ÖN KAYIT
REHBERLİK

ANAOKULU REHBERLİK


Sınav Anaokullarında çocuklarda gelişimin en hızlı olduğu Okul Öncesi erken çocukluk dönemini en verimli bir şekilde değerlendirmek amacıyla Rehberlik bölümümüz, öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yürütülmektedir. İlkemiz tanısal verilere yer vermeden, sınıf içerisinde gözlemler yaparak öğrencilerimizin gelişiminin hangi basamağında olduklarını belirleyerek tüm gelişim alanları aynı oranda desteklenmektedir.
 
Sınav Anaokulları Rehberlik Bölümü olarak amacımız her biri tek ve özel olan öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamak için önceliğimiz siz velilerimiz ile yapılan iletişimi güçlendirmek, ayrıca temel alışkanlıklarını kazanmış, kendini ifade edebilen, öz güveni gelişmiş, sosyal beceri düzeyi yüksek, problem çözebilen bireyler yetiştirmektir.
 
Sınav Anaokulları döneme oryantasyon ile başlar. Yeni başlangıç yapan öğrencilerimizin uyum sürecinde okul kavramı geliştirilir. Eğitim ortamlarındaki deneyimleriyle eğitim hayatına merhaba der. Gelişimsel olarak her çocuk aynı evreden geçer. Ancak bu gelişimin hızı çocuktan çocuğa değişebilir. Bu duyguları içinde geçerli olduğu için duygu yoğunluğundaki süreside değişiklik gösterebilir ve her çocuk kendi içinde uyum sürecinden geçer. Bu dönemde çocuğa karşı sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olunması gerekmektedir.
 


 
 
Sınav  Anaokullarında okul başlamadan siz ailelerimizin doldurması gereken bilgilendirme sistemimizle öğrencilerimizi daha yakından tanımayı amaçlarız. Büyümenin en hızlı olduğu ve yoğun dönemlerinden biri olan okul öncesi yıllarda çocuklarımızın gelişim süreçleri sistematik olarak takip edilir ve üç aylık periyodlarda yaş grubu özelliklerine göre doldurulup çizelge olarak velilerimiz ile paylaşılır.
 
Bireysel veli görüşmeleri Sınava özgü envanterlerimiz ile öğrenci yaş grubuna göre yapılan gözlemler, çocuklarımızdaki gelişimi kalıcı kılmak üzere önerilerde bulunularak her dönem sizlerle paylaşılır. Yılda 3 kez genel veli toplantıları düzenlenir. Okul Aile İşbirliği temeline dayalı olarak bu süreç tüm yıl ilerler. Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında veliler bilgilendirilirken, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak veli bültenleri hazırlanır.
 
Sınav Anaokulları Rehberlik Bölümü  her çocuğu objektif olarak değerlendirir. Eğitim programı çocuk merkezli olarak planlanır ve planlar ihtiyaçlar doğrultusunda güncel bilgi ve becerileri katarak profesyonel olarak yürütülür.


31 Mayıs 2021