ÖN KAYIT
YABANCI DİL EĞİTİMİ KAÇ YAŞINDA BAŞLAMALI?

 

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ KAÇ YAŞINDA BAŞLAMALI?

 
Yabancı dil eğitimi kaç yaşında başlamalı? Çocuk yabancı dil eğitimini kaç yaşında almalı? Yabancı dil eğitimi için en uygun yaş nedir? Bu soruların cevaplarını makalemizde bulabilirsiniz.

İletişimin ve dilin insan deneyimlerinin merkezinde olduğu bir gerçektir. Günümüzde ülkeler ve milletler öncelikle kendi ulusal dillerinde ve daha sonra yabancı dillerde başarılı ve etkin bir şekilde iletişim kurmak ve etkileşim içinde bulunmak için dil bakımından donanımlı öğrenci yetiştirilmesine daha fazla önem vermektedir. Çok dilliliğin aynı zamanda çok kültürlülük olduğunu kabul eden görüşler bu anlayıştan yola çıkarak bir yabancı dilin ne zaman öğrenilmesi gerektiği konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Peki bir öğrencinin yabancı dille tanışması için doğru aşama nedir?Yabancı dil eğitimi kaç yaşında başlamalı?
 
Dünya genelinde yabancı dil öğrenimi konusunda yapılan araştırmalar, öğrencilerin yabancı dil eğitimi kaç yaşında başlamalı sorusu ile okullarda erken bir aşamada ikinci dili öğrenmeleri gerektiğini gösteriyor. Bunun nedeni ise çocukların beyninin yaşlı beyinlere kıyasla bilgiyi özümseme konusunda daha yetenekli olduğu. Erken yaşlardaki çocuklar büyük bir çocuğa göre yeni bilgilere ve fikirlere daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten yola çıkarak öğrencilerin  yabancı dil eğitimi kaç yaşında başlamalı sorusuna verilecek en iyi cevap anaokulu seviyesinden başlamaları gerektiğine dair bir kanıt sunmaktadır.

Farklı bir dili anlayabilen çocuklar farklı milletlerdeki akranları ile daha özgürce etkileşime geçebilmektedir. Çocuğun erken yaşta dil öğrenmesi ve öğrendiği dilin kültürü ile etkileşime geçmiş olması, çocuğun ileriki yaşlarda global dünyada rekabet gücünü artıracaktır. 

 


 

Çocuklar Neden Bu Kadar Kolay İki Dilli Oluyor? Çocuklarda Yabancı Dil Eğitimi Neden Daha Kolay?

 
İkinci yabancı dili geç zamanda öğrenmiş çoğu yetişkinin en çok yakındığı konu, yabancı dili erken yaşlarda almamış olmalarıdır. Küçük yaşlardaki çocuklar için yeni bilgiler öğrenmek onların beyninin bir kimyasıdır bu sorunun en iyi cevabıdır aslında. Çocuklar bilgiyi özümsemek üzere programlanmıştırlar ve bunu bilinçsiz bir zihin durumunda gerçekleştirirler. Bunu gerçekleştirirken ise farkında olmazlar. Daha büyük yaşlardaki çocuklar ve yetişkinlerde ise durum tamamen farklıdır. Onlar bilgiyi bilinçli bir şekilde öğrenmek durumundadırlar. Bu ise bilginin zamanla kaybolabilmesi ya da ilişiksiz duruma geçebilmesini getirir.
 
Yapılan araştırmalar, yeni bir yabancı dili öğrenmek için en iyi zamanın, “fırsat penceresi” olarak tanımlanan 0-7 yaş arası olduğunu gösteriyor. Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin ise çocuklar için birden fazla bilişsel fayda sağladığını gösteriyor.

 


 

Erken Yaşta İkinci Yabancı Dil Öğrenen Çocukların Avantajları

 
Günümüzde bir çok ebeveyn çocuklarının erken yaşta yabancı dil öğrenmeleri için daha fazla çaba gösteriyor. İkinci yabancı dil  öğrenmeleri geliştirilen çocuklar, ikinci dilin öğretilmeye başlanması ile birçok avantaja sahip oluyor. Erken yaşta ikinci yabancı dil öğrenen çocukların beyinleri bilişsel anlamda olumlu olarak farklı ve daha iyi biçimde gelişmektedir. İkinci yabancı dil öğrenen çocuklar erken yaşlardan itibaren daha gelişmiş iletişim yeteneklerine sahip olurlar. Bunun doğal bir sonucu olarak erken yaşta ikinci yabancı dil öğrenen çocuklar akademik hayata hazır ve donanımlı olarak yetişirler. Gerek aile içi gerek sosyal çevrede iletişim yetenekleri, aile içi iletişimleri ve bağları daha kuvvetli olur.

