Ön Kayıt

Kulüp Tercihleri

Öğrencilerin en çok bu dönemde ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık çalışmalarına özel önem verilmektedir. Sınıf düzeylerine göre ayrı müdür yardımcısı ve rehber öğretmen, her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip ederler. Rehber öğretmenler her öğrenciyle birebir ilgilenirler ve meslek, kariyer, üniversite hazırlık ve veli-öğrenci iletişimi konularında danışmanlık yaparlar ve destek verirler.

Sınav Eğitim Kurumları Anadolu ve Fen Liselerinde rehberlik ve danışman öğretmenlik sistemi eğitim anlayışımızın merkezindedir. Her öğrencinin mutlaka bir rehber, eş güdüm hâlinde çalışan bir danışman/ mentör öğretmeni vardır. Bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında öğrencilere yol gösterici rehberlik yapılır.
 

 
Sınav Liselerinde eğitsel ve kişisel rehberliğin yanı sıra, Sınav Genel Merkezinin koordine ettiği; Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği, Problem Tarama Envanteri, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği ve Mesleki Eğilim Belirleme Testi, gibi çalışmalar ödünsüz bir şekilde yapılır.
 
Sınav Liselerinde ayrıca;Sınav Sistemleri Kılavuzu, Verimli Çalışma Kılavuzu, Taban Puanlar Kılavuzu ve Aile Kılavuzu gibi rehber kitapçık ve dokümanları öğrencilere verilir ve ilgili sunumlar yapılır.


Ölçme Ve Değerlendirme

Sınav Liseleri’nde Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik, eğitim anlayışının merkezinde yer almaktadır. Okulda öğretilen her konu, yazılı, test ve bunun gibi sınavlar yoluyla ölçülür, öğrenci ve veliye ayrıntılı olarak rapor verilmektedir.
 
Özellikle Sınav Kolejinde sık sık uygulanan Türkiye geneli deneme sınavlarıyla, öğrencinin sınıfındaki, okulundaki, ilindeki hatta yurt genelindeki başarı düzeyi tespit edilerek sonuçlar öğretmen, veli ve öğrenci ile paylaşılmaktadır.
 
Sınavların sonrasında rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanlarının hazırladığı sınav-analiz raporuyla, öğrencinin hangi kazanımlarda yetersiz olduğu belirlenerek etüt ve konu belirleme çalışmaları yapılmaktadır.
 
Değerler Eğitimi

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde başarı takibi, devam-devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmelerle birlikte THE Okul (Takip, Hakkaniyet, Empati) prensiplerini de içeren Değerler Eğitimi rehber ve danışman öğretmenler koordinasyonunda yürütülmektedir.

 
 
En iyi liseler denilince öncelikle lisede eğitim veren alanında uzman öğretmenler, lisenin başarı sıralaması, Sınav Anadolu ve Fen Liselerinden mezun olan öğrencilerin hangi üniversiteyi kazandıkları, Sınav Liselerinde yapılan sınavlar, Sınav Yayınları tarafından üniversiteye hazırlık kitaplarında hazırlanan konuların ve soruların özgün olup olmadığı, rehber öğretmenlerin çalışmaları, mentörlük/danışmanlık sistemi  gibi sorular gelmektedir. 
 
En iyi liseler olarak bakıldığında Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde çalışan öğretmenlerin kendi branşlarında deneyim sahibi olması, öğrencilerin branş ile ilgili sorduğu her soruya efektif olarak cevap verebilmesi, değişen sistemler ile soru şekilleri konularında bilgi ve fikir sahibi olmaları beklenmektedir. Şu bir gerçektir ki, alanında profesyonel, çalışkan ve başarılı öğretmenlerin ve eğitimcilerin bulunduğu okulların başarı sıralaması üst sıralarda yer almaktadır. Uzman öğretmenler ve eğitimciler girdikleri sınıflardaki öğrencilerin durumlarını yakından takip edebilirler, eksik oldukları konu veya konuları daha rahat tespit edebilirler. 
 
4
 
Anadolu ve Fen Liselerinin  başarısının altında nitelikli öğretmenler ve nitelikli rehberlik öğretmenlerinin olması bulunmaktadır. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde rehber öğretmenler mentör/danışman öğretmenlerle beraber çalışmalar yürütürler. Profesyonel olarak çalışmalarını yürüten PDR Koordinatörlüğü, Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri, üniversite hazırlık çalışmaları gibi birçok konuda destek vermektedirler. 
 
Sınav Anadolu ve Fen Liseleri rehberlik çalışmalarında öğrencilere bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında yol gösterici rehberlik çalışmalarında bulunulur. Öğrencilere uygulanan değerlendirme ölçekleri,  tarama envanterleri, mesleki eğilim belirleme testleri,  anketler gibi çalışmalar yapılarak öğrencilerle birebir ilgilenilir. Sınav Anadolu ve Fen Liseleri rehberlik çalışmaları profesyonel olarak yürütülür. Sadece öğrencilere değil aynı zamanda velilere yönelik hazırlanan kılavuzlar ve dökümanlar ile ailelerin çocuklarına destek olmaları konusunda sunumlar yapılır. 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12