ÖN KAYIT
İNGİLİZCE DİL SEVİYELERİ NELERDİR? | A1 A2 B1 B2 C1 C2 İNGİLİZCE DİL SEVİYELERİ NELERDİR?


İNGİLİZCE DİL SEVİYELERİ NELERDİR? | A1 A2 B1 B2 C1 C2 İNGİLİZCE DİL SEVİYELERİ NELERDİR? 


İngilizce Dil Seviyeleri bireylerin İngilizce dil yeterlilik seviyelerini belirlemek için kullanılan uluslararası bir standarttır. CEFR İngilizce Dil Seviyeleri ile bireylerin  İngilizce dil seviyeleri ve yeterlilikleri derecelendirilir. 
 

İngilizce Dil Seviyeleri Nelerdir A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 
İngilizce Dil seviyeleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından belirlenmektedir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından belirlenen İngilizce Dil seviyeleri A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olarak 6 seviyeden oluşmaktadır.
 
İngilizce Dil seviyeleri olarak CEFR seviyeleri, bireylerin İngilizce dil seviyeleri ve yeterlilikleri derecelendiren küresel standartlarda yaygın olarak kabul edilmektedir. Avrupada büyük ölçüde kabul edilen İngilizce Dil seviyeleri olarak CEFR seviyeleri, dünya genelinde de daha yaygın hale gelmektedir. 
 

İngilizce Dil Seviyeleri ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)

 
İngilizce dil seviyeleri Avrupa ülkelerinde, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)  çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
 
İngilizce dil seviyesinin ortak değerlendirildiği bir referans sistemi olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR),  bireylere tek platformda ortak standartlar sunar ve yaşam boyu öğrenme bilincini öngörür. 
 
Dil Seviyeleri Avrupa ülkelerinde yabancı dildeki farklı alanlardaki dil yetkinliğini de saptamaktadır. Bu anlamda Avrupa’da yabancı dil öğreniminde,  yabancı ve İngilizce dil bilgi ve becerilerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesinde uluslararası standartlar çerçevesinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) belgelendirilmektedir. 
  

İngilizce Dil Seviyeleri ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Ne İçin Kullanılır?

 
İngilizce dil seviyeleri ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı CEFR, dünya genelinde öğrencilerin ve İngilizce dil seviyelerini belirlemek isteyen bireylerin  dil becerilerini tanımlama ve yeterlilik seviyelerini ölçmek amacıyla kullanılır.
 
CERF Avrupa’nın hemen her ülkesinde kabul edilmekte ve dünya genelinde de hızla yayılmaktadır. Diğer hiçbir yabancı dil sınavına bağlı bulunmayan CEFR, bireylerin İngilizce dil seviyelerini belirlemenin yanında Avrupa’da kullanılan yabancı bir dili, bireyin ne kadar iyi anladığını ve konuştuğunu göstermesi bakımından da  son derece önemli ve belirleyici bir standart olarak geçerli durumdadır. 
 
İngilizce dil seviyeleri CEFR sınavı kapsamında Avrupada kullanılan İngilizce, Almanca, Estonyaca, Fransızca  gibi yabancı dillere de  uyum sağlayabilecek şekilde uygunlukta hazırlanmaktadır. 
 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) Çerçevesinde İngilizce Dil Seviyeleri 

 
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) Çerçevesinde İngilizce Dil Seviyeleri içinde 3 seviye bulunmaktadır. Bu seviyeler temel kullanıcı, bağımsız kullanıcı ve usta kullanıcı olarak belirlenmiştir. 
 
Temel kullanıcılar  A1 ve A2 seviyesi olarak,
Bağımsız kullanıcılar  B1 ve B2 seviyesi olarak, 
Usta kullanıcılar  C1 ve C2 seviyesi olarak  tanımlanmaktadır.

 

İngilizce Dil Seviyelerinde CEFR Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

 
İngilizce dil seviyelerinde CEFR değerlendirme kriterleri 2 ana grupta detaylandırılır. Anlama ve konuşma olarak detaylandırılan bu kriterler kendi içinde de bölümlere ayrılır. Anlama kriterinde dinleme ve okuma, konuşma kriterinde ise karşılıklı konuşma ile yazılı ve sözlü anlatım  bulunmaktadır. 
 

