Ön Kayıt

LGS/YKS Tam İsabet

Franchise Başvuru

lgsbir

DESTINATION IMAGINATION (DI)
 
Destination Imagination programı, takım halinde görev alan öğrencilerin anlık, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini güçlendiren etkin bir kulüptür. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları ve olaylara farklı bakış açıları geliştirmelerini hedeflediğimiz kulübümüzde, STEM (Science, Technology, Engineering, Math) hizmeti öğrenimini bir araya getirirken öğrenciler, takımlarında eğlenmelerine, risk almalarına, odaklanmalarına ve zorluklarla baş etmeleri konusunda desteklenirler.
 
 
Öğrencilerimiz seçtikleri görev ve konuya ilişkin çözümler üretmek için takımlarıyla birlikte araştırma yapar, tasarlar ve uygularlar. Görevleri ile ilgili çalışmaların her aşamasında, (problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreçte) İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz DI çalışmalarında sabır, esneklik, başkalarına ve fikirlerine saygı ve iş birliğine dayalı problem çözme sürecini öğrenirler.
 
Programda görev alan öğrenciler, sunumlarını önce ulusal platformda yaparlar, dereceye girmeleri halinde sunumlarını, davet edildikleri ‘’Dünya Finalleri’’nde gerçekleştirirler.
 
WORLD SCHOLARS CUP (WSC)

 2007 yılında Daniel Berdichevsky tarafından başlatılan WORLD SCHOLAR'S CUP (Dünya Bilginler Kupası), uluslararası öğrenme festivali ya da bilgi dekatlonu olarak da tanımlanabilen bir programdır.
 
Dünyanın dört bir yanındaki akademik bakımdan yüksek ortaokul (Juniors) ve lise (Seniors) öğrencileri, her yıl Ocak ayında belirlenen tema üzerinden Fen Bilimleri,  Sanat, Sosyal Bilimler, Müzik, Tarih ve Edebiyat alanlardaki performanslarını  İngilizce dilinde sergileme ve sınama fırsatı bulurlar. Takım bilgi yarışması, bireysel bilgi yarışması, münazara ve makale yazma olmak üzere dört ayrı kategoride akademik donanımlarını yansıtan öğrenciler uluslararası platformda yarışırlar.
 
Pek çok okul, öğrencilerini bu yarışmaya hazırlayarak 3 kişilik takımlar halinde bölgesel ve küresel turnuvalara katılmaktadır. Takımların kendi ülkelerinde yapılan bölgesel turnuvalardan birini geçmeleri halinde, 6 ayrı küresel turnuvadan birine katılmaya hak kazanırlar. Küresel turnuva barajını geçen takımlar, son olarak dünyanın en prestijli üniversitelerinden bir olan Yale Üniversitesi'nde düzenlenen Şampiyonlar Turnuvası'na katılırlar ve eşsiz bir deneyim yaşama şansını yakalarlar.
 
Dünya’da kırktan fazla ülkede gerçekleşen, “World Scholar’s Cup” (Dünya Bilginler Kupası), üç etaptan oluşan uluslararası bilgi yarışmasıdır. Organizasyonun amacı; geleceğin alim ve liderlerine global bir ortam yaratmak, öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. 
 

 
 
Odaklanılan çalışmada; farklı kültürleri bir araya getirerek bugüne ve geleceğe ait düşünceler ve durumlarla ilgili münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırılır. Yarışma, küresel öğrenme festivaline dönüşen bir turnuva niteliği taşır.
 
Turnuva, dört temel bölümden oluşur:
  • The Scholar’s Challenge, 
  • Collaborative Writing, 
  • The Team Debate, 
  • The Scholar’s Bowl.
 
Bazı turnuvalarda bahsi geçen bölümlere ek olarak,  sosyal ve akademik  bölümler de yer alır. Dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen bölgesel turnuvada ilk 10’a giren takımlar, haziran ayı sonunda düzenlenen  Dünya Turnuvası’ na katılmaya hak kazanırlar. Bu turnuvada başarılı olan öğrenciler ise kasım ayında Yale Üniversitesinde düzenlenen “Tournament of Champions”a (Şampiyonlar Turnuvasına) katılma hakkını elde ederler.

World Scholar's Cup hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

JMUN KULÜBÜ
 
JMUN (Junior Model United Nations), ortaokul öğrencilerimizin yabancı dili en etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Öğrencilerimiz, JMUN kulübünde yaptıkları çalışmalarda Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alarak hazırlık yapar, Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun nasıl işlediğini bir parlamento oluşturarak, yaşayarak öğrenir ve kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek o ülkelerin sorunlarına (eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk, vb.)  çözüm getirir ve geliştirirler. 
 
Katıldıkları kulüp ve JMUN çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilir, küresel konuları tartışabilir, diğer ülkelerle ortak konular üzerine uzlaşarak, sonuç ve raporlarını hazırlayabilirler. Tüm etkinliklerin dünya dili olan  İngilizceyi kullanarak yapıldığı organizasyonda öğrencilerimize çözüm üretme fırsatı da yaratmaktadır.
 
 

 
MUN

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler’in öğrenciler seviyesindeki simülasyonu olarak tanınan MUN organizasyonu, SınavMUN olarak Sınav Kolejlerinde düzenlenir. Tamamı İngilizce gerçekleşen tartışmalarda, öğrenciler münazara ve diplomasi taktiklerini kullanırlar ve  Birleşmiş Milletler çatısı altında önergeler ile yasa tasarıları hazırlarlar.
 
