Franchise Başvuru

SINAV ANADOLU ve FEN LİSELERİNDE ÜST DÜZEY İNGİLİZCE


Sınav Anadolu ve Fen Liseleri olarak vizyonumuz ulusal ve uluslararası platformda özgüvenli ve etkili İngilizce sergilemektir. Öğrencilerimiz; Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde ülkemizde ve uluslararası arenalarda İngilizceyi ustaca kullanan, hızlı ve etkili iletişim kurabilen profesyonel ve akademik kadroların oluşturulmasının önemi bilinciyle, yüksek düzeyde İngilizce bilgi ve becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmektedir. Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki İngilizce hedefi, Türkiye’de ve yurtdışında öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlamaları ve seçtikleri bölümde okumaya başlamaları için uygun düzeye gelmelerini sağlamaktır. 
 

SINAV ANADOLU ve FEN LİSELERİNDE DİL HEDEFİMİZ : İLERİ DÜZEY (C1)


Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler "çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir ve çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir". Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki bu yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlayarak direkt bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmesini sağlamaktır.
 
Öğrencilerin C1 düzeyine erişerek mezun olabilmeleri amacıyla, ders içerikleri dört dil becerisini aynı hızda geliştiren, uluslararası sınavlara hazırlayıcı ve öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış özgün materyallerden oluşur.İngilizce dersleri CEFR prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat, metodoloji ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır.

Hakkaniyetli bir eğitim kurumu olarak görevimiz, öğrencilerimizi sadece dil sınavlarında başarılı olmaları yönünde hazırlamak değil, her öğrencimizin dil yeterliliğini bireysel olarak en üst iletişimsel potansiyele ulaştırmaktır. Geleneksel kur sisteminin yol açtığı “öğrenilmiş çaresizliğe” alternatif olarak sunulan yoğun ve “Farklılaştırılmış Eğitim Sistemimiz” ; en başarılı öğrenciden en çok zorlanan öğrenciye kadar tüm öğrencilere kendini geliştirme ve ileri düzeye gelme fırsatı sunmaktadır.

 

 
 

SINAV ANADOLU VE FEN LİSELERİNDE OXFORD PLACEMENT TEST (OPT) 

 
OXFORD PLACEMENT TEST dünyanın en büyük eğitim firması olan Oxford’un yapay zeka teknolojisi tarafından geliştirilen, İngilizce öğrenenlerin dil becerisini hatasız ölçerek değerlendiren bir dil sınavıdır. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde OXFORD PLACEMENT TEST’te yapay zeka teknolojisi kullanılarak her bir öğrenci, sistem tarafından net, objektif ve detaylı bir şekilde değerlendirilir ve sonuçlar rapor olarak oluşturulur. OXFORD PLACEMENT TEST raporu öğrencinin uluslararası standartlarda İngilizce dil seviyesini göstermekte ve öğrencinin dil gelişiminin uygun şekilde devam edebilmesi için öneriler sunmaktadır. 
 
İngilizce gelişiminin ölçümü konusunda en ciddi ve geçerli uygulamalardan biri olan ve Oxford University tarafından geliştirilen OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST online olarak uygulanmaktadır. OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST’in özelliklerinden biri de öğrencinin  “Listening Comprehension - Duyduğunu Anlama” yeteneğini test edebilmesidir. Yapay zeka kullanılarak hazırlanan OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST benzerlerinden farklı olarak “Use of English - İngilizce’nin Kullanımı”na yönelik bir test olma özelliğindedir. 
 
 
OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST, öğrencinin dinamik İngilizce seviyesini ölçen bir seviye değerlendirme aracıdır. Oxford Online Placement seviye testinin sonuçları ise CEFR seviye tanımlarına göre değerlendirilmektedir.
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde uygulanan OXFORD PLACEMENT TEST  ile öncelikle tüm öğrencilerimizin hazır bulunuşlukları saptanmaktadır. Uluslararası tanınırlığı olan OXFORD PLACEMENT TEST ile, Sınav Anadolu ve Fen Liseleri öğrencilerimizin İngilizcede eksik oldukları konuları görülür, bu konulardan tamamlama çalışmaları yapılır ve öğrencilerin velilerine sene sonunda İngilizce dil gelişimleri raporlarla gösterilmektedir. 
 
