ÖN KAYIT
SIKÇA SORULAN SORULAR

En iyi özel ortaokul sıralamasında ilk sırada yer alan Sınav Koleji Ortaokulunda öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalamaları sağlanır. En iyi ingilizce eğitim veren özel okullar arasında  birinciliği kaptırmayan Sınav Koleji Ortaokulunda öğrencilerimiz dinleme, okuma, yazma ve en önemli kriter olan konuşma becerilerini kazanırlar. İngilizce eğitim programı öğrencilerimizin İngilizceyi anlamaları ve aktif bir şekilde gün içinde kullanmaları ile beraber üst düzey düşünme becerileri kazanmaları  amaçlanmıştır. İngilizce derslerimizde 21.yüzyıl becerilerini kapsayan içerikler bulunur. İngilizce dersleri, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, bir konuyu derinlemesine düşünen, takım çalışmasına uyumlu, güncel teknolojik gelişmeleri takip eden, yoğun bilgi akışı ile baş edebilen  bireyler yetiştirmek hedefiyle işlenir.
 
En iyi özel ortaokul sıralamasında ilk sırada yer alan Sınav Koleji Ortaokulu İngilizce programı,  öğrencilerimizin düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Dil kazanımları  hikayeler, makalelerle ve dijital platformlarla zenginleştirilmiştir. Öğrencilerimizin hepsine, kendi düzeyi doğrultusunda ingilizce olarak takip edilebilen olanaklar sağlanmıştır. 
 

Sınav İlkokullarında ‘İngilizce Konuşarak Öğrenilir’ düşüncesinden hareketle anaokulundan itibaren uygulanan ‘Side to Side ‘ eğitim programı uygulanır. ‘Side to Side’ ile öğrenciler rahat bir şekilde İngilizce öğrenir.
 
Sınav İlkokullarında yürütülen ‘Side to Side’ kalıcı İngilizce dil eğitim programı ile öğrencilerin İngilizceyi kalıcı bir şekilde öğrenmeleri hedeflenmektedir. İngilizceye yoğun olarak maruz kalma sonucunda öğrenciler aynı ana dil öğrenimi gibi doğal olarak ingilizceyi öğrenirler.Sınav İlkokullarında 1. sınıfta anadil öğretmeni ile İngilizce öğretmeni aynı anda ve tam zamanlı olarak derslerde bulunur. 
 
 

Sınav İlkokullarında 1. 2 Sınıflarda İngilizce ve Anadil öğretmeni sınıfta aynı anda bulunurlar. İngilizce Koordinatörlüğü tarafından programa entegre edilen ‘Tam Öğrenme Modelli’ eğitim anlayışının hakim olduğu Connections derslerinde, öğrencilerin günlük İngilizce faaliyetleri  Anadil Programları ile paralel yapıda ilerler. ‘Connections’ adı verilen bağlantı derslerinde günlük temel İngilizce eğitiminin yanı sıra , sağlam temelli akademik İngilizce eğitimi de verilir. İngilizce Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan İngilizce programı, günlük temel İngilizcenin, akademik İngilizce eğitimi ile desteklenerek birbirini tamamladığı bir program dahilinde verilmektedir. Teorik dil eğitimi anlayışından uzak bir program ile tasarlanan Connections Bağlantı Derslerinde pratik ve akademik eğitim bir arada verilmektedir.
 

Sınav Koleji İngilizcenin dilbilgisi ve gramer kurallarına göre öğretmeyi değil, dili kültürel bağlamda da özümsetebilmeyi amaçlar. Sınav Kolejindeki her öğrencinin bir hedefi bulunur ve hedefini yüksek tutma anlayışına göre öğrenciler kendilerini programlarlar. Öğrenciler Dünya üzerindeki farklı kültürleri ve hayat tarzlarını inceleyerek her birine karşı saygılı ve hoşgörülü davranışı hayata geçirirler.

Sınav Koleji öğrencileri İngilizce yayınları ve dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilir, ingilizce olarak düşüncelerini İngilizce yazılı ve sözlü özgürce ifade edebilirler. Okudukları bir materyalden ya da dinledikleri kendi düşünceleriyle harmanlayarak İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirler.
 