Yabancı Dil ve İngilizce Seviyeleri, A1 B1 C1 A2 B2 C2 Nelerdir ? CEFR Değerlendirme Kriterleri Detayları

 

A1 Dil Seviyesi

 
A1 dil seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) birinci seviyedir. A1 dil seviyesi ile kişi temel kalıplar, yavaş yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşulduğu zaman anlayabilir. Kişinin kendisi, ailesi ve yakın çevresi ile ilgili sözcükler ile ilgili kalıpları anlar. Basit gündelik konuşma diyalogları ile basit cümleler kurulabilir. 
 
A1 dil seviyesi ile kişi yazılı metinlerdeki basit ve kısa cümleleri anlayabilir. Kişi en temel seviyede basit yoldan iletişim kurulabilir. Kişi sevdiği ya da sevmediği şeylerden bahsedebilir. Bu, karşılıklı konuşma sırasında karşıdaki kişinin yavaş konuştuğu ve kişinin kurmak istediği cümleye yardımcı olmak kaydıyla gerçekleşir. Kişi bildiği konularla ilgili soru cevap yapabilir. 
 
Tanıştığı kişiler ve yaşanılan yer ile ilgili temel kalıpları bildiği için bunları basit cümle kalıpları kullanarak ifade edebilir. Yine kısa  ve basit cümleleri kullanarak kişisel bilgi formları ya da kartpostal yazabilir, otel rezervasyonu yapabilir, alışveriş merkezlerinde kullanılan temel soru cevap kalıplarını kullanabilir.

 

A2 Dil Seviyesi

 
A2 dil seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) ikinci seviyedir. A2 dil seviyesi ile kişi kısa, basit ve net cümlelerdeki kelimeleri ve düşünceleri anlayabilir. Kişisel bilgiler, yaptığı meslek, ailevi bilgiler, çevre ile ilgili sözcükler A2 dil seviyesi kapsamında bulunur. 
 
A2 dil seviyesinde kişi metinlerin basit ve kısa olması şartıyla okuyabilir ve anlayabilir. Bu metinler menüler, kısa kişisel mektuplar,kullanım kılavuzları ya da reklam ilanları olabilir. Kişi bu metinleri okumada ve anlamada bir sorun yaşamaz. 
 
A2 dil seviyesinde kişi bilgi içeren temel işler için iletişim kurabilir.  Kısa ve basit sohbetler yapabilir ancak sohbetin ayrıntısını anlama düzeyinde değildir. Kişi kendisi, ailesi, yaşamı, eğitimi, mesleği,  yaşam koşulları, yaşadığı çevre ile ilgili konuları basit ve temel kalıpları ve cümleleri kullanarak anlatabilir. Kişi mesleği ile ilgili temel bilgiler verebilir, öneride bulunabilir. Yine kişi kısa ve basit notlar yazabilir. Kişinin yazdığı teşekkür mektubu buna örnek olarak verilebilir. 

 


 

B1 Dil Seviyesi 

 
B1 dil seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) üçüncü seviyedir. B1 dil seviyesi ile kişi ilgi alanında bulunan televizyon programlarını, güncel konuları ve gündelik hayat içinde yapılan standart konuşmaların ana hatlarını yavaş ve net bir biçimde söylendiği zaman anlayabilir. Gündelik hayat içinde sıklıkla kullanılan kelimelerden oluşan cümleleri, yaptığı meslek ile ilgili cümleleri, yazılan bir mektuptaki duygu ve temennileri analayabilir. 
B1 dil seviyesi ile kişi öğrendiği yabancı dilin konuşulduğu ülkede gündelik hayat ile ilgili hemen her konuya hazırlık yapmadan katılım sağlayabilir ve bu konular üzerinde konuşabilir. 
 
