Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Eğitim LKurumlarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Sınav Eğitim Kurumları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencileri olumlu ve güçlü yönlerini öne çıkarıp geliştirmeyi hedefleyen Pozitif Rehberlik Anlayışını benimsemektedir.

Öğrencilerin; öğrenirken keyif almaları, sınıf ve okulda pozitif duygular yaşamaları, olumlu iletişim ikliminin bir parçası olmaları, öğrenme ve gelişim süreçlerinin farkına varmaları ve öz güven/yeterlilik inançlarının yüksek olmaları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin öncelikleri arasındadır.

Öğrencilerimize duygusal-sosyal, akademik-eğitsel, kariyer-mesleki anlamdaki ihtiyaç ve problemleri bağlamında 6-7 hafta süren tematik psikoeğitim programları uygulamaktadır. Mentörlük sistemi ile birebir öğrencilerimize, ders-sınav-okul başarısı, verimli çalışma, olumlu davranış geliştirme gibi konularda izleme ve takipleri yapılmaktadır.

Öğrencilerin yetenek, ilgi, öğrenme stilleri, çalışma davranışları, gözlem gibi test ve test dışı tekniklerle bireysel özellikleri belirlenmekte, mesleklere ve eğitsel kulüplere yöneltilirken bu sonuçlar dikkate alınmaktadır.

Öğrencilerin öğrenme stili belirlenerek, öğrenciye kendisine uygun en doğru öğrenme teknikleri konusunda rehberlik yapılır. Her öğrencinin öğrenme stilleriyle ilgili sınıf, branş ve mentör öğretmenler bilgilendirilerek, öğrencilerin öğrenme stillerine yönelik ders anlatımları konusunda öğretmenlere rehberlik yapılır.

Her öğrencinin öğrenme stilleriyle ilgili sınıf, branş ve mentör öğretmenleri bilgilendirilerek, öğrencilerin öğrenme stillerine yönelik ders anlatımları konusunda öğretmenlere rehberlik yapılır.

Öğrencilerin öğrenme ve başarı ihtiyaçları dikkate alınarak öğrenciye özgü etüt programları hazırlanır ve program takibi yapılır. Öğrencilerin okul başarısını artırması için, öğretmen-öğrenci-veli ve sınıf-okul-aile sistemlerinin birlikte çalışması ve uyumu önemsenmektedir. Öğrencinin gelişim ve öğrenme sürecini aile içinde desteklemek amacı ile tematik aile bültenleri hazırlanır. Bu bültenler ailelere rehberlik servisi aracılığı ile yönlendirilir. Sınav Eğitim Kurumları Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi tüm öğrencilerin velileri ile her dönem en az bir kez olmak üzere yüz yüze ya da telefon ile öğrenci başarı ve gelişimi hakkında görüşmeler yapmaktadır.

Öğrencilerimizin farklı gelişim alanlarına ve okul başarılarına yönelik her ay, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile düzenli olarak izleme-değerlendirme toplantıları yapılır. Değerlendirme sonrasında öğrencinin gelişimine ilişkin amaç ve faaliyetler belirlenerek takip edilir.

Mentörlük Sistemi Nedir? 
 
Mentörlük belirli bir alanda tecrübe sahibi olmayan kişilerin, o işi daha iyi gerçekleştirebilmeleri amacıyla, alanla ilgili daha çok tecrübesi bulunan, bilgi ve beceri sahibi kişiler tarafından onlara yol gösterilmesi olarak ifade edilen tradisyonel bir süreçtir. 
 
Sınav Eğitim Kurumlarında Mentörlük Sistemi Nasıl İşler?
 
 • Sınav Kolejlerindeki mentörlük sistemi,  mentör ile danışan öğrenci arasında kişisel, akademik ve duygusal ortaklık kurma sürecine dayanır. Öğrencinin derslerdeki gelişimi, motivasyonu ve devamlılığı izlenir. Öğretmenleri, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerine ve sosyal yaşamına katkı sağlanır.
   
 • Her öğrencimiz, mentor öğretmenlik sistemiyle ve ayrıştırılmadan 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bir mentör öğretmenden danışmanlık desteği alır.
   
