Franchise Başvuru

Sınav Ortaokullarında, kodlama-robotik eğitiminin genel amacı algoritma kavramının yanı sıra yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, analitik düşünme ve uzamsal düşünme biçimini kazandırmaktır. Okullarımızda uygulanan kodlama eğitiminin genel amaçları eğitim gören tüm öğrenciler, matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri) geliştirirler, bunun yanında kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenirler. 
 

 
Sınav Ortaokullarında öğrencilerimiz eğitim süresince kodlama-robotik atölyelerinde sınıflarına göre; BT Okuryazarlığı, Programlama, Mobil Programlama, Web Tasarımı, Oyun Tasarımı, 3D Tasarım, Algoritma, Temel Bilgisayar Eğitimi ve Algoritma dersleri alırlar. Somut dönemden soyut döneme geçiş yapmakta olan Sınav Koleji Ortaokullarında öğrencilerimiz 3D tasarım eğitimleri ile yaptıkları çalışmalar literatüre katkı sağlaması yönünden önemlidir. Öğrencinin kendi tasarladığı bir ürünü somutlaştırması o öğrencinin hayal gücünü geliştirir.
 

Öğrenme ortamlarında robotik etkinliklerin gerçekleştirilmesi öğrencilerin ekip çalışmasını sağlarken, eğlenceli ve etkili bir öğrenmenin de gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bu bağlamda Sınav Ortaokulları robotik atölyelerinde; Temel Elektronik, Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı, Nesnelerin İnterneti, Robotik Kit ve Elektronik Simülasyon çalışmaları ile çeşitli araçlar kullanarak öğrencilerimiz aktif bir çalışma içinde bulunurlar.

 
Ayrıntılı Sınav Ortaokullarında Bilişim Teknolojileri Eğitimi içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12