 


 

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenen Çocukların Yabancı Dili Öğrenmesini Kolaylaştıran Faktörler Nelerdir?

 
Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuklar yabancı dili öğrenme konusunda yetişkinlere göre daha hızlı yol alıyorlar.  Erken yaşta çocuklar yeni bilgileri daha kolay ve çok hızlı bir şekilde hafızalarına alabiliyorlar. 
 
Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuklar özellikle yanlarında bulunan yetişkinlerin yabancı dili kullanma kaliteleri oranında öğreniyorlar. Eğer yetişkinin yabancı dili kullanma becerisi yüksek ise erken yaşta ikinci yabancı dil öğrenme konusunda çocuklar doğal ortamında doğru bir şekilde ve daha rahat öğrenirler. Bilgiyi almak ve özümsemek üzerine programlanmış olan çocuklar, bunu gerçekleştirirken bilinçli bir şekilde değil, farkında olmadan gerçekleştirirler. Çocuğun farkında olmadan bilgiyi özümsemesi ile çocuklarda yabancı dil öğrenimi kalıcı olmaktadır.
 
Yabancı dilin öğreniminde çocukların yabancı dili duyma süresi ile yabancı dilde yapılan konuşmaların gerçekleşme süreleri, çocukların yabancı dili öğrenmesini kolaylaştıran faktörlerden biri.
 
Yabancı dilin öğreniminde çocukların yabancı dili öğrenme tarzı ve çocuğun yetişkinlerin de desteği ile öğrenme motivasyonunun yüksek olması, erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların yabancı dili öğrenmesini kolaylaştıran bir başka faktör. Çocuğun önceden yabancı dil ile ilgili kazandığı olumlu deneyimler, çocuğun kişilik yapısının yanı sıra, çocuğun yanında bulunan yetişkinlerin yabancı dile olan tutumları da  çocukların yabancı dili öğrenmesini kolaylaştıran faktörler arasında bulunuyor. 
 
Yabancı dilin öğreniminde çocukların yabancı dili öğrenmesi için öğreneceği yabancı dili yeterli sıklıkta duyuyor olması ve pratik yapıyor olması gerekmektedir.  Çocukların çevrelerinde, öğreneceği dili iyi ve doğru bir şekilde kullanan kişiler olduğunda, daha iyi öğrenmektedirler. Bu anlamda ebeveynlerin yabancı dili çocuklarına öğretme sürecinde, öğretecekleri yabancı dile hakim olmaları önemli bir noktadır. 

 

 

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğreniminde İki Dil Aynı Anda En Kolay Nasıl Öğrenilir?

 
İki dilin aynı anda öğrenilmesinde belirli bir zaman dilimine ve pratikliğe iktiyaç duyulur. Erken yaşta yabancı dil öğreniminde, yabancı dilin öğrenilmesine yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Farklı yaklaşımlarla erken yaşta çocuğun zihni çok yönlü olarak çalışmakta ve çocuk iki dile rutin ortamda yabancı dile adapte olmaktadır.
 

Bir dil - bir aktivite yaklaşımı 

 
Bir dil bir aktivite yaklaşımında ebeveynler gün içinde bir dili, gün bitiminde akşam saatlerinde ise diğer dili konuşurlar. 
 
 

 

Bir yer - bir dil yaklaşımı 

 
Bir yer - bir dil yaklaşımında ebeveynler çocukları ile tek bir dil konuşurlarken, çocuk kreş ya da anaokulu gibi ortamlarda bulunan yabancı dil  öğretmenleri ile yabancı dilde iletişim kurar.
  

Bir ebeveyn - bir dil yaklaşımı 

 
Bir ebeveyn bir dil yaklaşımında ebeveynlerden biri çocuk ile iletişim sırasında tek bir dili konuşurken ve iletişime geçerken, diğer ebeveyn ise çocukla iletişimde diğer dili kullanır. 
 