B1 dil seviyesi ile kişi olayları, deneyimlerini, isteklerini ve hayallerini anlatırken kullandığı kalıpları yalın bir şekilde birbirine bağlayabilir ve anlamlı hale getirebilir. Bir film ya da bir kitap ile ilgili düşüncelerini ifade edebilir. Fikirlerini ya da planlarını ifade edebilir. Kişi ilgi alanındaki konular üzerinde bireysel deneyimlerini veya hakim olduğu konularla ilgili düşüncelerini anlatan metinler yazabilir.

 

B2 Dil Seviyesi 


 
B2 dil seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) dördüncü seviyedir. 
 
B2 dil seviyesi ile kişi güncel konuları, televizyondaki haberleri, uzun sunum ya da konuşmaları anlayabilir ve komplike tartışmaları takip edebilir. 
 
B2 dil seviyesi ile kişi dizi, film ve haberlerde kullanılan standart dili anlayabilir. Güncel konularda yazılan makaleleri ve çağdaş edebiyat yazınlarını okuyabilir ve anlayabilir. 
 
B2 dil seviyesi ile kişi öğrendiği yabancı dili anadili olan kişilerle doğal ve akıcı bir şekilde iletişim kurabilir. Güncel konularda ya da bilindik konular üzerinde tartışma ortamlarına katılım sağlayabilir ve fikirlerini beyan edebilir. Düşüncelerini açıklarken fikirlerini destekleyici örneklendirmeler yapabilir. 
 
B2 dil seviyesine sahip kişi,  bir konuyla ilgili olarak ayrıntılı olumlu ya da olumsuz görüş bildirebilir, ilgi alanına giren temalarda ilgili ayrıntılı şekilde bilgi verilebilir. Farklı konularda ise ayrıntılı ve anlaşılır metinler yazabilir ve metinleri bireysel fikirlerini anlatarak detaylandırabilir. Metinlerin detaylandırılmasında, metin konusunun kişinin ilgi alanına girmelidir. 
 

C1 Dil Seviyesi

 
C1 dil seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) beşinci seviyedir.

C1 dil seviyesi ile kişi yapılan uzun konuşmaları anlayabilir. C1 dil seviyesinde kişi filmleri de rahatlıkla anlayabilir. Komplike ve uzun metinleri ve ilgi alanına girmeyen bilgilerden oluşan metinleri okuyabilir ve anlayabilir. Bir konu üzerinde akıcı ve doğal bir şekilde fikirlerini ifade edebilir. 

C1 dil seviyesinde kişi dili esnek, akıcı ve etkili bir şekilde kullanabilir. Düşüncelerini karşıdaki kişinin düşünceleri ile ilişkilendirerek iletişimin rahat olmasını sağlayabilir. Karmaşık olan konuları farklı bakış açısı ile detaylandırarak dinleyicinin anlayabileceği şekilde aktarabilir.  Yine karmaşık konular üzerinde farklı bakış açıları ile yapılandırılmış metinler yazabilir.

C1 dil seviyesinde dilin hakimiyeti kişidedir.

 
C2 Dil Seviyesi
 
C2 dil seviyesi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında (CEFR) altıncı seviyedir.  C2 dil seviyesi ile kişi tüm konuşmaları rahatlıkla anlayabilir.  C2 dil seviyesine sahip kişi sadece yerel aksanlı konuşmaları anlamada zaman ihtiyacında olabilir. Aksanlı konuşmaları anlamak  C1 dil seviyesine sahip kişilerde zaman alabilmektedir. 
 
C2 dil seviyesinde dilin hakimiyeti kişidedir. Derin kelime haznesine sahip olan bu seviyede konuşma eylemi düzenli, tutarlı ve akıcı bir şekilde gerçekleşir. 
 
C2 dil seviyesine sahip kişi uzmanlık içeren tüm dilbilgisel metinler, karmaşık tüm metinler, soyut ya da somut tüm makaleleri kolay bir şekilde okuyup anlayabilir. 
 
