Franchise Başvuru

Günümüzde çocukların bilişim teknolojileri ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşmektedir. Okul Öncesi döneminde öğrencilerimize teknolojinin arka planında yer alan kodlama-robotik dersiyle öğrencilerimize kazandırılan alışkanlıklar, bilişimsel düşünme, problem çözme, işbirlikçi öğrenme, yaratıcı düşünme gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
 
KODLAMA
 
Sınav Eğitim Kurumları Okul Öncesi dönemde, bilgisayarsız kodlama algoritma eğitimi verilmektedir. Problem çözme davranışları problem çözme sürecinde duyusal ve psikomotor becerileri geliştirmek için bilgisayar biliminin temelindeki kavramları kullanarak, Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) ile problem çözme, sistem tasarlama gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
 
Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, teknoloji ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşen dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken yeni problem çözme yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktayız.
 

 
ROBOTİK
 
Çağımız teknoloji ve bilim açısından hızla gelişirken, çocukları 21.yüzyıl becerileriyle donatarak onları hem çağımıza hem geleceğe hazır hale getirebilmek iyi bir eğitimle mümkün görünmektedir.
 
Robotik dersinde öğrencilerimizin, fiziksel nesneleri hareket ettirmelerine izin veren sistemler aracılığı ile bir ekran yerine fiziksel arayüzler kullanarak somut tasarımlar gerçekleştirilmektedir. Ders esnasında kullanılan Robotik-Kitler ile robotların, mühendislik ve tasarım süreci, akış, döngüler ve parametreler ve sensörler Okul Öncesi dönemde eğlenilerek öğrenilmektedir. Öğrencelerimiz robotik dersinde, bir yaratım tasarlamak, inşa etmek ve programlamak için eşsiz bir öğrenme süreci gerçekleştirmektedir.  
 

Bilişimsel Düşünme Yöntemi problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi ve insan-bilgisayar etkileşimi arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünü olarak düşünülebilir. Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan çocuklarımız, ileriki yıllarda; problemlerin çözümüne yardımcı olması için bilgisayar ve diğer araçları kullanmayı sağlayan problemleri formüle etme, verileri mantıksal olarak organize etmek ve analiz etme, modeller ve simülasyonlar gibi soyutlamalar yoluyla verileri temsil etme, çözümleri algoritmik düşünce yoluyla otomatikleştirme (sıralı adımlar dizisi), aşamaların ve kaynakların en verimli ve etkili bir kombinasyonunu gerçekleştirmek amacıyla olası çözümleri belirleme, analiz etme ve uygulama, problem çözme sürecini genelleme ve çeşitli problemlere transfer etme, verilen problemleri analiz etme yeteneği, bir problemi tam olarak belirleme yeteneği, verilen problem için uygun olan temel eylemleri bulma yeteneği, temel eylemleri kullanarak verilen probleme yönelik doğru bir algoritma oluşturma yeteneği, bir problemin tüm özel ve normal durumlarını düşünebilme yeteneği ile algoritmanın verimliliğini artırma becerisi kazanır.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12