ÖN KAYIT
GLOBAL CITIZENSHIP SUMMIT

Global Citizenship Summit / Küresel Vatandaşlık Zirvesi Nedir?

 
Global Citizenship Summit / Küresel Vatandaşlık Zirvesi Sınav Liseleri İngilizce Etkinlik kapsamında ve  tüm Sınav Kampüslerinde oluşturulan bir programla gerçekleştirilmektedir. Program lise öğrencileri için tasarlanmıştır.
 
Sınav Liselerinde her kademeden öğrenciler takımlar oluşturarak önemli global öğeler olan sosyal, politik, çevre ve ekonomi kategorileri ile bağlantılı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden birini ya da mümkünse birden fazlasını çözebilecek bir proje tasarlarlar. Takımlar en az iki kişiden en çok ise dört kişiden oluşmaktadır.
 
 

Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi Projelerle Gerçekleşen Bir Etkinliktir

 
Sınav Okullarında yapılan etkinlikte, takımlardan temel küresel unsurlarla bağlantılı ve sosyal, politik, çevresel ve ekonomik kategorilere ayrılmış 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden birini veya mümkünse birden fazlasını ele alabilecek bir proje tasarlamaları istenir. 
 
Gruplar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden en az bir tanesini esas alarak proje gerçekleştirmekle mükelleftirler. Katılımcılar daha sonrasında başvurmak istedikleri dört kategoriden birinde (kendi çözüm buldukları kalkınma hedefi ile alakalı bir kategori olmak şartıyla) diğer gruplarla yarışır. Projeler en az bir kalkınma hedefini çözmeye çalıştığı gibi birden fazla kalkınma hedefine de hitap edebilir. Bu bahsi geçen durum katılımcı gruba avantaj sağlar. 
 
Sosyal, Politik, Çevre ve Ekonomi ana alanlar olup gruplar eşleştirmelerini alakalı oldukları kalkınma hedefi ile ilişkilendirerek yapar. Jüri üyelerinin çoğunluğu o projenin o kategoride yarışabileceğine onay vermesi halinde proje bahsi geçen grupta yarışabilir. Aksi takdirde jüri üyeleri o projeyi farklı bir kategoride değerlendirmek üzere sevk edebilir. 
 
Zirvenin son oturumunda katılımcılar, hazırladıkları projelerin dayandığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilişkilendirilen kategorilere göre komite odalarına ayrılır ve bu odalarda projelerini sunarlar. Her gruptan bir favori proje seçilir. Bu seçim, o grubun jürisi tarafından (%50-50) ve diğer katılımcıların oylarıyla kesinleşir. Ardından en beğenilen bu 4 proje jüriler ve bütün katılımcılar tarafından değerlendirilir ve içlerinden “Global Citizenship” konseptine en çok uyan seçilir. Bu projeyi tasarlayan grup ödül olarak Avrupa Birliği ile işbirliğimiz kapsamında Belçika sınırlarında Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği Genel Merkezini görebilme şansı ve Brüksel turu ile ödüllendirilir.
 
Değerlendirmeler yapılırken projenin uygulanabilir ve sürdürülebilir olması, mümkün olduğunca iyi detaylandırılmış ve düşünülmüş olması önem taşır. Ek olarak projeyi sunan grubun takım çalışmasına yatkın, diğer katılımcılara karşı saygılı ve toleranslı, diplomatik tavır ve üsluplara uygun davranıyor olması, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, toplum önünde konuşma becerileri gibi unsurlar değerlendirilerek nihai kararlar verilir. 
 


 

Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi Jüri Ekibi

 

Zirvenin jüri ekibi daha önce ülkemizin ve dünyanın sayılı etkinliklerine katılmış her biri alanında uzman ve tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Her bir üye daha önce ulusal ve uluslararası konferanslara katılmış olup başarıları ödüllerle tescillenmiş tüm Türkiye’de bilinen ve tanınan isimlerdir.
 

