Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji Ortaokulunda, kodlama-robotik eğitiminin genel amacı algoritma kavramının yanı sıra yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, analitik düşünme ve uzamsal düşünme biçimini kazandırmaktır. Okulumuzda uygulanan kodlama eğitiminin genel amaçları eğitim gören tüm öğrenciler, matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirirler, bunun yanında kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenirler. 

Öğrencilerimiz eğitim süresince kodlama-robotik atölyelerinde sınıflarına göre;
 • BT Okuryazarlığı,
 • Programlama,
 • Mobil Programlama,
 • Web Tasarımı,
 • Oyun Tasarımı,
 • 3D Tasarım,
 • Algoritma,
 • Temel Bilgisayar Eğitimi,
 • Algoritma, dersleri alırlar.

Somut dönemden soyut döneme geçiş yapmakta olan öğrencilerimiz 3D tasarım eğitimleri ile yaptıkları çalışmalar literatüre katkı sağlaması yönünden önemlidir. Öğrencinin kendi tasarladığı bir ürünü somutlaştırması o öğrencinin hayal gücünü geliştirir.

Öğrenme ortamlarında robotik etkinliklerin gerçekleştirilmesi öğrencilerin ekip çalışmasını sağlarken, eğlenceli ve etkili bir öğrenmenin de gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bu bağlamda robotik atölyelerinde;
 • Temel Elektronik,
 • Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı,
 • Nesnelerin İnterneti,
 • Robotik Kit,
 • Elektronik Simülasyon çalışmaları ile çeşitli araçlar kullanarak öğrencilerimiz aktif bir çalışma içinde bulunurlar.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12