LGS/YKS Tam İsabet

Bursluluk Sonuç

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Eğitim Kurumlarında rehberlik - psikolojik danışmanlık ve mentör öğretmen destekli yürütülen sistem, eğitim anlayışımızın merkezindedir. Her öğrencinin mutlaka bir rehber öğretmeni - psikolojik danışmanı ve işbirliği içerisinde çalışan bir mentör öğretmeni vardır. 

‘Sınav Kurs’ merkezlerinde  başarı takibi, devam, devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirme ile beraber THE EĞİTİM (Takip, Hakkaniyet, Empati) prensipleri rehber - psikolojik danışman ve mentör öğretmenler tarafından yürütülür. 
 
‘Sınav Kurs’ merkezlerinde eğitsel ve kişisel rehberliğin yanı sıra ‘Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’, ‘Başarısızlık Nedenleri Anketi’, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği’, ‘Problem Tarama Envanteri’, ‘Sınav Kaygısı Ölçeği’, ‘Mesleki Eğitim Belirleme Testi’ gibi çalışmalar öğrenciyi daha iyi tanımak için yıl içinde belirli periyotlarla uygulanır. 
 
‘Sınav Kurs’ merkezlerinde ‘Verimli Çalışma Kılavuzu’, ‘Sınav Sistemleri Kılavuzu’, ‘Aile Kılavuzu’, ‘Taban Puanlar Kılavuzu’ gibi rehberlik kitapçıkları öğrencilere verilir ve sunumları yapılır.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12