ÖN KAYIT
HER SAAT "SIDE TO SIDE"


Side to Side Eğitim Portalı, Sınav Eğitim Kurumlarına ait, İngilizce Koordinatörlüğü tarafından oluşturulmuş, İngilizce materyallerini kapsayan ve tamamı özgün içeriklerden oluşan bir İngilizce eğitim portalıdır. Dünya üzerinde eğitim öğretim faaliyetleri ile en üst sıralarda olan ülkelerin modern eğitim sistemlerini teknoloji ile buluşturdukları bu trend Sınav Eğitim Kurumlarında da kullanılmaktadır.
 
Sürekli güncellenen Side to Side Eğitim Portalı, geleceğin eğitim vizyonunu kucaklamayı ilke edinmiş Sınav Eğitim Kurumlarında İngilizce öğrenmeyi hem kolaylaştırmış hem de eğlenceli hale getirmiştir. Web tabanlı çalışan yazılımımız için geliştirilen eğitim neslerimizin tamamı A1-B2 Dil Pasaportu seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
 


 

Side to Side, İngilizce Öğrenmenin En Eğlenceli Yolu!


Side To Side programımızla “İngilizce’yi anlatan değil, öğreten bir okul” olduğu vurgulanarak, İngilizce çocuklara anadilleri gibi öğretilir. Unutulmamalıdır ki anlatılanlar hafızada kalmayabilir ancak yaşananlar mutlaka kalacaktır. Bu sebeple, öğrencilerimize okul içerisinde ve verilen ödev ve projeler sayesinde okul dışında İngilizce ile iç içe olma fırsatı sağlıyoruz.

Sınav Anaokullarında  İngilizce eğlenerek, oynayarak ve yaşayarak kolay bir şekilde öğrenilmektedir. ‘Side to Side’ programı sürece dayalı İngilizce - Türkçe aktiviteleri ve erken okuma yazma etkinliklerini kapsar. Sınav Koleji Anaokullarında çocuklarımızın bir bütün olarak gelişimi hedeflenir. Çocuklarımızın öğrenim hayatları boyunca keyif alabilecekleri, oyun temelli eğitim modelleri ile bilişsel gelişime destek olacak etkinliklerin planlanması yapılır. Böylelikle çocuklarımızın akademik becerilere hazır olmaları sağlanır.

 


Sınav İlkokulları, uyguladığı ‘Side to Side’ eğitim programı ile öğrencilerin İngilizceye yoğun olarak maruz kalmaları sonucunda kalıcı bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini hedeflemektedir. Yabancı bir dili tam olarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 400 kez tekrarlanması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

1.ve 2.sınıflarımızda tam Side to Side programı uygulanmaktadır. Side to Side Programının ilk ve en önemli ayağı okuldaki çift öğretmen sistemimizle başlar. Her sınıfımızın bir anadil sınıf öğretmeni bir de İngilizce sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Bu da öğrencilerimize tıpkı anadillerini öğrenirken olduğu gibi İngilizce’yi ihtiyaç duyarak kullanma fırsatı sunar. Böylece, İngilizce öğrencilerimiz için günlük yaşamın bir parçası olur ve İngilizce iletişim kurmak Türkçe konuşmak kadar doğal hale gelir.
 
3.sınıflarımızda PBL (Project Based Learning) programı uygulanmaktadır. Proje tabanlı eğitim ve Steam sistemi tüm dünyada oldukça popüler olup öğrencilerimiz üzerindeki olumlu etkisi Side to Side PBL programımızla kanıtlanmıştır. Bu program alt yapımızla 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmekteyiz. 
 
4. sınıflarımızda ise Oxford International Curriculum uygulanmaktadır. Oxford International Curriculum, Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından geliştirilmiş, öğretme ve öğrenmeye yeni bir yaklaşım sunan uluslararası bir müfredattır. Program, öğrencilerin gelecekte akademik, kişisel ve kariyer başarılarını sağlayabilmeleri için gerekli olan “İyi Olma Hali’’, “Sosyal ve Duygusal Öğrenme”, “Küresel Beceriler” ve “Yaşam Becerileri” müfredatlarını programlarına dahil eden uluslararası bir programdır.  Oxford Uluslararası Müfredatı, 4.sınıfta uygulanmaya başlanır ve bu sayede, ortaokul ile bağ kurularak öğrencinin, tüm ortaokul boyunca müfredata devam etmesi sağlanır.

 
 


‘Side to Side’ programı çerçevesinde ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıflardaki İngilizce eğitim programı ‘Oyun Temelli Yaklaşım’ üzerine kuruludur. İlkokul 1. ve 2.sınıfta anadil öğretmeni ile beraber olarak İngilizce öğretmeni de derslerde bulunur. Bu şekilde İngilizce öğretimi ile diğer derslerin ve okul yaşantısının bütünleşmesi sağlanmaktadır.
 
Sınav İlkokullarında ‘İngilizce Konuşarak Öğrenilir’ düşüncesinden hareketle anaokulundan itibaren uygulanan ‘Side to Side ‘ eğitim programı uygulanır. Bu programla İngilizce öğrenimi üzerindeki negatif tabu yıkılarak, öğrencilerin rahat ve doğal bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanır.

 


Sınav İlkokulları İngilizce eğitimi, öğrencilerin düşüncelerini kanıtlar göstererek, yazılı ve sözel olarak kendisini özgürce ifade edebilen, okuduğu ya da dinlediği materyallerden edindiklerini, kendi düşünceleri ile birleştirerek, İngilizce sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilen, görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayları ayrıntılı şekilde anlayarak takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Yabancı dil öğreniminin, aynı anadili öğrenmek gibi, etkin şekilde  0-10 yaş aralığında gerçekleştiğini düşünürsek ‘Side to Side‘ programının vazgeçilmez bir eğitim anlayışı olduğu çok daha iyi ortaya çıkmaktadır. 
 
Öğrenciler ders aralarında, yemek salonunda ya da bahçede oyun oynarken ilgili ders öğretmenleri ile İngilizce iletişim kurarlar. İngilizce öğretmenleri gün içerisinde öğrencilerle İngilizce konuşarak anlaşırlar. Böylelikle öğrenciler gün içerisindeki ders haricindeki zamanlarda da yoğun olarak İngilizceye maruz kalırlar ve karşıdaki öğretmenleri ile iletişim sağlayabilmek için İngilizce konuşmaları doğal olarak sağlanmış olur.

  

18 Mayıs 2021