Franchise Başvuru

9. ve 10. Sınıflarda  IGCSE Programı Hakkında Genel Bilgi


Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki öğrencilerimiz hazır bulunuşluk düzeyine göre 9. ve 10. sınıfta Uluslararası programımız olan IGCSE ESL Programı'na dahil edilirler.

IGCSE ESL İngiltere başta olmak üzere, dünya çapında lise seviyesinde uygulanan ve dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören akademik yeterlilik programıdır. Oxford International GCSE ESL(International General Certificate of Secondary Education), öğrencilerin bir konu hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini de kapsayan 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış üst düzey bir programdır.

International GCSE Programı Sınav Liselerinin ilk iki yılında öğrencilere takım çalışması, müzakere yeteneği, empati kurabilme ve liderlik yapabilme gibi sosyal becerileri, kritik düşünme, analiz yapabilme, problem çözebilme ve karar verebilme gibi bilişsel becerileri, adaptasyon, öğrenme isteği, çalışma etiği ve öz değerlendirme gibi içsel becerileri kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik bir programdır.

Zengin altyapısıyla, uluslararası standartta İngilizce eğitimi sunan Oxford International GCSE ESL,  anadili İngilizce olmayan lise öğrencilerinin, üniversite yaşamlarında ve iş hayatında ihtiyaç duydukları akademik İngilizce dil becerilerini edinmelerini amaçlayan dünyanın en önde gelen eğitim ve öğretim programlarından biridir.
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde zorunlu olarak IGCSE ESL (English as a Second Language) verilmektedir.
 
Zorunlu olarak verilen IGCSE ESL (English as a Second Language) sınavından belirlenen baremin üzerinde alan öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak AS / A LEVEL Programlarına dahil olarak Çift Diploma almaya hak kazanabilirler. 
 
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki 9 ve 10. sınıflarda 10 saatlik programımız Core ve IGCSE ESL olarak planlanmıştır. Core derslerimizde öğrencimizi genel İngilizce programı devam ederken IGCSE ESL derslerinde ise okuma ve yazma becerileri sadece öğrencilerin İngilizce seviyelerini geliştirmekle kalmaz, 21. yüzyıl becerileri arasında bulunan eleştirel düşünmeyi de destekler.
 
Sınav Okulları’nın seçilmiş liselerinde eğitim gören 9. sınıf öğrencilerin tamamı Uluslararası GCSE İngilizce öğretim programından ortak İngilizce dersi kapsamında yararlanmaktadırlar.
 
GCSE İngilizce öğretim programı MEB Ortaöğretim İngilizce programı ile bütünleştirilerek okulumuzda uygulanmaktadır.
 
Öğrenciler 10. sınıfın sonunda, Oxford AQA Sınav Merkezi olan okulumuzda yapılan yaz dönemi (Mayıs- Haziran) GCSE sınavlarına girerler. Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır; öğrencilerin sertifikaları Ekim ayında okulumuza ulaştırılır. 
 
IGCSE ESL (English as a Second Language) sınavından belirlenen baremin üzerinde alan öğrencilerimiz de, isteğe bağlı olarak AS / A LEVEL Programlarına dahil olarak Çift Diploma almaya hak kazanabilirler. 
 
 
Üniversitelerde Hazırlık Atlama Programı PTE Akademi Nedir?
 

Uluslararası GCSE İngilizce Dersi 
 

Uluslararası GCSE İngilizce dersi ;
 
 • Öğrencilere belirgin farklılıkta okuma görevleri sunarak öğrencilerin keşif, sentez ve organizasyon becerilerinin yanı sıra çıkarım yapma, dil analizi gibi konularda da beceriler kazanmalarını ve becerilerini geliştirmelerini sağlar,
 
 • Öğrencilerin dil gelişimini sunabilecek olanaklar vermesinin yanı sıra AS ve A seviyelerine de İngiliz Dili açısından hazırlık olanağı sunar,
 
 • Başkalarıyla güvenle, etkili, doğru ve uygun bir şekilde iletişim kurmak için gerekli konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur,
 
 • Öğrenci kendini yaratıcı bir şekilde ifade eder,
 
 • Yazılı ve sözlü İngilizce kalıplarını, yapılarını ve kurallarını rahatlıkla anlayabilir,
 
 • Farklı kitle ve durumlar için konuşma ve yazı üretebilir,
 
 • Çok modlu metinler de dahil olmak üzere bir dizi metnin eleştirel okuyucusu haline gelir,
 
 • Okuma becerilerini kullanarak , yazarların fikirleri, temaları ve konuları bir araya getirdikleri çeşitli metinler üzerinde ilerleme sağlayabilir,

 • Öğrenciler takım çalışması, müzakere yeteneği, empati kurabilme ve liderlik yapabilme gibi sosyal becerileri kazanırlar,

 • Kritik düşünme, analiz yapabilme, problem çözebilme ve karar verebilme gibi bilişsel becerileri gelişir,

 • Öğrenme isteği, adaptasyon, çalışma etiği ve öz değerlendirme gibi içsel becerileri geliştirmeye yönelik bir programdır.

Zengin altyapısıyla, uluslararası standartta İngilizce eğitimi sunan Oxford International GCSE ESL,  anadili İngilizce olmayan lise öğrencilerinin, üniversite yaşamlarında ve iş hayatında ihtiyaç duydukları akademik İngilizce dil becerilerini edinmelerini amaçlayan dünyanın en önde gelen eğitim ve öğretim programlarından biridir.

Yurt Dışında GCSE


Yurt dışındaki üniversitelerin birçoğu üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik performansları da değerlendirmektedir. 
 
Bu anlamda öğrencilerin lise hayatı boyunca girmiş olduğu uluslararası sınavlar ve bu sınavlardan almış oldukları puanlar üniversite başvuru ve kabul süreçlerinde önemli bir katkı sağlamaktadır.
 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12