Sınav Koleji bünyesindeki İngilizce Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan OUTSIDE online portalında, yabancı dildeki ‘Quality English’ , ‘Starters’, ‘Movers’ ve ‘Flyers’ 4 temel dil becerisinin okul dışında da pekiştirilmesi sağlanır. Outside online portalı ilköğretim eğitimi boyunca devam eder. 
 
Sınav İlkokullarında öğrenciler, belirli aralıklarla okulda tamamladıkları portfolyo çalışma ve kazanımlarını dijital platformda görme ve ilerletme imkanı bulurlar.  Her öğrenciye ait şifre ve kullanıcı adıyla giriş yaptığı dijital platform sayesinde, öğrenciler kendini değerlendirebilir ve geliştirebilir. Sorumluluklarının farkında olan öğrenciler akademik hayatlarında başarıyı daha kolay yakalarlar.
 

Sınav Kolejinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat oluşturulur. Müfredat ; konu bazlı iletişim, yaratıcılık, araştırma teknikleri, eleştirel düşünme, grup, bireysel  ve proje çalışmalarına dayanır. Sınav Koleji öğrencileri ingilizce olarak fikirlerini kanıtlar göstererek İngilizce yazılı ve sözlü özgürce ifade edebilirler. Sınav Kolejiı İngilizce yayınları ve dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilen, okuduğu bir öğeden ya da dinlediklerinden edindiklerini, kendi düşünceleriyle birlikte, İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 

Sınav Kolejinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat oluşturulur. Müfredat ; konu bazlı iletişim, yaratıcılık, araştırma teknikleri, eleştirel düşünme, grup, bireysel  ve proje çalışmalarına dayanır.

Sınav Kolejinde öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren neden-nasıl ilişkisi içinde etkin sorgulama yapmaları için desteklemekteyiz. Bu anlamda öğrencilerimize uygulamalı ve özgün Fen Programı (GEMS-Great Exploration Math and Science) çerçevesinde bilimsel düşünce,sorgulama, sonuç çıkarma, buluş yapma ve yüksek düşünme sistemi oluşması kazandırılır ve tutum becerisi edindirilir.
 
Sınav Kolejinde fen  ve  doğa etkinlikleri her hafta düzenli olarak yapılır. Temel matematik uygulamaları ile sayıların eğlenceli ve sihirli dünyasında eğlenerek öğrenirler. En iyi özel okullar arasında  birinci sırada olan Sınav Kolejinde öğrenciler doğal materyalleri kullanarak, sezgisel oyunlar ve etkinliklerle çalışarak keşif yaparlar. Çevreyi ve doğayı gözlem ve deneyimlerle öğrenirler. Sembolik ve ezberci olarak öğrenme yerine pratik düşünme, problem çözme, çözüme ulaşma gibi temel matematik öğelerini deneyimleyerek öğrenirler. 
 

En iyi okullar ve en iyi özel okullar sıralamasında ilk sırada olan Sınav Kolejinde Okul Öncesi dönemden itibaren öğrencilerimize Kodlama-Robotik eğitimleri verilir. Bu derste öğrencilerimiz Programlama, Robotik, , BT Okuryazarlığı, Oyun Tasarımı, Animasyon ve 3D tasarım programlarını tasarlama,  kurgulama ve üretme becerilerini geliştirirler. Kodlama-Robotik ile öğrencilerimizin yetenekleri geliştirilir,  bilişimsel düşünme, işbirlikli öğrenme ve analitik çözümler bulma becerileri geliştirilir.
 
 

Sınav Koleji Robotik dersleri birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır.Sınav Koleji okul öncesi 3 yaş itibariyle öğrencilerimiz robotik atölyelerinde eğitimlerini almaktadırlar.

Robotik atölyelerinde mekanizmanın belirli koşullara göre çalışması, mekanizmaların tasarlanması, elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması yapılır. Robotik bilgisayar, yazılım, makine, kontrol birimlerini içine alan ortak bir çalışma alanıdır. En iyi okul olan Sınav Kolejinde robotik derslerine ayrı bir önem verilir. Sınav Koleji olarak öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.