eğitim müfredatlarına dahil edilmeye başlanan fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik iyi olma hali öğrencilerin gelişimlerine birebir katkı sağlar. Bu programın uygulanmasıyla sadece öğrencilerin değil aynı zamanda öğretmenlerin, velilerin ve yöneticilerinin de yaşamlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Sağlıklı beden, sağlıklı zihin ve sağlıklı iletişim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve bu alışkanlıkların süreç içerisinde desteklenmesi fazlası ile önem teşkil etmektedir. Sosyal, Duygusal ve Akademik İyi Olma Hali–Farkındalık  öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve idarecilerin gelecek yaşamlarında uygulayabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlar. 
 
 
DERS DIŞI ETKİNLİKLER
 
PUBLİC SPEAKİNG CONTEST WEEK
 
Public Speaking Contest (topluluk önünde konuşma) Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimizin güzel konuşma, liderlik ve hitabet becerilerini geliştirerek İngilizceyi okul dışında da daha etkin, özgüvenli bir şekilde kullanmalarına yönelik hazırlanmıştır.
 
Sınav Koleji Ortaokullarında öğrenciler konuşma yapmadan önce bir konu seçerler ve seçtikleri konu hakkında araştırma sürecine girerler. Bu süreç öğrencinin hem düşünce yapısı hem de hayal gücünün gelişimi üzerinde etkilidir. Öğrencilerin bu etkinlik sayesinde İngilizce kelime dağarcığı genişlerken aynı zamanda vücut dili ve artikülasyon becerisi de bir üst seviyeye taşınır.
 

 
INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY MONTH 
 
Kütüphane dediğimiz zaman hepimizin aklına binbir çeşit hikayeden oluşan kitaplar gelir. Internatıonal School Library Month, Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimizin okul kütüphanesinde bulunan İngilizce kitaplar aracılığıyla okuma pratiği yaptığı ve farklı kitap türleri üzerinden araştırma yaparak vizyonlarını geliştirdiği keyifli, aynı zamanda öğretici bir etkinliktir. International School Library Month öğrencilerimize insani değerlerimizi  ve kültürlerimizi nesilden nesile aktaran kitapların önemini farkettirmek amacıyla yapılmaktadır.
 
 
MAKE YOUR BED DAY
 
Sağlıklı bir vücut için uykunun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Make Your Bed Day (yatağını yap) Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerinin keyif aldığı en eğlenceli aktivitelerden biridir. Çocukların evde rutin olarak yaptıkları yataklarını, sınıf ortamında kendi malzemelerini getirerek yaparlar. Yapım aşamalarını İngilizce olarak arkadaşlarına sunma fırsatı bulurlar. Öğrencilerin konuşma becerilerini ve sunum teknikleri geliştirdikleri eğlenceli bir aktivitedir. 
 
WORLD HABITAT DAY 
 
World Habitat Day, Sınav Koleji Ortaokullarında daha iyi bir yaşam için küresel dünyanın ve doğanın korunmasının önemini öğrencilere kazandırmak için gerçekleştirdiğimiz öğretici etkinliklerimizden biridir. Şehir ve kasabalardaki ekolojik dengenin iyileştirilmesi konu alınarak öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler İngilizce olarak hazırladıkları materyal ve posterler ile hayal güçlerini zenginleştirirler ve İngilizce yazma pratiği de kazanmış olurlar.
 
 
FESTİVE DOOR COMPETITION
 
Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerin İngilizce dil eğitimlerinin yanında el becerilerinin de gelişmesine fırsat vermek için düzenlenen bu renkli etkinlikte, yaratıcılık ön plana çıkmaktadır. Sanatsal uygulamalar ile görsel algının Festive Door Aktivitesi ile geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler sınıflarının kapılarını süsleyerek bireyselliklerini ortaya koyarlar. Sınıflar arasından en güzel dekoratif süslemeyi yapan sınıf tebrik edilir.
 
SAFE INTERNET DAY
 
Dijitalleşen dünyada interneti çocuklar için daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirmenin önemine dikkat çekmek için yapılan verimli aktivitelerden biri de Safe Internet Day etkinliğidir.
 