 • Mentör öğretmen düzenli aralıklarla öğrenci ve velisi ile ayrı ayrı görüşür, görüşme sonuçlarını raporlandırarak rehber öğretmenle paylaşır.
   
 • Sınav Kolejlerinde mentör öğretmenler öğrencinin akademik sürecine destek olmak için Tödev, sınav, deneme, görev kağıtları ile uygulama sonuçlarını inceler.  Tüm bunları öğrenci ile paylaşır. Öğrencinin bireysel planlama yapmasına ve sonuçları analiz ederek ilerlemesine yardımcı olur.
   
 • Ders çalışma teknikleriyle ilgili, öğrencinin ihtiyaçlarını belirler. Test çözümü, konu tekrarı ve görsel, işitsel, yazılı, sözlü kaynakların kullanımı  konusunda önerilerini sunar.
   
 • Gerektiğinde duygusal süreçlerini desteklemek ve motivasyonu güçlendirmek için de telkinlerde bulunur. Öğrencinin sınav dönemini etkileyecek ailevi  ve duygusal  problemleri takip edilir. Gerekirse rehber öğretmen eşliğinde bu sorunlar için de çözüm aranır.  
   
 • Sınav gruplarında mentörlük süreci aynı şekilde işlemektedir.Bu dönemde öğrenci görüşmeleri daha sık yapılmaktadır. Mentörler, tüm öğrencilerine yönelik bir analiz yapar. Hedefler belirlenerek bu hedeflerin öğrenciye uygun olup olmadığı müşterek kontrol edilir.
   
 • Sınav gruplarında haftalık olarak yapılan sınav sonuçları ile 5, 6 ve 7. sınıflarda aylık ve düzenli olarak yapılan deneme sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel kazanım eksikleri tespit edilir. Mentör öğretmen yapılan bu takibe göre sonuçları inceleyerek takip eder. Mentör öğretmen ilk başta belirlenen hedefe öğrencinin ne kadar yaklaştığını gözlemler. Sonuç yeterli değilse öğrencinin  ihtiyaçları tekrar belirlenir. Öğrencinin deneme sonuçlarında eksik kazanımları ve yeterli olmadığı alanlar için gerek bireysel gerekse küçük gruplar halinde eksik kapatma çalışmaları  ile ek çalışmalar planlanır ve yapılır.
   
 • Her bir ortaokul öğrencisi için “Akademik Parmak İzi” olarak adlandırdığımız geçmişten bugüne kadar edindikleri bilgi birikimine ek olarak eksik kazanımlarına dair detaylı analizler mevcuttur. Öğrencinin karşılaştığı sorunlar karşısında kendi çözümlerini üretmesi, kendini yeni koşullara göre yapılandırması bu analizlerle mümkün olur. Her yıl düzenli takibi yapılan öğrenciler kademe geçişlerinde de dahil olmak üzere akademik parmak izlerini her daim yanlarında taşırlar.

 • Lise öğrencilerimiz için üniversite sınavlarına hazırlık süreci 9. sınıfta başlar.  9. ve 10. sınıflara özgü hazırlanan bireysel rehberlik çalışma programları her öğrencimizin ihtiyacına göre düzenlenir. 9 ve 10. sınıflarda yapılan aylık deneme sınavları öğrencileri 11 ve 12. sınıfa hazırlar. 11. sınıfta rehberlik biriminin düzenlediği kariyer günleri, üniversite gezileri sayesinde yapılan doğru alan seçimi onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış olur. 12. sınıfa gelindiğinde öğrencilerimizin farklı zorluklarda soruları pratik bir şekilde çözme becerisi gelişmiş olur. 11. sınıfta sınava hazırlık öğrencileri, 12. sınıfta “Sınav Grubu” olarak çalışmalarına devam eder.
   
 • Buna ek olarak yarıyıl tatillerinde öğrenciler, kendilerine özel hazırlanmış hata kitapçığından da faydalanırlar ve bir sonraki döneme eksiksiz olarak hazırlanırlar. 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12