ÖN KAYIT
DÜNYANIN EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİ HANGİ ÜLKEDE? | EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİ OLAN ÜLKELER SIRALAMASIDÜNYANIN EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİ HANGİ ÜLKEDE? | EN İYİ EĞİTİM SİSTEMİ OLAN ÜLKELER SIRALAMASI

 
"Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır." - Nelson Mandela
 
 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi hangi ülkede? sorusu bugün gerek ülkemizde gerek dünya çapında en fazla merak edilen başlıklardan biri. Sizler de Dünyanın en iyi eğitim sistemi hangi ülkede? sorusunun cevabını merak ediyorsanız en iyi eğitim sistemi olan ülkeler sıralamasını paylaştığımız ve özel olarak hazırladığımız bu makalemizi okumalısınız.
 
Her ülkede eğitim sistemleri farklılıklar gösterir. Bu yazımızda eğitim sisteminde farkını ortaya koyan ülkelere ve sözkonusu olan ülkelerin dünya genelinde nasıl başarıya sahip olduklarına açıklık getirdik.
 
Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri verdikleri eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile doğru orantılıdır. Şu bir gerçektir ki gelişmiş ülkelerde verilen eğitim sistemi ve eğitim kalitesi, gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin eğitim kalitesi ve eğitim sistemi arasında çok belirgin farklılıklar bulunmaktadır. 

 

Eğitim Sistemi Nedir?
 

Eğitim sistemi birçok farklı unsurdan oluşan bir öğretim yapısıdır. Eğitim, sadece bir bireyi değil, bir toplumu da şekillendiren dünyadaki en dönüştürücü araçtır. Eğitim sistemi kullanılan eğitim yöntemi, eğitimin niteliği, oluşturulan ve izlenen programlar, kullanılan materyallerle birlikte birden fazla geri bildirimden oluşan bir sistemler bütünüdür. Bu sistemler açık sistem, yarı açık sistem ve kapalı sistem olmak üzere üçe ayrılır. Bireyin kendisine fayda sağlayan bunun yanında topluma da fayda sağlayan eğitim sistemi çağdaş eğitim sistemi, diğer adıyla açık eğitim sistemidir.
 
Eğitim dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım, yeni bilgiler edinmemize, hayatta ilerlememize ve dünyayı tam olarak anlamamıza yardımcı olur. Eğitim bireylerin rasyonel düşünmesini ve davranmasını sağlar. 
 
Dünyanın En İyi Eğitim Sistemi Hangi Ülkede? En İyi Eğitim Sistemi Olan Ülkeler Sıralaması, Eğitimde En İyi Ülkeler Hangileri? sorularının yanıtlarını ve ülkelerin eğitim sıralamalarını inceleyeceğiz.

 

 

Eğitim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler 

 
Eğitim sistemi ve bir ülkede verilen eğitimin kalitesi ile o ülkenin genel ekonomik durumu ve refahı arasında bir ilişki mevcuttur. Eğitim seviyeleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de eğitim seviyesi o ülkenin genel ekonomik durumu hakkında bilgi verebilir. Eğitim sistemi, eğitim seviyesi ve eğitimin niteliği bir ülkenin iktisadi sağlığına katkıda bulunur.
 
Tam gelişmiş ülkeler ülke bireylerine en iyi eğitim kalitesi sunarken gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler ise ülke bireylerine gelişmişlik düzeyleri oranında eğitim kalitesi sunarlar. 
 
Eğitim, Küresel Ortaklığa göre insanın temel hakkıdır ve sosyal, insani ve ekonomik kalkınmada çok büyük bir rolü bulunur. Barışı, cinsiyet eşitliğini teşvik ederek bireylerin daha iyi ve yüksek kalitede bir yaşam ile daha iyi şartlarda kariyer fırsatlarına sahip olma şanslarını da artırır. 

 

 

Eğitim Sistemi En İyi Olan Ülkeler Neye Göre Belirlenir?

 
Dünyanın hemen her yerinde eğitim önemli bir konudur. Eğitim sistemi en iyi olan ülkeler farklı otorite kurumlar tarafından her yıl hazırlanır. Bu raporlarda dünyanın en iyi eğitim sistemlerine sahip ülkeleri hakkında farklı bilimsel araştırmalar yürütülür. 
 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından yayınlanan rapor,  Eğitim Sistemi En Iyi Olan Ülkeler  konusunda en güvenilir bilgi kaynağıdır. 
 
OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerinde neler bildiklerini ve bildikleriyle neler yapabileceklerini inceler. Öğrenci öğrenme çıktılarının bugüne kadarki en kapsamlı ve titiz uluslararası değerlendirmesini sağlar. PISA sonuçları, dünya çapında elde edilen öğrenme çıktılarının kalitesini ve eşitliğini gösterir ve eğitimcilerin ve politika yapıcıların diğer ülkelerde uygulanan politika ve uygulamalardan öğrenmelerine olanak tanır.
 
PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde yapılır. 15 yaş grubundaki öğrencilerin Matematik okuryazarlığı, Okuma Becerileri ve Fen Bilimleri okuryazarlığı konu alanlarının dışında, kazanmış oldukları bilgi ve becerileri, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanarak değerlendirildiği bir araştırmadır. PISA öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini de ölçer. 
 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından yayınlanan raporunda dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkeleri için sıralama yapılırken şunlar göz önünde bulundurulmaktadır:
 

 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Raporunda Eğitim Sistemi En İyi Olan Ülkeler  Sıralaması 

 
Eğitim sistemi en iyi olan ülkeler ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Raporunda Eğitim Sistemi En İyi Olan Ülkeler  şu şekildedir: 
 

1.Finlandiya
 

Eğitim sistemi en iyi olan ülkeler sıralamasının başında Finlandiya bulunur. Finlandiya, sadece belirli yıllarda değil, yıllardır dünya genelinde eğitimde üst sıralarda yer almaktadır. Finlandiya Anayasasında tüm bireylerin temel eğitimi ücretsiz alma hakkının bulunduğuna, bilim, sanat ve yüksek öğrenim konularında da birey özgürlüğünün olduğuna yer verilmektedir. Finlandiya eğitim sistemi, öğrencilerin özgürce öğrenmelerine izin verir, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını teşvik eder ve eşitlikçi bir yaklaşım benimser.
 
Finlandiya eğitim sistemi dünya çapında birçok kişi tarafından takdir edilen bir sistemdir. Bu sistemin başarısı, eğitim sistemlerinde öğrenci merkezli yaklaşımı benimseyen birçok farklı faktöre dayanmaktadır.
 
Finlandiya eğitim sistemi dünyanın en iyisi olarak kabul edilir. Finlandiya eğitim sisteminde finli çocuklar ilkokul ve anaokulu hayatları boyunca oyun oynar ve zevk olarak öğrenir. Finlandiya eğitim sisteminde fen derslerinde ve matematikteki soyut kavramları öğretmenin en iyi yolunun drama, spor uygulamaları ya da müzik olduğunu düşünen akademisyenler eğitim sistemini bu şekilde şekillendirmişlerdir. Akademik ve akademik olmayan öğrenme biçimleri arasında kurulan bu denge ile Çocuklar okulda zevk alarak mutlu olarak eğitim alırlar. Bu da okuldaki mutluluğu sağlamanın büyülü formülüdür.

 


 

Finlandiya eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:

 

✓ Finlandiya’da anaokulu zorunlu bir eğitim kademesidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonuç olarak, Finlandiya'daki eğitim sistemi öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser ve öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen bir rol oynamaları teşvik edilir. Bu sistem, Finlandiya'nın eğitim alanında dünya liderleri arasında yer almasını sağlamıştır.
 


 

2.Güney Kore

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden diğeri Güney Kore’dir. Güney Kore Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Raporunda Eğitim Sistemi En İyi Olan Ülkeler  sıralamasının ikinci ülkesi olarak çıkmaktadır. Güney Kore, dünya çapında tanınan bir eğitim sistemi ile ünlüdür. Güney Kore'nin eğitim sistemi, öğrencilerin yüksek standartlarla öğrenmesini sağlamayı ve öğrencilerin sınav başarısına odaklanan bir kültürü benimsemesini amaçlamaktadır.

 


 
 
Güney Kore eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 
 
 
 
 
 
Güney Kore’de eğitime yüksek bir bütçe ayrılır. Çağın şartlarına uygun olarak daimi olarak revize edilerek yenilenen bir eğitim sistemleri mevcuttur. Güney Kore ulusal eğitim müfredatı, her yıl öğretilecek olan konuları belirler. Buradaki amaç, akademik disiplinleri program dahilinde güncel tutmak ve toplumun zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını eğitim anlamında karşılamaktır. 

 

3.Hollanda

 
Hollanda Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden bir diğeridir. Hollanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi puanları yüksek olan ülkelerin başında gelen ülke, aynı zamanda eğitim sistemi olarak örnek alınan ülkelerden biridir.
 
Hollanda eğitim sistemi, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemesi ve öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflemesiyle bilinir. Eğitim sistemi, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimden oluşur.