Safe Internet Day, Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerin interneti kullanırken çok çeşitli olan çevrim içi platformlarda doğru bilgiye nasıl ulaşacaklarını, siber olarak ne gibi tehlikelerle karşılaşacaklarını ve kendilerini bu ortamlarda nasıl korumaları gerektiğine yönelik projeler hazırlayarak farkındalık yarattıkları bir etkinliktir.
 
 
Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerinin İngilizce olarak hazırlayıp sundukları projeler ile internet konusu üzerinden farklı terimler öğrenerek kelime hazinelerini genişletirler. Safe Internet Day, öğrencilerin farklı konular üzerinden bakış açılarını değiştirerek bilinçlendikleri öğretici bir aktivitedir.
 
BREAKFAST WEEK
 
Breakfast Week, beslenmenin insan sağlığının temel ihtiyaçlarından biri olması ve kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu çocuklara öğretmek için yapılan keyifli bir aktivitedir. Sınav Koleji Ortaokulları öğrencileri kahvaltı etme ve kahvaltı hazırlama ile ilgili İngilizce posterler ve videolar hazırlayarak günlük hayatlarında yaptıkları rutin eylemleri, İngilizce ile bütünleştirerek anlatma fırsatı bulurlar.
 
 
WORLD CAPITAL CITIES COMPETITION 
 
Sınav Koleji Ortaokullarında yapılan World Capital Cities Competition Dünyayı ve kültürleri daha iyi tanımak amacıyla gerçekleştirilen bir aktivitedir. Öğrenciler tüm ülkelerin başkentleri hakkında araştırma yaparak kültürel birikimlerini geliştirirler. Sınav Koleji Ortaokullarında öğrenciler farklı yaşam tarzları, farklı gelenek ve göreneklerin olduğunu öğrenerek İngilizce sunum yapma ve dil becerilerine katkı sağlarlar.
 
 
EARTH DAY 
 
Dünyada 193’ten fazla ülkede bir milyar insan tarafından yapılan Earth Day etkinliğini Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimiz de gerçekleştirmektedir. Earth Day, gezegenimizi daha yaşanabilir kılmak ve geliştirmek için çevre sorunları hakkında öğrencilere bilinç kazandırmak amacıyla yapılan bir aktivitedir. Geri dönüşüm, kirlilik ile mücadele, küresel ısınma gibi sorunlar üzerine projeler geliştirerek çevre bilinci kazandırır. Öğrencilerin yeni öğrendikleri temalar üzerinden İngilizce kelimeleri pekiştirip tekrar ettikleri bir aktivitedir.
 
 
WAVE OF THANKS DAY
 
Wave of Thanks Day, hayat boyu iletişim kurulması gerektiğini, karşılıklı olarak insanların birbirine değerli olduğunu hissettirmesi, minnet duygusunu artırmasındaki önemli kavramlardan birinin teşekkür etmek olduğunu öğrencilerimize fark ettirdiğimiz bir etkinliktir. Günlük hayatta sık kullanılan kavramlardan biri olan teşekkür etmenin İngilizce olarak da kullanımının öğrenciler için alışkanlık haline getirilmesini amaçlayan keyifli bir aktivitedir.
 


 
ORTAOKUL ÖDEV SİSTEMİ
 
OUTSIDE RECAP TÖDEV 
 
Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimiz için uyguladığımız Tödev sistemi, İngilizce eğitim seviyesini tekrar ve pekiştirme ilkeleri temel alınarak daha nitelikli hale getirmek için hazırlanmıştır.
 
Her hafta işlenen konulara uygun olarak hazırlanan Sınav Koleji Ortaokulları Tödev fasiküllerinde , öğrencilerin İngilizce okuma , yazma , dinleme becerilerini geliştirmeleri, motivasyon değerlerini artırarak daha yüksek performans göstermeleri için hem öğretici hem de keyifli etkinlikler bulunmaktadır.
 
