Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

Sınav Koleji İlkokulunda çocukların bedenlerini doğru bir şekilde kullanmaları, grup içinde uyumlu hareket yeteneği kazanmaları, fiziksel ve duygusal gelişimleri oyun ve spor ile desteklenir. Çocuklarımıza çok yönlü gelişimsel bir program uygulanarak, aktif ve sağlıklı bir yaşam biçimi içinde, fiziksel yeteneklerinin farkında olmaları sağlanmaktadır. Sınav Koleji İlkokulu'nda özenle tasarlanan uygulama ve spor alanlarında öğrenciler, okulun fiziki alt yapısına göre spor dalları ile ilgilenerek spor becerilerini geliştirirler.
 
Sınav Koleji merkez kampüsünde bulunan;
  • Basketbol Sahaları
  • Yüzme Havuzu
  • Buz Pateni Sahası
  • Jimnastik Alanı
  • Satranç Salonu ile öğrencilerimiz psikomotor becerilerinin yanında bilişsel olarak gelişimlerini de devam ettirebilirler.
BASKETBOL 

Basketbol, diğer spor dallarına göre kemik ve kas yapısı üzerinde etkilidir. Diğer bir deyişle basketbol oynayan çocuklar yukarıya doğru sıçrama hareketi yaptıkları için ve basketbol uzun kas yapısını destekleyen bir spor dalı olduğu için öğrencilerimizin boylarının uzamasında oldukça etkilidir.

Basketbol antrenmanları ile öğrencilerimizin fiziksel dayanıklılığı artar, dinamik ve estetik bir vücut yapısına sahip olurlar. Kemik ve kas yapısı üzerinde son derece etkili olan basketbol ile esneklik, çeviklik ve hız kazanırlar. Basketbol bir ekip oyunu olduğu için, öğrenciler, diğer takım oyunlarında olduğu gibi beraber hareket etme, karşılıklı anlayış, yardımseverlik ve saygı duygularını geliştirirler.
 
Ankara Sınav Koleji Basketbol Sahası

Basketbol ile kurallara uyma, hedef belirleme, belirlenen hedef doğrultusunda hareket etme ve başarılı olma gibi duygular en üst düzeyde gerçekleştirilir. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
YÜZME 

Çocuklarımızın  fiziksel gelişimini olağanüstü katkısı göz önünde bulundurularak, erken yaşlarda su ve yüzme sporu ile tanışmasına büyük önem verilen Sınav Koleji İlkokulunda,  belirlenen program dahilinde haftada 2 saat yüzme havuzu kullanılmaktadır. Yaş gruplarına göre ayrılan yüzme havuzlarından beden eğitimi dersleri ve after school etkinliklerinden bütün öğrenciler yararlanır. Her branş dersinde olduğu gibi yüzme derslerinde de sporcu eğitmenler bulunmaktadır. Ayda 4 saat olarak buz pateni ile dönüşümlü havuzumuzdan yararlanılmaktadır.
 
Ankara Sınav Koleji Yüzme Havuzu

Branş öğretmenleri, her öğrenci ile yakından ilgilenir yüzmeyi öğretir ve yüzme bilenlerin tekniklerini geliştirmeleri için özel program uygular. Daha ileri aşamalarda ise öğrencilerin programlı bir şekilde yüzmesi ve yarışmalara katılabilecek düzeye gelmeleri için imkan sağlanır. Okul olanakları okuldan okula farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
Sağlıklı ve keyifli yüzme dersi için havuzun belirli aralıklarla tahlilleri yapılmaktadır ve ortam koşulları,  ilkokul çocuklarının rahat edebileceği şekilde, doğru iklimlendirme ile ısınması sağlanmaktadır. Havuz tam otomatik havalandırma, ilaçlama ve klorlama sistemi ile sürekli temiz ve hijyenik tutulur. 
 
Yüzme sporu ile öğrencilerin iskelet sistemleri güçlenir, metabolizmaları hızlanır kas yapıları gelişir. Böylelikle eğlenerek öğrenen öğrencilerin aynı zamanda beden gelişimleri ve özgüvenleri artar. 
 
BUZ PATENİ 

Sınav Kolejinde aynı yüzmede olduğu gibi buz patenine de özel bir önem verilir. Sınav Kolejindeki her öğrenci mutlaka buzda kaymayı öğrenir. Buz pistinde sağlıklı ve güvenli biçimde buzda kaymayı sağlayacak uzman spor eğitmenleri ile buz pateni ve buz hokeyi eğitimi verilir. 
 
Yapay kar kullanılarak oluşturulan buz pateni sahasında öğrencilerimize vücut duruşlarını düzeltme, kondisyon, denge ve koordinasyon kazandırılır. Buz pateni öğretmeni eşliğinde yüzme dersleri ile ayda 4 saat olmak üzere dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler özellikle küçük yaşlarda buzda kaymayı öğrendiği gibi buz pateni ile eğlence ve sporun birleştiği özel gösterilere katılır. Okul olanakları okuldan okula farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
Ankara Sınav Koleji Buz Pateni Sahası

İlkokul kademesinde yapılan buz pateni dersleri ile çocuklarımız keyifli zaman geçirirken vücut koordinasyonu çalışmaları ile daha dayanıklı becerikli ve esnek hale gelmeleri sağlanmaktadır. Buz sporları ile bedensel denge uyum ve görsel becerileri gelişir. Böylelikle güvenli altyapı ve uzman spor eğitmenleri eşliğinde okul ‘severek - isteyerek’ gelinen bir yaşam alanına dönüşür.
 
JİMNASTİK

Sınav Koleji Jimnastik Salonunda denge ve otokontrol çalışmaları ile çocukların rahat bir biçimde enerjilerini atmaya yardımcı spor hareketleri aktif olarak yapılmaktadır. Okul olanakları okuldan okula farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
Ankara Sınav Koleji Jimnastik Salonu

SATRANÇ

Sınav Koleji İlkokulunda Satranç eğitimi spor aktivitelerinin içinde bulunmaktadır. Çocuklarımız oyunlarla satranç sporuna yönlendirilirler. Satranç çalışmalarında çocukların dikkatlerini toplamaları ve odaklanmaları amacıyla özel sessiz alanlar oluşturulmaktadır. 
 

Satranç çocuklarda dikkat, odaklanma ve öngörü yeteneği gelişir. Çocuklar sabırlı, ölçülü ve soğukkanlı olmayı doğal yollarla öğrenir. Çocukların hayal kurma güçleri gelişerek zihinsel faaliyetlerde artış görülür. Aktif çok yönlü ve kapsamlı düşünme çalışmaları ile sebep sonuç ilişkisini analiz etme yeteneği oluşur. Satranç sırasında saygılı olmanın yanı sıra rekabeti ve kuralların gerekliliği öğretilir. Satranç sporu çocuklarda özgüven gelişimini sağlayarak,  karakterin sağlamlaşmasına yardımcı olur. Okul olanakları okuldan okula farklılıklar gösterebilmektedir. 
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12