Franchise Başvuru

Sınav Kolejlerinde, kodlama-robotik dersi ilkokuldan itibaren tematik yaklaşım odaklıdır. Seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip, ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tematik öğrenme modeli, çocuklarda, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi davranışa dönüştürmekte  önemli bir rol oynamaktadır.

Kodlama Eğitimi, öğrencilerimizin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanmalarını, bilişimsel araçların yazarı olmalarını sağlayan, fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojiyi kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

Ezberleyen, sorgulamayan, eleştirmeyen nesiller yerine bu becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi 21.yüzyılın olmazsa olmazıdır. Sınav Koleji İlkokullarında Kodlama Eğitimi ile öğrencilerimizin fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir. 

 
Sınav  İlkokullarında öğrencilerimiz, anaokulundan başlayan robotik eğitimlerini ilkokulda da devam etmektedir. Kodlama eğitimi ilkokul 1. sınıftan itibaren bilgisayar laboratuvarında verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarında işlenen kodlama eğitiminde başlıca; bilgisayar bilimleri temel kavramları, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, bilgisayar okur-yazarlığı, dijital vatandaşlık, internet güvenliği, algoritma geliştirme, programlama, dijital oyun tasarımı ve 3D tasarım programları ile ilgili çalışmalar verilmektedir. 


 
Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları amaçlanır. Robotik uygulamalar öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve öğrenci performansını artırmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimize kodlama-robotik atölyelerinde; temel elektronik eğitimi, robotik kitler kullanımı, elektronik simülasyon çalışmaları ile beraber robotik kodlama eğitimi verilmektedir.
 
Ayrıntılı Sınav İlkokullarında Bilişim Teknolojileri Eğitimi içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12