Tödevlerde bulunan eğlenceli Choice Board içerikleri öğrenmeyi teşvik etmek, farklılaşmış öğretimi kullanmak ve öğrenci motivasyonu ile derse katılımı artırmak için hazırlanmıştır. Sınav Koleji Ortaokulları Choice Board etkinliği sayesinde video çekme ve izleme gibi faaliyetlerde bulunan öğrenciler ders içi konuları tekrar etme, kazanım eksiklikleri varsa tamamlama, bunların yanında İngilizceyi daha etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar.
 
Her hafta Pazartesi günleri verilen TÖDEV'lerde web sitesi üzerinden yapılması gereken bölümler bulunmaktadır. Öğrenciler app.examy.net adresine girerek etkinlikler için koyulan ikonlar aracılığı ile ödevlerini tamlarlar. 
 
                           
 

ONLINE PLATFORMS / ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR
 
Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde ve evde kullandıkları dijital kütüphaneler ile hem bilgilendiren hem de hayal güçlerini geliştiren, kurgusal (fiction) ve kurgusal olmayan (non-fiction) tarzda birçok kitap ve otantik materyale kolayca erişim sağlayabilirler. Bu sayede okurken görsellerle yaratıcılıklarını ve kelime dağarcıklarını genişletme fırsatı yakalarlar. Haftalık raporlamalarla  öğrencilere geri bildirim verilir.
 
KAZANIM DEĞERLENDİRME MATERYALLERİ 
 
İngilizce öğretme ve öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni olan ölçme ve değerlendirme sürecinin doğru yapılması eğitim kalitesini ve kalıcılığını artırmaktadır. Sınav Eğitim Kurumları İngilizce Koordinatörlüğü, geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları yerine, kazanım posterleri ve videoları ile daha eğlenceli, alternatif yöntemler geliştirmektedir.
 
Posterler öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının değerlendirilmesinde çeşitliliğe giderek dil öğrenimindeki ilerleme aşamalarını ile tamamlamaları gereken eksiklikleri görmek amacıyla hazırlanmaktadır. Ders içeriğine uygun olarak hazırlanan Oxford Discover ve Project Explore posterleri ile öğrenci değerlendirme ve İngilizce eğitimi bir üst seviyeye taşınmaktadır.
 
 
                                          
 
KULÜPLER
 
JMUN KULÜBÜ
 
JMUN (Junior Model United Nations), Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimizin yabancı dili en etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimiz, JMUN kulübünde yaptıkları çalışmalarda Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alarak hazırlık yapar, Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun nasıl işlediğini bir parlamento oluşturarak, yaşayarak öğrenir ve kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek o ülkelerin sorunlarına (eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk, vb.)  çözüm getirir ve geliştirirler. 
 
 
Katıldıkları kulüp ve JMUN çalışmaları sayesinde Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimiz insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilir, küresel konuları tartışabilir, diğer ülkelerle ortak konular üzerine uzlaşarak, sonuç ve raporlarını hazırlayabilirler. Tüm etkinliklerin dünya dili olan İngilizceyi kullanarak yapıldığı organizasyonda öğrencilerimize çözüm üretme fırsatı da yaratmaktadır.
 
DESTINATION IMAGINATION (DI)
 
Destination Imagination programı, takım halinde görev alan öğrencilerin anlık, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini güçlendiren etkin bir kulüptür. Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları ve olaylara farklı bakış açıları geliştirmelerini hedeflediğimiz kulübümüzde, STEM (Science, Technology, Engineering, Math) hizmeti öğrenimini bir araya getirirken öğrenciler, takımlarında eğlenmelerine, risk almalarına, odaklanmalarına ve zorluklarla baş etmeleri konusunda desteklenirler.
 

 
Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimiz seçtikleri görev ve konuya ilişkin çözümler üretmek için takımlarıyla birlikte araştırma yapar, tasarlar ve uygularlar. Görevleri ile ilgili çalışmaların her aşamasında, (problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreçte) İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz DI çalışmalarında sabır, esneklik, başkalarına ve fikirlerine saygı ve iş birliğine dayalı problem çözme sürecini öğrenirler.
Programda görev alan Sınav Koleji Ortaokulları öğrencileri, sunumlarını önce ulusal platformda (ülke turnuvasında) yaparlar, dereceye girmeleri halinde de, sunumlarını, davet edildikleri ‘’Dünya Finalleri’’nde gerçekleştirirler.
 
