Franchise Başvuru

Sınav Kurs Merkezlerinde test pratiğini artırmak, başarıyı ölçmek ve eksik kazanımları ayrıntılı analizlerle tespit etmek için sık sık deneme sınavı uygulanır. Bilginin ve bilgi üretiminin hızla ilerlediği günümüzde, öğrencilerin öğrendiklerini ölçmek, değerlendirmek, kazanımlarını ayrıntılı bir şekilde tespit etmek ve yeni kazanımların sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak Sınav Genel Merkezinin en temel amaçlarından birini oluşturmaktadır.

Sınav Genel Merkezi, Sınav Eğitim Kurumları çatısı altındaki tüm kurumlardaki sınav sistemini oluşturmaktadır. Alternatif ve farklı ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının kullanıldığı merkezde, öğrenci kazanımlarına yönelik ölçme araçları hazırlanarak, uygulama süreçleri planlanır ve bu şekilde tüm öğrencilerin gelişimleri takip edilmektedir. Öğrencilerin verilen kazanımlara ulaşma düzeyleri, öğrenmedeki eksikliklerin belirlenmesi ile buna yönelik çalışmalar Sınav Genel Merkezi tarafından yapılmakta ve öğrenci velisine geri bildirim verme konusunda tüm süreçler koordine edilmektedir. 
 
DENEME SINAVLARI
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Deneme Sınavları Sınav Genel Merkezi tarafından hazırlanır ve tüm Sınav Eğitim Kurumlarının katılımıyla Türkiye genelinde ve aynı anda uygulanır. Yapılan deneme sınavları Türkiye geneli olarak değerlendirilir. Sınav Kurs Merkezlerinde sık sık deneme sınavları uygulanır ve bu sınavların analizleri ve soru çözümleri ayrıca yapılır. Yapılan deneme sınavlarındaki tüm soruların video çözümleri Sınav TV üzerinden yayınlanır.
 
 
SINAVLAR
 
 
  • Sınav Eğitim Kurumlarında tüm sınavlar eğitim öğretim yılı başında hazırlanan takvim doğrultusunda uygulanmaktadır.

  • Sene başında tüm sınıflardaki öğrencilere ‘Hazırbulunuşluk Sınavı’ uygulanır. Bu sınavlarla öğrencilerin eğitim öğretim yılı başında başlayacağı sınıf seviyesine uyguın kazanımlara sahip olma düzeyleri ölçülerek tespit edilerek, eksiklerin giderilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

  • Belirli periyotlarla ‘Tarama Sınavları’ uygulanır. Tarama Sınavları her konu veya ünite bitiminde uygulanan sınavlardır. Bu sınavlarla öğrencilerin eksik kazanımları belirlenerek tamamlama çalışmaları yapılır ve yeni öğrenme alanı için hazır duruma getirilmesi sağlanır.

  • Dönem sonlarında ‘Dönem Bitirme Sınavı’ uygulanır (4 adet). 

  • 5, 6, 7, 8. sınıflara eğitim öğretim yılı başında oluşturulan takvim doğrultusunda deneme sınavları uygulanır.

  • 9. ve 10. sınıflara 9 adet Temel Yeterlilik Testi TYT denemesi uygulanır.

  • 11.sınıflara 4 adet Temel Yeterlilik Testi TYT ile 7 adet Alan Yeterlilik Testi AYT yapılır.

  • 8. sınıflara 25 adet Liselere Geçiş Sistemi - LGS sınavı uygulanmaktadır.

  • 12. sınıf ve mezun öğrencilere 40 adet YKS ‘Deneme Sınavı’ yapılır.  Sınav Kurs Merkezlerinde, Sınav Genel Merkezi tarafından oluşturulan Türkiye Geneli Deneme Sınavları uygulanmaktadır. Deneme sınav sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik olarak eksik tamamlama ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Sınav Genel Merkezi tarafından oluşturulan ve yıl içinde koordineli olarak uygulanan deneme sınavları ile temel disiplinler, disiplinler arası yeterlilik, öğrenci kazanımı ve bu alanlardaki yeterlilikleri belirlenmektedir. Deneme sınavlarının sonuçları, öğrencilerin konulardaki genel durumlarını görmek, öğrenci için uygun yöntem ve çalışmalarla desteklenmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.


Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12