Bir ebeveyn bir dil yaklaşımında ikinci seçenek ise ebeveynlerin ev ortamındaki iletişimlerinde bir dili, oyun, aktivite ya da etkinlik sürelerinde ise diğer yabancı dili kullanması ile gerçekleşir. 

 


 

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğreniminde İki Dili Aynı Anda Öğrenen Çocuklarda Görülebilen Olası Durumlar Nelerdir?

 
Erken yaşta yabancı dil öğreniminde iki dilin aynı anda öğrenilmesi durumunda çocuklarda birtakım değişiklikler ve farklılıklar görülebilmektedir. Ancak bu farklılıklar çocuklar için normal olarak algılanmaktadır.
 
Erken yaşta yabancı dil öğreniminde iki dilin aynı anda öğrenilmesi durumunda çocuklarda görülebilen olası durumlar;
 
  • Özellikle bir ebeveyn bir dil yaklaşımında çocukla iletişime geçilen dillerden biri diğerine göre daha fazla kullanılabilir. Bu durum daha çok bir dilin daha baskın şekilde kullanıldığı ve çocuk tarafından daha çok duyulan ortamlarda gerçekleşir. Bir ebeveyn bir dil yaklaşımında önceden de belirttiğimiz üzere ebeveynlerden biri çocuk ile tek bir dilde iletişime geçerken, diğer ebeveyn çocukla diğer dilde iletişime geçmektedir. Bu durumun önüne geçmek için çocuğun iletişime geçtiği her iki dildede yeterli olacak şekilde iletişime geçmesi ve her iki dilde de yeteri kadar pratik yapması sağlanmalıdır. Böylece az kullanılan dil ilerletilmesi mümkün olur.
 
  • Erken yaşta iki dilin aynı anda öğrenilmesi durumunda çocuklarda yine bir dilin diğerine göre daha fazla kullanımına bağlı olarak bir dilin daha fazla öğrenilmesi ya da iki dilin birbirine karıştırılarak kullanılması görülebilir. Bir dil bir aktivite yaklaşımında ebeveynler gün içinde bir dili, gün bitiminde akşam saatlerinde ise diğer dili konuşurlar.  Bu yaklaşım kullanılarak yapılan çalışmalarda çocuğun iki dili karıştırması durumu görülebilir. Yapılan bu yanlışlık ebeveynin çocuğa doğru olan kelimeyi söylemesi önemlidir. 
 
  • Erken yaşta iki dilin aynı anda öğrenilmesi durumunda çocuklar aynı cümle içinde öğrendiği farklı iki dile ait kelimeleri aynı cümle içinde kullanabilmektedir. Birden fazla dilin aynı ailede kullanılması durumunda gözlenen ve yaşanan bu durumda, çocukların iki dili aynı cümle içinde karıştırarak kullanmaları görülebilen durumlar arasındadır.  Çocuğun iki dili aynı cümlede kullanması durumunda gramer hataları yapması olasıdır. Çocuğun gramer hataları yapması durumunda cümlenin doğrusu söylenmeli, daha iyi bir cümle kurulmalı ve aynı cümle her iki dilde de doğru şekilde söylenmelidir.  Sadece yapılan gramer hatalarında değil çocuğun cümle kurma sırasında yanlış kullandığı kelimelerin de doğrusu söylenmelidir. Burada önemli olan detay iki dilin öğrenilmesi sırasında iki dilin birbirine karıştırılmasının önüne geçmek ve bu konuda yapılan düzeltmelerin geciktirilmemesidir. 
 
  • Erken yaşta iki dilin aynı anda öğrenilmesi durumunda çocuklar yeni dili daha fazla kullanmak isteyebilir, kullandığı anadili kesmek isteyebilir ve zamanla ana dil kaybedilebilir. Bu durumda ev ortamında çocuk ile anadilde konuşulmasına özen gösterilmelidir. 

 
 
 
Sınav Eğitim Kurumları ve Sınav Koleji olarak çocuklarımızın değerler eğitimi ile beraber akademik ve sosyal alanda gelişimlerini desteklemekteyiz. Detaylı bilgi almak ve size en yakın Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarını öğrenmek için 0312 285 99 77 numaralı hattımızdan bizimle iletişime geçebilir, Sınav Eğitim Kurumları Resmi İnternet Adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.
 
 
Kaynak:
(1) Boyson, B., A., Semmer, M. , Thompson, L., E., & Rosenbusch, M, H. 2013.
 

30 Ocak 2022
Bunlara da göz atın!