Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Liselerinde İngilizce dersleri Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre, ‘C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler’ çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir, çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir. 
 
Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerindeki yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlayarak, direkt olarak bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin C1 düzeyine erişerek mezun olmaları amacıyla Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce ders içerikleri dört dil becerisini geliştiren, uluslararası sınavlara (Cambridge PET, FCE, IELTS sınavlarına vb.) hazırlayıcı ve öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış otantik kültür ve dile özgün materyallerden oluşmaktadır.
 
 

Sınav Liselerinde okuyan öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri ve pratik kazanmaları amacıyla İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere eğitim amaçlı gezilere ve yaz okullarına katılım olanakları mevcuttur. Bunların yanı sıra öğrencilerin Model Birleşmiş Milletler (MUNTR), Future Problem Solving (FPSPI) gibi yurt dışı etkinliklere ve yarışmalara katılmaları, kulüp ve sosyal faaliyetlerle teşvik edilmektedirler.
 
Geleneksel kur sisteminin yol açtığı "öğrenilmiş çaresizliğe" alternatif olarak sunulan yoğun ve "farklılaştırılmış eğitim" sistemimiz, en başarılı öğrenciden en zorlanan öğrenciye kendisini geliştirme fırsatı sunmaktadır.  Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde hedefimiz; Sınav Liseleri öğrencilerini ulusal ve uluslararası yabancı dil konuşulan platformlarda özgüvenli, İngilizce olarak kendini ifade edebilen, çoğu konuşmaların ana fikrini anlayabilen ve anadili İngilizce olan kişilerle oldukça rahat bir şekilde iletişim kurabilen düzeye getirip, mezun etmektir.
 
ULUSLARARASI DİL SINAVLARI
 
Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liseleri’nde öğrencilerimiz Cambridge PET, FCE, IELTS sınavlarına etkin bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Kullanılan materyaller  öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış kültür ve dile özgün materyallerden oluşmaktadır.

 
ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
 
Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrenciler Türkiye'de ve Avrupa'da Model Birleşmiş Milletler (MUNTR) etkinliği, yabancı dil etkinliklerine ve yarışmalarına düzenli bir şekilde katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz kulüp ve sosyal faaliyetlerle teşvik edilmektedirler. 

Merkez Kolej Anadolu Lisemiz, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Future Problem Solving (FPSPI) yarışması olan uluslararası bir organizasyonda da bir kez “Dünya Birinciliği” ve iki kez “Dünya İkinciliği” kazanmıştır. Bu etkinlikler sayesinde kurumlarımızda hem yabancı dili hem de kültürü gelişmiş dünya vatandaşları yetiştirmek hedeflenmektedir.
 


 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12