WORLD SCHOLAR'S CUP (WSC)
 
Dünya’da kırktan fazla ülkede gerçekleşen, “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Kupası), üç etaptan oluşan uluslararası bilgi yarışmasıdır. 
 
Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak, öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. 
 
Odaklanılan çalışmada; farklı kültürleri bir araya getirerek bugüne ve geleceğe ait düşünceler ve durumlarla ilgili münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırılır. Yarışma, küresel öğrenme festivaline dönüşen bir turnuva niteliği taşır.
Turnuva, dört temel bölümden oluşur:
  • The Scholar’s Challenge, 
  • Collaborative Writing, 
  • The Team Debate, 
  • The Scholar’s Bowl
 

 
Bazı turnuvalarda bahsi geçen bölümlere ek olarak,  sosyal ve akademik  bölümler de yer alır. Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10’a giren takımlar, haziran ayı sonunda düzenlenen  Dünya Turnuvası’ na katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada başarılı olan öğrenciler ise kasım ayında Yale Üniversitesinde düzenlenen “Tournament of Champions”a (Şampiyonlar Turnuvasına) katılma hakkını elde ederler.
 
ENGLISH DRAMA 
 
Yabancı dil öğretiminde öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenciye deneyim ve yaşantı kazandırılması çok önemlidir. Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olan drama çalışmaları kültürel öğelerin aktarımıyla da sentezlenen keyifli bir sürece dönüşür.
 
Sınav Koleji Ortaokulları öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda, öğrencilerimizi İngilizce tiyatro etkinliğimizle, öğrendikleri dili eğlenerek ve yaşayarak kullanma fırsatı tanınmaktadır. ‘’English Drama ’’ öğrencilerin dil becerilerinin sanat faaliyetleri ile gelişmesine katkı sağlamak amacı ile gerçekleştiren bir çalışmadır. Sınav Koleji Ortaokulları English Drama kulübümüzde öğrenciler önemli değerleri içselleştirerek ve eğlenerek öğrenirler. Bu çalışmalar, öğrencinin empati yeteneğinin, yaratıcılığının, estetik ve sanatsal yönünün gelişmesine katkı sağlar. Öğrenciye  sosyal duyarlılık ve özgüven kazandırır. Ayrıca drama detaylı bir ön hazırlık gerektirdiğinden, öğrenci sınırlı ders süresinin dışında da yabancı dile ek zaman ayırmış olur. Sene sonunda ise öğrencilerimiz bir sene boyunca çalıştıkları oyunu sahneleyerek arkadaşları ve öğretmenleriyle yetenekleri ve verdikleri emekleri paylaşırlar. 

 
ULUSLARARASI DİL OLİMPİYATLARI
 
HİPPO
 
Her yıl belirli tarihlerde düzenlenen Hippo Uluslararası Dil Olimpiyatları,  40’tan fazla ülkede, 70.000’den fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşmektedir.  Gate House Awards ve Mizzou İnternational tarafından desteklenen yarışmaya ortaokul öğrencileri katılmaktadır.  Öğrencilerimiz girdikleri bu sınavdan uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanırlar. 
 
Hippo Uluslararası Dil Olimpiyatları, İngilizce dili  vasıtasıyla  kültürlerin ve insanların bir araya gelerek kaynaşmasını ve diyalog kurmasını hedefler. Hippo Sınavı çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Çeyrek final okullarda, yarı final Hippo Sınav merkezlerinde, final aşaması ise İtalya - Venedik’ te gerçekleşir.

Sınav Koleji Ortaokulları öğrencileri, kolej bünyesinde verilen özgün eğitim sayesinde uluslararası yarışmalarda başarı sertifikaları alırlar. Öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılarak yaptıkları çalışmalar dışında, İnteraktif İngilizce günleriyle de sene boyunca her ay farklı bir ürüne imza atarlar. 
 
  
 
 
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12