C2 dil seviyesi ile kişi kendi fikirlerini akıcı bir biçimde ve hiçbir problem yaşamadan ifade edebilir, tüm tartışma ve konuşma ortamlarına katılabilir ve konuşma sırasında vurgulamak istediği ince ayrıntıları doğru ve net bir şekilde ifade edebilir,  vurgulayabilir ve betimlemelere yer verebilir. İfadede yanlışlık olduğunda, karşıdaki kişinin yanlış anlamasına izin vermeden kolaylıkla yeniden yapılandırabilir. 
 
C2 dil seviyesinde yabancı dil konuşan bir kişi konuştuğu konularda dinleyicinin detayları rahat bir şekilde anlayabileceği şekilde etkili tasvirlere yer verebilir. Karmaşık edebi metinler ve uzmanlık içeren konular üzerinde akıcı, anlaşılır metinleri sorunsuz olarak yazabilir.

 

Yabancı Dil Seviyeleri A1 B1 C1 A2 B2 C2  CEFR Değerlendirme Kriterleri Detayları

 
Yabancı Dil  A1 B1 C1 A2 B2 C2 Seviyelerinde Dinleme Becerilerinde Gelişim Nasıl Olmaktadır?
 
A 1: Çok temel kalıpları, yavaş ve net bir şekilde konuşulduğunda anlaşılabilir. Kalıplar içinde özellikle kişinin kendisi, ailesi ve yakın çevresi ile ilgili sözcükler bulunmaktadır. 
 
A 2: Kısa, basit ve net cümlelerdeki düşünceler ile sık kullanılan kelimeler anlaşılabilir. Temel ailevi ve kişisel bilgiler, yapılan meslek ya da yerel çevre ile ilgili sözcükler bu seviyeye örnek olarak gösterilebilir. 
 
B 1: Güncel konular, kişinin ilgi alanında bulunan televizyon programları, sürekli karşılaşılan standart konuşmaların ana hatları yavaş ve net bir şekilde söylendiğinde anlaşılabilir. 
 
B 2: Televizyondaki haberleri, güncel konular ve programlardaki uzun konuşmalar ya da sunumlar anlaşılabilir. Karışık cümleler ile yapılan tartışmalar takip edilebilir. Standart dil kullanılan haber, film ve diziler izlenebilir. 
 
C 1: İmalar kullanılan uzun konuşmalar ile sinema filmleri rahatlıkla anlaşılabilir. 
 
C 2: Canlı ortamda ya da yayın ortamındaki tüm konuşmalar rahatlıkla anlaşılabilir, ancak normal dil kişilerde aksanlı olabileceğinden, aksanlı bir konuşmayı anlamak zaman alabilir.
 

Yabancı Dil  A1 B1 C1 A2 B2 C2 Seviyelerinde Okuma Becerilerinde Gelişim Nasıl Olmaktadır?

 
A 1: Yazılı metinlerdeki bilindik sözcükler, basit ve kısa cümleler anlaşılabilir. 
 
B 1: Gündelik yaşam içinde sıklıkla kullanılan kelimelerden oluşan cümleler ile meslek ile ilgili cümleler anlaşılabilir. mektuplardaki dilekler ve duygular anlaşılabilir. 
 
B 2: Güncel sorunlara değinen makaleler, çağdaş edebiyat düz yazıları okunabilir ve anlaşılabilir. 
 
C 1: Karmaşık ve uzun yazınsal eserler ile kişinin ilgi alanına girmeyen teknik ve bilgiler içeren birçok metinler okunabilir ve anlaşılabilir. 
 
C 2: Herhangi bir uzmanlık alanındaki makaleler, soyut, dilbilgisel yazınsal bakımdan karmaşık olan tüm metin türleri kolaylıkla okunup anlaşılabilir. 

  

Yabancı Dil  A1 B1 C1 A2 B2 C2 Seviyelerinde Karşılıklı Konuşma Becerilerinde Gelişim Nasıl Olmaktadır?

 
A 1: Karşılıklı konuşma sırasında kişi en temel seviyede, yavaş konuştuğu ve söylenmek istenen cümlenin oluşturulmasında yardımcı olunduğu takdirde, basit yoldan iletişim kurulabilir. Bildik konularla ilgili soru cevap yapılabilir. 
 