MUN - Model United Nations, Model Birleşmiş Milletler Konferans çalışmalarıdır.  Birleşmiş Milletler toplantılarının şekil ve içerik bakımından bir kopyası niteliğinde olan MUN - Model United Nations dünyanın çeşitli yerlerinde ve Sınav Kolejlerinde düzenlenir. 
 
MUN konferanslarında öğrenciler Birleşmiş Milletler çalışmalarını canlandırırlar. İngilizce olarak gerçekleşen MUN Konferansında Sınav Koleji ve Sınav Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alırlar.  Birleşmiş Milletler Organizasyonuna benzer bir parlamento oluşturarak belirledikleri çerçevede hazırlıklarını yaparlar. Öğrenciler kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederler ve bunun için ön hazırlık yaparlar. Temsil ettikleri  ülkelerin açlık,  çocuk hakları, eğitim,  kadın hakları, yoksulluk, çevre,  gibi sorunlarına  çözümler sunar ve ürettikleri çözümleri geliştirirler. 
 
MUN çalışmaları ile öğrenciler farklı ülkelerin sorunlarını ve temsil ettikleri ülke vatandaşlarının sorunlarını anlayabilir,  sorunlarına çözüm ararlar ve çözüm sürecinde diğer temsilcilerle münazara yaparlar. 
 
MUN’de öğrenciler sadece temsil ettikleri ülkeler hakkında değil aynı zamanda  hazırlığını yaptıkları komitelerinde dünya meselelerini de tartışırlar ve çözüm bulmaya çalışırlar. Küresel konuları tartışırlar ve münazara yaptıkları konular üzerinde uzlaşma çalışmaları yürütürler sonuç ve raporlarını hazırlarlar. 
 
Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrenciler Türkiye'de ve Avrupa'da Model Birleşmiş Milletler (MUNTR) etkinliği, yabancı dil etkinliklerine ve yarışmalarına düzenli bir şekilde katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz kulüp ve sosyal faaliyetlerle teşvik edilmektedirler.  
FUTURE PROBLEM SOLVING PROGRAM INTERNATIONAL (FPSPI) 

Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (Future Problem Solving Program - FPSPI) öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen, bunu gerçekleştirirken analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini üzerinde odaklanan bir eğitim programıdır.
 
Future Problem Solving Program’da öğrenciler, takım olarak ya da bireysel bir şekilde küresel, bölgesel ya da yerel toplumların gelecekte karşı karşıya kalabileceği ekonomik, sosyal ve bilimsel konularındaki problemleri, 6 basamaklı problem çözme sürecini uygularlar. Süreçte öğrencilerin hayal gücü ve düşünce becerilerini kullanmaları gerekmektedir.  Problem çözme ve çalışma ile öğrenciler toplumların geleceği için olumlu katkılar sağlamasına yardımcı olacak konulardaki problemleri tahmin etmek, anlayabilmek ve çözebilmek için gerekli olan becerileri, öngörüyü ve vizyonu kazanırlar.
 
Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (Future Problem Solving Program - FPSPI) öğrencilerin NE düşüneceklerini değil, NASIL düşüneceklerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış fütüristik bir programdır. Future Problem Solving Program öğrencileri motive eden ve onlara katkı sağlayan niteliktedir.
 
Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (Future Problem Solving Program - FPSPI) ile öğrenciler önceden bilmedikleri ve karmaşık olan konularda inceleme ve araştırma yaparak bu becerilerini kullanırlar ve geliştirirler. Konu ile ilgili uygun problem çözme becerileri kullanırlar. Konunun uygulanması için karar verme tekniklerini kullanırlar ve uygularlar. Konularda yaratıcı ve üretici problem çözme becerilerinden yararlanırlar. Konuların uygulanma aşamasında sözlü ya da yazılı olarak etkili iletişim becerilerini kullanırlar. Araştırma yapmayı seven, takım içi etkileşim becerileri kuvvetli, işbirliği içinde çalışılabilen ve özverili öğrencilerle yürütülebilen bir program niteliğinde olan FPSPI ile öğrenciler hızlı bir şekilde değişen gelecek yaşam ile ilgili dayanıklılık ve uyum becerilerini geliştirirler. Kendilerinde var olan olumlu farklılıklar yaratma gücünün farkına varırlar ve öğrenirken eğlenirler.
 
Merkez Kolej Anadolu Lisemiz, 2015 yılında Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı’nın (Future Problem Solving Program - FPSPI)Türkiye finallerini kazanarak Amerika Birleşik Devletleri Iowa State Üniversitesi’nde Toplumsal Problemleri Çözme Büyükler Katregorisinde  “Dünya Birinciliği” ve 2014 ve Michegan Üniversitesi 2016 yıllarında iki kez “Dünya İkinciliği” kazanmıştır.
 


Bu etkinlikler sayesinde Sınav Eğitim Kurumlarında hem yabancı dili hem de kültürü gelişmiş 'Dünya Vatandaşları' yetiştirmek hedeflenmektedir.
 

 

Ön Kayıt Başvuru Formu
bilgiformu
outside
sinavtv
sinavstore
sinavyayin
franchise
sinavk12