Global Citizenship Summit Başvuru Süreci

 

Başvuru süreçlerinde Öğretmenler GO Akademi (Gelecek Odaklı Akademi) için sade bir şekilde hazırlanan formu doldururlar. Diğer tüm işlemler GO Akademi tarafından yürütülür. Formun kopyası ayrı bir ek içerisinde kampüslere iletilmektedir.
 
Katılımcılar program doğrultusunda sosyal, politik, çevre ve ekonomi kategorilerinde alanında uzman jüri üyelerinden de aynı zamanda eğitim alacak olup projelerini bu bağlamda da geliştirebilirler. Öğrenciler alacakları eğitimlerde; Global Vatandaş Konseptini ve buna bağlı olarak kapsam ve gerçekleştirilebilecek unsurlarla alakalı da eğitim uygulaması gerçekleştirirler.
 

Global Citizenship Summit  Amaçları ve Hedefleri

 

Zirve, öğrencilere araştırma ve sunum, takım çalışması, topluluk önünde konuşma, lobicilik, müzakere, ikna, problem çözme ve kriz-olay yönetimi gibi bir Küresel Vatandaşın yönleriyle ilişkili birçok farklı beceriyi uygulama şansı vermektedir.

Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerde sorumluluk bilincini ve akademik ortamda İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek, üniversite ortamına öğrencileri hazırlamak ve Sınav Liseleri aidiyetini artırmak zirvenin amaçlarındandır.
 

Global Citizenship Summit  Ödülleri

 

Katılımcıların önemli global öğeler olan sosyal, politik, çevre ve ekonomi kategorileri ile bağlantılı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden birini ya da mümkünse birden fazlasını çözebilecek bir proje tasarlamaları istenir.

Takımlar en az iki kişiden en çok ise dört kişiden oluşabilmektedir.Zirvede en beğenilen 4 proje jüriler ve bütün katılımcılar tarafından değerlendirilir ve içlerinden “Global Citizenship” konseptine en çok uyan seçilir.

Bu projeyi tasarlayan grup ödül olarak Avrupa Birliği ile işbirliğimiz kapsamında Brüksel (Belçika), Lüksemburg ya da Strazburg (Fransa) Avrupa Birliği Genel Merkezini görebilme şansı ve şehir turu ile ödüllendirilir.
 

2022 Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi 

 
2022 Global Citizenship Summit / Küresel Vatandaşlık Zirvesi 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren zirvede öncelikle eğitimler tamamlanmış  ardından kategori ayrımları, sunumlar ve değerlendirmeler yapılmıştır.
 
Jüri, projeyi detaylarına, uygulanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine göre değerlendirmiştir. Proje ile birlikte projeyi tasarlayan ve sunan grup, ekip çalışması, diğer katılımcılara saygı, diplomatik tutum, yaratıcı ve yenilikçi düşünme ile topluluk önünde konuşma becerileri açısından da jüri tarafından değerlendirilmiştir.

2023 Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi 

Kişisel gelişimin ve diplomanın yanında yeteneklerin öneminin gitgide arttığı bir zamanda yaşıyoruz. Tüm dünyada gerçekleşen olaylar, öğrencilerimizin teknoloji ile entegrasyonu ve dil becerilerinin arttırılması adına gelişimi uluslararası eğitim organizasyonları ile daha verimli bir şekilde gerçekleşmektedir. Öğrencilerimizin Uluslararası alanda rekabet edebilmesi ve iyi bir yere gelebilmesi açısından 21.yüzyıl becerilerini kullanmayı öğrenmesi ve hayatında uygulaması şarttır.
 
Bu kapsamda 01-03 Aralık 2023 tarih aralığında Kuşadası’nda gerçekleştirilecek Global Vatandaşlık Zirvesi öğrencilerimize hem bu yetkinlikleri kazandırmayı hem de uygulatmayı amaçlar.
 
 

30 Kasım 2022