 
 

OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST Nasıl Uygulanır?

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki İngilizce Programının bir parçası olan OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST sene başında ve sene sonunda, toplam iki kez ve online olarak uygulanmaktadır. Yeni nesil İngilizce dil seviyesini ölçme ve değerlendirme aracı olan OXFORD PLACEMENT TEST, akademik süreçte Sınav Liseleri öğretmenleri tarafından  farklılaştırılmış bir eğitim sunulmasına olanak sağlamaktadır. İngilizce dil eğitiminde öğrencilerimiz, bireysel dil gelişimleri, çabaları ve performansları ile ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 
 

Sınav Anadolu ve Fen Liseleri 9. ve 10. Sınıflarda Core ve Oxford International GCSE ESL Programı

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde 9. ve 10. Sınıflarda 10 saat olarak uygulanan İngilizce programı Core ve IGCSE ESL olarak planlanmıştır.
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde 9. ve 10. Sınıflarda Core dersleri ile öğrencimizin genel İngilizce programı devam etmektedir. 
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde 9. ve 10. Sınıflarda Oxford International IGCSE ESL Programı (International General Certificate of Secondary Education), öğrencilerin bir konu hakkında bilgi edinmeleri ve bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini kapsayan, 21.yüzyıl becerileriyle donatılmış ve 21. yüzyıl becerileri arasında bulunan eleştirel düşünmeyi de destekleyen üst düzey bir programdır. 
 
 
Dünya çapında ve özellikle İngiltere’de uygulanan ve dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören akademik yeterlilik programı olan  OXFORD International GCSE ESL (English As Second Language), anadili İngilizce olmayan lise öğrencilerinin, üniversite yaşamlarında ve iş hayatında ihtiyaç duydukları akademik İngilizce dil becelerini edinmelerini amaçlayan dünyanın en önde gelen eğitim ve öğretim programlarından biridir. OXFORD ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanan International GCSE müfredatı, öğrencilerin geleceğin mesleklerine hazırlanmaları için gerekli 21. Yüzyıl becerilerini ve davranışlarını da öğretmeyi amaçlar.
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde zorunlu olarak IGCSE ESL (English as a Second Language) verilmektedir.
 
Zorunlu olarak verilen IGCSE ESL (English as a Second Language) sınavından belirlenen baremin üzerinde alan öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak A / AS LEVEL Programlarına dahil olarak Çift diploma almaya hak kazanabilirler. 

 
 

DİL ETKİNLİKLERİMİZ: Uluslarası Organizasyonlar

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilere, dil becerilerini geliştirmek ve onlara pratik kazandırmak amacıyla İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere eğitim amaçlı gezilere ve yaz okullarına katılma olanakları sağlanmaktadır. Bunun dışında öğrencilerin yurt dışı etkinliklere ve yarışmalarına katılmaları kulüp ve sosyal faaliyetlerle desteklenir ve teşvik edilir. Liselerimiz Türkiye'de ve Avrupa'da Model Birleşmiş Milletler - SINAVMUN çalışmalarına düzenli bir şekilde katılmaktadırlar.
 
 
 
Merkez Kolej Anadolu Lisemiz, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen FPSPI (FUTURE PROBLEM SOLVING PROGRAM INTERNATIONAL) yarışması ile uluslararası bir organizasyonda da bir kez “Dünya Birinciliği” ve iki kez “Dünya İkinciliği” kazanmıştır. Bu etkinlikler sayesinde kurumlarımızda hem yabancı dili, hem de kültürü gelişmiş ''Dünya Vatandaşları'' yetiştirmek hedeflenmektedir.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12