LGS/YKS Tam İsabet

Bursluluk Sonuç

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji Anaokullarında çocuklarda gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi erken çocukluk dönemini en verimli bir şekilde değerlendirmek amacıyla Rehberlik Koordinatörlüğü, sınıf öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri ve branş dersleri öğretmenleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir. 
 
Velilerimizle aile görüşmeleri, bilgilendirme yazıları, kısa mesaj ve bireysel görüşmeler ile işbirliği yapılır. Her öğrencinin ‘Özel ve Tek’ anlayışından yola çıkarak okul süreci ilk günden itibaren düzenli ve sistematik olarak izlenir ve öğrenci ebeveyni ile paylaşılır.
 
Rehberlik Koordinatörlüğü, sınıf öğretmenleri, ingilizce öğretmenleri ve branş dersleri öğretmenleri ile yapılan toplantılarda, sınıf içi gözlemler ve rehberlik etkinliklerinde öğrencileri tanıma çalışmaları yapılır.
 
Sınav Koleji Anaokulları olarak çocuklarımıza ‘Değerler Eğitimi’ gibi projelerle, okul öncesi çocuklarımıza sevgi ve saygı gösterme, dürüst olma, seçimlerini doğru yapabilme, sorumluluklarının farkında olma, kendisi ile barışık olma ve kendisini sevme, adil davranma gibi temel özellikleri kazandırmaktayız.
 
THE OKUL
Sınav Koleji Anaokulunda verilen ‘Değerler Eğitimi’, 3 temel değer üzerine inşa edilmektedir. ‘İyi İnsan, İyi Yurttaş’ hedefli değerler eğitimi kavramlarımız;
  • Takip / Sorumluluk
  • Hakkaniyet / Dürüstlük
  • Empati / Duygudaşlık değerlerinden oluşmaktadır. 

Okul öncesi dönemde sevgi, saygı, dayanışma, sorumluluk, yardımlaşma, fedakȃrlık, dürüst olma, çevre bilinci ve kendisini karşıdakinin yerine koyabilme davranışları temel olarak kazandırılarak ‘THE OKUL’ Değerler Sisteminin de temelleri atılır. Okul öncesinde verilen değerler eğitimi ile çocuklarımız daha özgüvenli olur.  Çocuklarımızın akademik ve sosyal başarısı da olumlu yönde etkilenerek sağlıklı bir toplumun meydana gelmesine katkıda bulunulur.
 
Sınav Koleji Anaokullarında rehberlik çalışmaları, Rehberlik Koordinatörlüğü, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, sınıf öğretmenleri, ingilizce öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile beraber olarak yürütülmektedir. 
 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12