A 2: Bilgi alışverişini gerektiren basit işler için iletişim kurulabilir, Sohbeti anlayabilecek kadar tam olarak katılım yapılmasa da kısa ve basit sohbetler ile iletişim kurulabilir.
 
B 1: Öğrenilen yabancı dilin konuşulduğu ülkede, bilindik, gündelik yaşamla ilgili tüm konulara ya da sorunlarla hazırlıksız olarak katılım sağlanabilir ve konuşulabilir. 
 
B 2: Öğrenilen yabancı dili anadili olarak konuşan kişilerle akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurulabilir. Bilindik bir konu ile ilgili tartışma ortamlarında fikirler destekleyici açıklamalar ile anlatılabilir. 
 
C 1: Bir konu üzerinde kullanılacak kelimeler aranmadan, doğal ve akıcı bir biçimde ifade edilebilir. Dil etkili, esnek bir şekilde kullanılabilir ve fikirler karşıdakinin fikirleri ile ilişkilendirilerek rahat bir şekilde iletişim sağlanabilir. 
 
C 2: Kişi kendini ve fikirlerini akıcı bir şekilde herhangi bir sorun yaşamadan ve  zorlanmadan ifade edebilir, her türlü konuşma ve tartışma ortamına katılabilir. Konuşma sırasındaki anlamdaki ince ayrıntılar net ve doğru bir şekilde vurgulanabilir. İfadede yanlışlık olduğu zaman yanlış anlamaya mahal vermeden ve karşıdaki anlamadan yeniden kolaylıkla yapılandırılabilir. 

Yabancı Dil  A1 B1 C1 A2 B2 C2 Seviyelerinde Sözlü Anlatım Becerilerinde Gelişim Nasıl Olmaktadır?

 
A 1: Tanışılan kişiler ve yaşanılan yer ile ilgili betimlemeler yapmak için basit cümle kalıpları kullanılabilir. 
 
A 2: Kişinin kendisi, ailesi, yaşamı, eğitimi, mesleği, yaşadığı çevre, yaşam koşulları ile ilgili konular basit kalıplar ve cümleler kullanarak anlatılabilir. 
 
B 1: Hayaller, umutlar, istekler, deneyimler ve olayları betimlemek için kullanılan kalıplar yalın bir biçimde birbirine bağlanabilir. Planlar ve düşüncelerle ilgili nedenler ,açıklamalar, bir kitap ya da filmin konusu kısaca anlatılabilir fikirler söylenebilir. 
 
B 2: Kişinin ilgi alanına giren konularla ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgi verilebilir ya da bir konu hakkında ayrıntılı olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildirilebilir. 
 
C 1: Karmaşık konular, dinleyen kişinin anlayabileceği ve detaylara hakim olabileceği şekilde anlatılabilir, farklı bakış açıları eklenerek anlatılan konu aktarılabilir. 
 
C 2: Her konuda rahat ve akıcı bir biçimde dinleyicinin önemli olan noktaları ve detayları anlayabileceği şekilde, etkili betimlemeler kullanılarak gerçekleştirilebilir, karşıt görüşler sunulabilir.
 
Yabancı Dil  A1 B1 C1 A2 B2 C2 Seviyelerinde Yazılı Anlatım Becerilerinde Gelişim Nasıl Olmaktadır?
 
A 1: Basit ve kısa cümleler kullanılarak kişisel bilgi formları ya da kartpostal yazılabilir. 
 
A 2: Basit ve kısa notlar yazılabilir. Teşekkür mektubu A2 seviyesine örnek olarak verilebilir.  
 
B 1: İlgi alanına giren, hakim olunan konularla ilgili olarak ya da izlenim ve kişisel deneyimleri içeren metinler yazılabilir. 
 
B 2: Farklı konularda, ilgi alanına girmek suretiyle, anlaşılır, ayrıntılı metinler yazılabilir ve bu metinler farklı kalıplarla ve kişisel fikirler eklenerek detaylandırılabilir.  
 
