ÖN KAYIT
ANAOKULU

Sınav Anaokullarında “Mutlu Çocuk, Öğrenen Çocuk” ilkesi temel alınarak çocuk merkezli, yaşayarak öğrenen, oyun temelli bir program uygulanmaktadır. Günlük yaşam becerilerine uygun materyallerle hazırlanmış eğitim ortamlarımızda, çocukların tüm gelişim becerileri göz önünde bulundurularak bireysel ve grup çalışmaları yapılır.

Çocukların öğrenmelerinin kalıcı olması ve hedeflenen becerilere ulaşmaları için gelişimlerini destekleyici sarmal bir düzen içerisinde basitten karmaşığa doğru etkinlikler bulunur. 

 
 

 
Okul öncesi dönem dediğimiz 3-6 yaş aralığı, çocuğun yaparak-yaşayarak deneyimlediği, gördüğü-duyduğu yani somut olarak duyularıyla tanımlayabildiği her şeye daha çok inanan ve güncel uyarıcılarla desteklenen bir program içeriği ile öğrenme sağlar. Sınav Koleji Anaokullları eğitim programları, okul öncesi çocuğunun kinestetik enerjisine destek vermesine, deneyim ve beceri geliştirmesine, çeşitli problem çözme ve mantık yürütme süreçlerini devreye sokacak düşünme ortamları yaratmaya, dili anlamaya ve doğru kullanmaya özen gösterecek şekilde hazırlanmaktadır.  

 

 
Sınav Koleji Anaokulları eğitim programı içinde zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanır ve çocukların yaşamsal deneyimlerine fırsat sunulur. Sınav Anaokulları olarak önceliğimiz çocuklarımızın merak duygularını geliştirmek, öğrenme motivasyonlarını yükselterek öğrenme heyecanını oluşturmaktır.

Anaokulu eğitim programımız 21. yüzyıl becerilerini takip eden, yenilikleri entegre eden, tekrarlar ve eklektik düzen ile içeriği desteklenen ve en önemlisi okul öncesi çocuğunun ilgi ve ihtiyaçlarını önemseyen programlardır. 
 
Sınav Koleji Anaokulları eğitim programında çocuklarımızın gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Çocuklarımızın tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenir.

 

 
Bilişsel, fiziksel, dil, sosyo-duygusal gelişim ve öz bakım becerileri desteklenerek problem çözme, analitik ilişki kurma yetilerinin oluşmasını, örüntü tamamlama, sayıları yapılandırma, parça-bütün ilişkisi kurma, tablo okuma, STEM çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine dayanan nitelikli müfredatımız kapsamında görsel ve işitsel hafızalarının gelişmesi desteklenir. 
 
Eğitim ve öğretim programımız okul öncesi dönemde çocuklarımıza gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırılır. Sınav Koleji Anaokulları, çocuklarımızı kendine güvenen, olumlu benlik algısı oluşmuş, sosyal duygusal ve bilişsel bakımdan tam donanımlı olarak ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.

Oyuna dayalı nitelikli ve keyifli eğitim programımız ile birlikte eğlenerek öğreniyor, sonuç yerine süreç odaklı ilerliyoruz.
 
Deneyimli eğitim kadromuz ile bilimsel gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Çocuklarımızı özgün eğitim modeli ve erken çocukluk döneminde fark sağlayan bir eğitim - öğretim anlayışımızla, okul-aile ve çevre işbirliği içerisinde yarınları bugünlerde görmeyi tercih ediyoruz.


18 Mayıs 2021