Franchise Başvuru

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ
 
Genel ortaöğretim eğitimi sertifika programı olan Oxford AQA Uluslararası GCSE dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifika programları  arasında yer alır. Oxford AQA Uluslararası GCSE 14-17 yaş aralığında yer alan öğrencilerin birçok konuda farklı beceri düzeylerini hedefleyen öğretim programlarını içermektedir. Öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini kullanabileceği, akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini  geliştirebileceği ve tüm eğitsel becerilerini bütünleştirilebileceği bir öğrenme süreci sunar.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesinde kazanılan edinimler öğrenciyi,  AS/A-level Yeterlilik Sertifika Programı ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.
 
 
 
AQA Sınavı Nedir? Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance)
 
Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance) sınav uygulama alanında, evrensel uluslararası öğretim programları ile yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biridir.
 
Sınav uygulama alanında dünya çapında uluslararası öğretim programları ve yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biri olan Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği öğrencilere uluslararası yetkinlik ve yeterlilik sınavlarına hazırlık olanağı sunar. 
 
 
Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği öğrencilere sunduğu içeriklerle öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme,  araştırma ve sorun çözme gibi becerilerini destekleyerek öğrencileri eğitimlerinin sonraki aşamalarına hazırlanmasında, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere İngiliz dilini etkin bir şekilde kullanma olanağı sağlanmasında, öğrencilerin disiplinlerarası bağlantı kurma becerilerini geliştirerek alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli temeli oluşturmasında, yurt dışındaki çoğu üniversitenin üniversite başvurularında, öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik performanslarının değerlendirilmesinde, öğrencilerin AS/A-level,  Uluslararası Bakalorya gibi sertifika ve diploma programlarına hazırlamalarında etkilidir.

Öğrencilerin aldıkları skorlar, A*-G sisteminin yerini alan ve İngiltere'de uygulanmakta olan yeni 9-1 not baremi yapısına dayanmakta ve İngiltere'deki okullarla uyumlu olmaktadır. Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği, Geliştirilmiş Sonuç Analiz platformu (Enhanced Results Analysis- ERA) ile uygulayıcı okullara geri bildirimlerde bulunma imkanı sunar ve öğrencilerin desteklenmesi gereken niteliklerini ortaya çıkarır.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12