C 1: Karmaşık konular hakkında metinler yazılabilir, orijinal bakış açısı ile iyi yapılandırılmış açık bir biçimde ifade edilen metinler yazılabilir.
 
C 2: Anlaşılır, akıcı ve karmaşık mesleki, uzmanlık içeren ya da edebi metinler sorunsuz bir şekilde yazılabilir.

 

CEFR Standartlarında Farklı Dillere Göre Seviyeler

 
CEFR standartları birbirinden farklı dillere karşılık olarak geldiği dil seviyeleri bulunmaktadır. 
 

CEFR Standartları A2 Seviyesi

Fransızca – CEFP 1, DELF A2
İngilizce – KET, IELTS 3 ve üzeri
İtalyanca – CELI 1;
Almanca – SD 2.
 

CEFR Standartları B1 Seviyesi

Fransızca- CEFP 2, DELF B1
İngilizce – PET, IELTS 4 ve üzeri, BEC Preliminary
İtalyanca – CELI 2, CILS 1
İspanyolca – DELE inicial
Almanca – ZD, DSD 1.
 

CEFR Standartları  B2 Seviyesi

Fransızca – DL, DELF B2
İngilizce – FCE, IELTS 5,5 ve üzeri, BEC Vantage, ILEC, ECCE
İtalyanca – CELI 3, CILS 2
İspanyolca – DELE intermedio
Almanca – DSH 1
 

CEFR Standartları C1 Seviyesi

Fransızca – DS, DALF C1
İngilizce – CAE, IELTS 6,5 ve üzeri, BEC Higher, ILEC
İtalyanca – CELI 4, CILS 3
Almanca – DSH 2, DSD 2
 

CEFR Standartları  C2 Seviyesi

Fransızca – DELF, DALF C2
İngilizce – CPE, IELTS 7,5 ve üzeri, ECPE
İtalyanca – CELI 5, CILS 4
İspanyolca – DELE superior
Almanca – DSH 3, KDS, GDS
 
 

İNGİLİZCE DİL SEVİYELERİ VE SINAV LİSELERİNDE İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

 
CEFR Yabancı dil öğrenenlerin dil becerilerinin seviyesini ölçmek için kullanılan, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve birçok Avrupa ülkesinde kullanılan bir standarttır. CEFR, dil becerilerini A1 (başlangıç) seviyesi ile  C2 (uygulama) seviyesi arasında altı seviyede tanımlar.
 
Sınav Liseleri, yabancı dil eğitiminde CEFR ölçütlerini kullanmaktadır. Sınav Liseleri, CEFR’ye uygun olarak öğrencilerinin dil seviyelerini belirlemekte ve dil eğitimi programlarını buna göre düzenlemektedir. Bunun yanısıra Sınav Liseleri, öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmek için çeşitli sınavlar, etkinlikler ve projeler de düzenlemektedir.
 
Sınav liselerinde öğrenciler, dil öğrenme sürecinde ve yabancı dil öğrenme faaliyetlerinde bir çerçeve sunan Avrupa Birliği ülkelerindeki dil yeterliliğini belirlemek için kullanılan CEFR sayesinde, dil öğrenmenin hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim alırlar ve dil öğrenirler. 
  
CEFR, öğrencilerin ilerleme kaydetmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır. Öğrenciler, CEFR’ye uygun olarak hazırlanan sınavlar, etkinlikler ve projeler sayesinde, dil becerilerini ölçer, değerlendirir ve geliştirirler. Öğrenciler, dil becerilerini okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi farklı alanlarda kullanma ve uygulama fırsatı bulurlar.
 
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), bireylerin yabancı dilde yeterlilik seviyelerini belirlemek için kullanılan uluslararası bir standarttır. Avrupa’da  büyük ölçüde kabul edilmiş ve dünya genelinde çok daha yaygın hale gelmektedir. 
 
Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)  dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Sınav Liseleri İngilizce eğitim programında Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi ya da diğer adıyla Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEFR - Common European Framework) esas alınmaktadır. 
 