 

 
 
Hollanda eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 
 
 
 
 
Hollanda eğitim sistemi, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, farklı düşüncelere açık olmalarına ve birbirleriyle işbirliği yapmalarına olanak tanıyan bir ortam yaratmayı hedefler. Ayrıca, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşüncelerini teşvik etmeyi amaçlar.
 
Hollanda’da eğitim altyapısı son derece kuvvetlidir ve okullaşma oranı ülkede oldukça yüksektir. Yükseköğretim seviyesinde başarı oranının hayli yüksek olduğu Hollanda’da öğrenim ücretleri diğer ülkelere göre daha düşüktür. 
 
 

4. Danimarka

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden bir diğeri Danimarka’dır.
 
Danimarka eğitim sistemi, dünya genelinde en iyi eğitim sistemleri arasında yer almaktadır. Danimarka, dünyada eğitime en fazla harcama yapan ülkelerden biridir. Eğitim sistemi, öğrencilere geniş bir öğrenme yelpazesi sunarak, özgür bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.

 


 
 
Danimarka eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 
 
 
 
 
Danimarka'da eğitim, öğrencilere kendi öğrenme yollarını seçme özgürlüğü sağlamaktadır. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına uygun dersler alabilir ve istedikleri derslerde daha fazla derinlemesine çalışabilirler. Bu nedenle Danimarka eğitim sistemi, öğrencilerin kendi öğrenme hızına ve öğrenme stilini seçmelerine olanak tanıyan bir sistemdir.
 
 

5.İngiltere

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden biri de İngiltere’dir. PİSA verilerine göre İngiltere eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 

 


 
 
 
 
 
 
İngiltere eğitim sistemi, öğrencilere farklı öğrenme yöntemlerini kullanma özgürlüğü sağlar ve öğrencilerin kendi öğrenme hızına uygun şekilde ilerlemelerine olanak tanır. Eğitim sistemi ayrıca, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine ve sosyal becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Üniversite eğitimi de yüksek kaliteli bir eğitim sunar ve öğrencilerin dünya çapında iş imkanlarına sahip olmalarına yardımcı olur.
 
 

6.İsveç

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden bir diğeri İsveç’tir. İsveç eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 
 

 


 
 
 
 
 
İsveç eğitim sistemi, öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine uygun bir eğitim sunar ve öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına uygun şekilde ilerlemelerine olanak tanır. Ayrıca, öğrencilerin yaratıcılığını, eleştirel düşünme becerilerini ve problem çözme becerilerini geliştirir. Bu nedenle, İsveç eğitim sistemi, dünya genelinde yüksek saygınlık kazanmıştır.
 
 

7.İsrail

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden diğeri İsrail’dir. İsrail eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

8. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden biri de  Amerika Birleşik Devletleri’dir. Amerika Birleşik Devletleri  eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 

 


 
 
 
**4 yıllık elementary school veya primary school üzerine 4 yıllık middle school ve 4 yıllık high school (4+4+4)

**Okul öncesi eğitim üzerine 8 yıllık bir ilkokul, 4 yıllık High Schooldan olusan (8+4) modeli)

**6 yıllık ilkokul, 3 yıllık bir ortaokul ("Junior High School") ve 3 yıllık bir liseden (“Senior High School") olusan model (6+3+3)

**6 yıllık bir ilkokul ve  6 yıllık bir High School'dan olusan (6+6) modeli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amerikan eğitim sistemi, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı verir. Ayrıca, öğrencilerin ilgi alanlarına göre öğrenmelerine olanak tanır ve öğrencilere sosyal ve kültürel açıdan farklı bir çevrede öğrenme fırsatı sunar.

 

9.Norveç

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden Norveç eğitim sistemi ile örnek teşkil etmektedir. Norveç  eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 

10.Japonya

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden olan Japonya’da Japonya eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Japonya'da, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerileri geliştirmeleri için fırsatlar mevcuttur. Bu anlamda verimli ve etkili bir eğitim sistemine sahiptir.Ülke genelinde tek tip bir eğitim düzeyi mevcuttur.

 

 
 
Bilim ve teknoloji bakımından Dünyanın en ileri seviyesindeki ülke olan Japonyada okullarda tam tersine  teknoloji sürekli olarak eğitimde kullanılmaz. Okullarda geleneksel yöntemler olan kalem kağıt kullanımını tercih ederler. 
 
Genel olarak Japonya Eğitim Sistemi ve ders programları milli bir ruh ve içerik ile şekillendirilmiştir. Toplum, okul ve aile arasında çok kuvvetli bir bağ mevcuttur.  Japonya Eğitim Sisteminin temel ilkesi yaparak öğrenmedir.
 
