Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Tam gün nitelikli eğitim verilen Sınav Kolejinde verilen ödevler pekiştirme çalışmaları biçimindedir. Bu çalışmalar kısa sürede öğrencilerin yapabileceği düzeydedir ve anne-baba ya da başka bir kişinin yardımına ihtiyaç kalmaz.

Sınav Kolejinde uygulanan ödev sisteminde, öğrencinin ailesiyle vakit geçirememesi göz önünde bulundurularak öğrencinin bireysel ev çalışmaları merkezi olarak planlanır. Bu planlamaya göre haftalık ders programlarından hareketle, her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev çizelgesi”nde belirlenir. Ödev çizelgesi veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.
 
ÖDEVDEN ÖTESİ: TÖDEV

Yukarıda belirtilen amaca uygun olarak öğrencinin ev çalışmalarını sistemli ve verimli hâle getirmek için Sınav Dergisi Yayınları tarafından her sınıf için tüm dersleri kapsayacak şekilde TÖDEV (Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi) fasikülleri hazırlanır.

Sınav Kolejlerinde işlenen derslerin her konusu için hafta hafta planlanan bir tekrar fasikülü bulunur. Bu fasiküller her hafta bir uzman rehber öğretmen tarafından yapılır ve öğrencilerin eksik olduğu her bir kazanım için tekrar dersleri ile birlikte programlar hazırlanır. Sınav Kolejlerinin ayrıcalıklı tam öğrenme sistemi TÖDEV bunu yapıyor!  

TÖDEV’ler o hafta işlenen konuları kapsayacak şekilde haftalık olarak hazırlanır ve her hafta cuma günü (hafta sonu yapılmak üzere) okul yönetimi tarafından öğrencilere dağıtılır. Sonraki hafta ise her dersin ilk saatinde kontrol edilir, yapılamayan kısımlar sınıfta tamamlanır.
 
TÖDEV Nedir?

Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi yani kısaca TÖDEV, Sınav Kolejleri öğrencilerine son derece etkili bir tekrar sistemi sunar. TÖDEV, ilkokul birinci sınıftan başlayarak tüm öğrenciler için müfredatlarındaki her ders ve her konu için hafta hafta kazanım tekrarı soruları içeren, benzersiz bir fasiküldür.
 
TÖDEV’in öğrenciler için en büyük artılarından biri, sadece o hafta işlenen konuları içeren sorulardan oluşmasıdır. Örneğin 11. sınıfta fizik dersinde o hafta “manyetizma” konusu işlendi. O haftanın 11. sınıf TÖDEV fasikülünde fizik dersi bölümünde, sadece ‘’manyetizma’’ konusunun özüne değinen ve kazanım değeri yüksek tekrar soruları yer alır. Bu durum TÖDEV ile matematikten  tarihe, edebiyattan,biyolojiye kadar aynı şekilde sürdürülür. Bu sayede öğrenci bilgileri tazeyken o hafta gerekli tekrarları yapar, hızlı bir şekilde eksik olduğu kazanımı fark eder. Kazanım ve konu eksiğini gidermek için gerekirse rehber öğretmeni eşliğinde çalışmalara başlar.
 
TÖDEV’in İşleyişi Nasıldır?

Her sınıf için o haftanın TÖDEV’leri cevaplarından arınmış bir şekilde öğrencilere dağıtılırak ödev olarak K12 sistemine işlenir.
 
TÖDEV o hafta işlenen konulara özel şekilde hazırlanan, en gerekli kazanımlara yönelik soruları içerir. TÖDEV’ler her Cuma verilir. Öğrenci TÖDEV’ini Pazartesi gününe kadar yapmak ve pazartesi okula getirmek zorundadır. Tam da bu noktada, TÖDEV’in tam öğrenme modeline ne kadar uyumlu olduğu görülmektedir.
 
İlkokul kısmında TÖDEV’ler sınıf öğretmeni tarafından Pazartesi günleri önce kontrol edilir, daha sonra tek tek çözümleri yapılır. Anlaşılmayan yerler tekrarlanır. Bireysel olarak anlaşılmayan bir yer varsa öğrenci etüde alınır. Kazanım eksiği haftalık olarak giderilmiş olur. Ortaokul ve lisede hafta boyunca her branş öğretmeni kendi ilk dersinde TÖDEV’deki sorularını cevaplandırır. Kazanım eksiklerine göre grup ya da bireysel etütler oluşturulur.
 
Sınıf etütleri sonrası öğrencinin kazanım eksiğinin devam etmesi durumunda ilgili branştan öğretmenlerle bire bir etütler de hazırlanır. Bu sayede öğrencinin varsa kazanım eksiği hafta bitmeden giderilmiş olur.
 
Sınav Kolejlerinin en önemli ilkelerinden biri olan “takip” ilkesine uygun olarak TÖDEV’in ödev olarak tanımlanması ve her TÖDEV sonucunun haftalık mentör öğretmen aramasında velilere telefon ile bildirilmesi, öğrencinin evinde de izlenmesini de kolaylaştırır. Bu sistem sayesinde velilerimiz de öğrencileri kontrol etme noktasında sisteme dahil olur.
 
TÖDEV Ne Fayda Sağlar?
 
Özetle TÖDEV, tam öğrenme modeline uygun etkili bir tekrar ve pekiştirme sistemidir. Haftalık kazanımları eksiksiz bir şekilde tamamlamak ve konu kaybı yaşamadan sınav sürecine hazırlanmak isteyen öğrenciler için oldukça uygundur. Veli, rehber öğretmen ve öğrenci iş birliği sayesinde etkili bir şekilde uygulanır ve hızlı bir geri bildirim sağlamaktadır.

Dönem sonlarında tüm dönemi kapsayacak şekilde özel Tatil TÖDEV’leri hazırlanarak öğrencilere dağıtılır ve tatil dönüşü kontrol edilir.

Sınav Kolejinde yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara ve ödevlere önem verilir. Öğrencilerin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve ödev miktarı Ödev Çizelgesinde belirlenir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri ek çalışma saatinde tamamlanır. 
 
ÖDEVLENDİRMELER

Sınav Ortaokulu ile Anadolu ve Fen Liselerinde Liselerinde ödevler 3 kategoride planlanmıştır:
 
1-Günlük Ödevler
 
Farklı kaynaklardan ve “Modüler Soru Bankası Setleri”nden günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir. 
 
2-Haftalık Ödevler
 
Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için Cuma günleri verilir ve kontrolü ise ilgili ilk derste yapılır. 
 
3-Dönem Ödeleri
 
Dönem konularını kapsayacak şekile hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda (karneyle birlikte) verilir ve kontrolü yeni dönemin başında yapılır.
  

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12