Franchise Başvuru

Avrupa Komisyonunun hazırladığı raporda da mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak kodlama becerisi “21. yüzyıl becerileri” arasında sayılmaktadır (European Commission, 2016). Öğrencilerimiz, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda almış oldukları eğitimleri ilgi duydukları alanlara göre ürün haline getirmektedir.

21. yüzyıl becerileri arasında sayılan “kompütasyonel düşünme”(computational thinking) ve “programlama” becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama etkinliklerini içerisinde barındıran, nesnelerin interneti ve akıllı cihazların çalışma mantığının somut olarak görülebildiği Robotik Kodlama dersleri oldukça önem taşımaktadır.
 

Robotik kodlama uygulamaları, soyut bir işlem gerektiren yazılım süreçlerini somutlaştırmakta ve öğrencilere yazmış oldukları kodların derlendikten sonra bir donanım ile nasıl çalışabileceğini doğrudan gözlemleme olanağı sağlamaktadır. 21. yüzyıl becerileri arasında sayılan kompütasyonel düşünme becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama eğitimine robotik donanımların dahil edilmesi ile düzenlenen robotik kodlama dersleri sayesinde hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma mantığının somut uygulamalarla anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulmaktadır.
 

Gelecek dünya konjonktüründe söz sahibi olması hedeflenen Sınav Anadolu ve Fen Liseleri öğrencileri; Web tasarımı, Web tabanı, Mobil Programlama, Algoritma, Programlama, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti,  3D baskı teknolojileri, Robotik Uygulamalar ve Akıllı Cihaz teknolojileri gibi gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde üretim yetisini kazanmış bireyler olarak eğitimlerini almaktadırlar. 

 
Ayrıntılı Sınav Anadolu ve Fen Liseleri'nde Bilişim Teknolojileri Eğitimi içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12