Japonya kendine özgü kültürüyle ve kurallarıyla dikkat çeken bir ülkedir. Japonya Eğitim Sisteminde öğrenciler okul içinde sorumlu oldukları bazı davranışlar bulunur. Öğrencilerden yemek servisi yapmaları,, yemeklerini zamanında bitirmeleri, yemek salonu temizliği ile derslerden sonra dönüşümlü olarak sınıf içi temizliğini kendilerinin yapması beklenir. Öğrenciler bu işlerden sonra ilgi alanlarına göre sportif ve kültürel faaliyetlerine katılırlar.
 
Bu bilgiler çerçevesinde eğitim üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur ve toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaya yönelik olmalıdır.
 
Bu makalemde eğitim sistemi en iyi olan ülkeler ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Raporunda Eğitim Sistemi En İyi Olan Ülkeler  konularında sizleri bilgilendirmeye çalışarak, eğitim sistemi en iyi olan ülkelerin eğitim sistemleri hakkında hangi yöntemleri kullandıklarını, eğitim programlarının nasıl kademelendirildiğini ve eğitim sistemlerinde öne çıkan maddeleri araştırdım. 
 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Raporunda Eğitim Sistemi En İyi Olan Ülkeler  Eğitim Sistemi En Iyi Olan Ülkeler Sıralamasında Bulunan Diğer Ülkeler

 

Kanada
 

Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden biri olan Kanada eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 

 


 
 
 
 
 
 
Kanada eğitim sistemi, öğrencilere yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerileri gibi pratik beceriler kazandırmaya odaklanmaktadır. Bu nedenle, öğrenciler aktif bir öğrenme sürecine dahil edilir ve sınıflarda tartışma ve etkileşim teşvik edilir. Kanada'da eğitim sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklılaştırılmış programlar sunar. Üniversiteye hazırlık programları, teknik okullar ve sanat okulları gibi çeşitli seçenekler mevcuttur.
 
Ayrıca, Kanada'da eğitim, yüksek kaliteli öğretmenler, modern eğitim araçları ve ekipmanları, zengin kütüphaneler ve bilgi merkezleri ve çeşitli eğitim teknolojileri gibi kaynaklarla desteklenir.
 
Kanada eğitim sistemi, dünya çapında saygın bir ün kazanmıştır ve öğrencilerine mükemmel bir öğrenme deneyimi sunar.

 


 

Yeni Zelanda

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden bir  diğeri Yeni Zelanda’ dır. Yeni Zelanda eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 
 
**Anaokulu ve okul öncesi eğitim 3-5 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır.
 
**İlkokul eğitimi 5-12 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır.
 
**Ortaokul eğitimi 12-15 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır.
 
**Lise eğitimi 15-18 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır.
 
 
 
 
 
Yeni Zelanda'da eğitim almak, dünya çapında tanınan bir diploma veya derece elde etmek isteyen öğrenciler için cazip bir seçenektir. Yeni Zelanda' da öğrenim gören öğrenciler, kültürel çeşitlilik ve genişletilmiş küresel ağlar gibi ek faydalar da elde ederler.

 


 

Avustralya

 
Dünyanın en iyi eğitim sistemi olan ülkelerden biri de Avustralya’ dır. Avustralya eğitim sistemi genel olarak şu özelliklere sahiptir:
 
 
 
 
**Anaokulu ve Okul Öncesi Eğitim: 4-5 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır.
 
**İlkokul eğitimi 6-12 yaş arası öğrenciler için, ortaokul eğitimi 12-15 yaş arası öğrenciler için ve lise eğitimi 15-18 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır.
 
 
 
 
Avustralya'da eğitim sistemi, yüksek kaliteli öğretmenler, modern eğitim araçları ve ekipmanları, zengin kütüphaneler ve bilgi merkezleri, ve çeşitli eğitim teknolojileri gibi kaynaklarla desteklenir. Ayrıca, üniversiteye hazırlık programları, teknik okullar ve sanat okulları gibi çeşitli seçenekler de Avustralya eğitim sistemi içinde mevcuttur. 

Kaynaklar
 
https://pisa.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/26105818_PISA_2022_TanYtYm_KitapcYYY.pdf
 
https://dashboards.sdgindex.org/map/indicators/pisa-score/ratings
 
https://pisa.meb.gov.tr/www/pisa-nedir/icerik/4
 
https://www.mfa.gov.tr/oecd-uluslararasi-ogrenci-degerlendirme-programi-_pisa_-testleri_-zorunlu-egitimini-tamamlamis-ogrencilerin-degerlendirilmesinde-yeni-ufuklar-.tr.mfa
 

14 Mart 2023
Bunlara da göz atın!