Dünya üzerinde bir kişinin öğrendiği yabancı bir dile ne kadar hakim olduğunu, öğrendiği dil becerilerinin hangi düzeyde olduğunu tanımlamak ve ölçmek için uygulanan bir sınav olan CEFR, öğrencinin yabancı dili ne kadar anladığını ve bu yabancı dili ne kadar konuşabildiğini de ölçmektedir.  
 
CEFR yabancı dil öğrenenlerde o dilin hangi düzeyde bilindiğini belirleyen bir gösterge niteliğindedir. Avrupa ülkelerinde yaşayan bir çok Avrupalı bugün birden fazla yabancı dil bilmekte ve kullanmaktadır. CEFR birden fazla yabancı dil bilinmesi durumunda bu dillerin hangi düzeyde bilindiğini ölçümleyen tanımlayıcı belirleyici ve standart çerçevede bir sınavdır.
  

Sınav Liseleri İngilizce Eğitim Müfredatının Temelini Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Oluşturur

 
Sınav Liselerinin ingilizce eğitim müfredatının temelini Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi oluşturmaktadır. Bunun nedeni ise CEFR in tüm dünyada ortak bir dil standardı kullanmasıdır.
 
Sınav Liselerinde öğrencilerin yabancı dil bilgi ve yabancı dili kullanma becerilerinin geliştirilmesi için özel ve farklılaştırılmış bir müfredat uygulanır ve bu müfredat sonunda öğrencilerin yabancı dil bilgisinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi için CEFR ölçümleri kullanılır. 
 
Uluslararası platformlarda ortak standartlar sunarak öğrencilerin yaşam boyu öğrenme sürecinin oluşmasını ve bilincinin gelişmesini öngören CEFR ile Sınav Liselerinde İngilizce eğitim alan öğrencilerin yabancı dil akademik başarıları uluslararası standartlara uygun dil ölçekleri ile akredite edilmektedir. 
 
Sınav Liselerinde öğrencilerin yabancı dil bilgisini özellikle İngilizce dil bilgisini gerek günlük gerek resmi iletişim ortamlarında yeterli ve uygun düzeyde kullanmalarına fırsat vermek amacıyla, yazılı ve dijital eğitim öğretim müfredatı içine entegre edilmektedir. Öğrenme ortamının dinamik olması amacıyla güncel tutulan eğitim materyalleri ile öğrenciler evrensel öğrenme ortamı içinde bulunurlar.
 

Sınav Liseleri Öğrencilerinin İngilizce Dil Seviyeleri

 
Sınav Liseleri öğrencilerine 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik dil öğrenimi sağlanır. Her öğrencinin yabancı dil geçmişi ve farklı öğrenme yeteneği değerlendirilen Sınav liselerinde öğrenciler beceri ve yabancı dil bilgilerine göre farklı dil seviye grupları içinde eğitim alırlar. Eleştirel ve global düşünme becerileri kazandırmaya yönelik Sınav Liseleri İngilizce eğitimi ile Sınav Liseleri öğrencileri kültürler arası farklılıklara duyarlı bireyler olarak yetişir.
 
Sınav Liseleri öğrencileri kapsamlı İngilizce dersleri ile İngilizce dil bilgisine hakim duruma gelirler. Geniş bir kelime dağarcığına sahip olan öğrenciler soyut ve somut karmaşık metinleri ana hatlarıyla anlayabilirler ve kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilirler. 
 
Sınav Liselerinde bulunan uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara yönelik yapılan çalışmalarla nesnel olarak değerlendirilen Sınav Liseleri öğrencileri birer Dünya Vatandaşı olurlar. Her Sınav Lisesi öğrencisi zorunlu olarak katıldığı uluslararası sınavlarda tecrübe kazanarak, kariyer planlamalarını Sınav Liselerinde aldığı sağlam akademik eğitiminin üzerine şekillendirirler. Sınav Lisesi öğrencileri yurtiçi ve yurtdışında seçeceği üniversitelerde kullanabilecekleri evrensel geçerliliğe sahip sertifikalarla kariyerlerini çok daha rahat bir şekilde inşa edebilirler.

 


 

 

29 Kasım 2023
Bunlara da göz atın!