Ön Kayıt

LGS Tercih Programı

YKS Puan Hesaplama

Sınav Kolejinde öğrencilerin İngilizce dersinde kullanacağı kitapların, etkinlik sayfalarının ve sınavların birçoğu kurum içinde oluşturulan English Testing Material Office'de hazırlanır. Hazırlanan bu ürünler okulda uygulanan İngilizce sistemine birebir uyumlu tam ihtiyacı karşılayacak şekildedir.

Sınav Kolejindeki EnglishTesting Material Office uygulaması ile kolejlerde en çok şikâyet konusu olan “İngilizce kitapları pahalı” sorununa belli bir oranda çözüm getirmektedir. Sınav Koleji English Testing Material Office'de uzman yazarlar ve İngilizce öğretmenleriyle birlikte hazırlanan dokümanlar baskılı ve dijital olarak tüm öğrencilere ulaştırılır. Sınıflardaki akıllı tahtalarda da hazırlanan bu içerikler kullanılır.

Sınav Kolejinde English Testing Material Office'de öğrencilerin İngilizce seviyelerini tespit etmek ve tamamlama çalışmaları için gerekli olan sınavlar da hazırlanır. Bu birim aynı zamanda İngilizce eğitiminin ölçme-değerlendirme sistemi olarak da çalışır.

Sınav Kolejinde yabancı dil, özellikle de ingilizce eğitimi, gerçek bir “Kolej” olmanın bilinci ve sorumluluğu ile verilir. Bu yüzden Sınav Koleji yabancı dil eğitimi, alanında dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşu EAQUALS tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca ingilizce eğitiminde kullanılan tüm içerik ve kazanımlar başta CEFR olmak üzere uluslararası norm ve standartlara göre yapılandırılmıştır.

Sınav Kolejinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat oluşturulur. Bu müfredat konu bazlı iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma teknikleri, bireysel, grup ve proje çalışmalarına dayanır.
 
Sınav Koleji İngilizce dil eğitiminde; 
• Düşüncelerini kanıtlar göstererek İngilizce yazılı ve sözlü özgürce ifade edebilen,
• Görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilen,
• Okuduğundan ya da dinlediklerinden edindiklerini, kendi düşünceleriyle birlikte, İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 
Sınav Koleji, sadece İngilizcenin dilbilgisi kısmını öğretmeyi değil, dili kültürel bağlamda da özümsetebilmeyi, dünya üzerindeki farklı yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyerek her birine karşı saygılı ve hoşgörülü davranışı hayata geçirmelerine öncülük etmeyi amaçlar. Ayrıca Sınav Kolejinde öğrencilerin seçimine göre ikinci yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Ön Kayıt Başvuru Formu